fbpx
Efektivní komunikace v době trvalých změn

Efektivní komunikace v době trvalých změn

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V DOBĚ TRVALÝCH ZMĚN

Jak srozumitelně a spolehlivě komunikovat změny ve firmě napříč celým týmem. Pohledem zaměstnance i manažera.

Komunikace je klíčem k úspěchu v každém týmu. Zjistěte, jak správně sdělovat svou myšlenku nebo vizi. Jak inspirovat svůj tým a navigovat ho skrze změny a výzvy. Připojte se k nám a naučte se techniky, které vás posunou v efektivní komunikaci.

Seznamte se s programem

Jak správně uchopit a zvládnout firemní komunikaci v období permanentních změn

Tomáš Baťa

„Myšlenka, která zůstane pouze v mysli jednotlivce, je bezcenná“

Termín:

22. srpna 2024

Místo:

Knížecí dvůr, Hluboká nad Vltavou

Lektor:

Vladimír Strejček

Co na workshopu získáte?

 • Připravíte se na náročné situace tak, abyste dokázali srozumitelně a spolehlivě komunikovat napříč celou firmou shora dolů i zdola nahoru.
 • Společně si projdeme zásady komunikace interaktivní formou.
 • Na reálných příkladech a modelových situacích si ukážeme, co funguje, a co naopak vede k selhání v komunikaci.
 • Naučíte se přirozeně reagovat na námitky, vyrovnávat se s argumenty a konflikty.
 • Uvědomíte si sílu emocí a naučíte se je zvládat a zapojovat.
 • Porozumíte, jak velkou roli hraje v komunikaci v týmu jakákoliv změna. Osvojíte si postupy, jak změnu sdělit, aby byla přijata.
 • Velkým přínosem bude praktický charakter workshopu a sdílení zkušeností a názorů mezi účastníky.

Pro koho je workshop určen? 

Pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří chtějí efektivně a srozumitelně komunikovat v týmu i v náročných situacích. A nejen v období změn.

Program

Blok č. 1

08:30 – 10:00

Klíčová role manažera v období změn a v náročných situacích

Manažer musí umět v každé době jasně definovat myšlenku nebo vizi firmy, založenou na již stanovených hodnotách. To ale nestačí. Musí umět je dobře a uvěřitelně komunikovat, a to oběma směry – dovnitř firmy, i vně firmy.

Definování jasné myšlenky, vize firmy založené na hodnotách firmy

Hodnoty firmy: Zjistíte nebo ověříte hodnoty, na jakých hodnotách může vaše firma stavět v klidném i turbulentním prostředí. Uvědomíte si, proč jsou tyto hodnoty klíčové. Dnešní doba je jako audit, který odhalí, zda měla firma hodnoty správně definované, všichni jim rozuměli a fungovali podle nich.

Pravidla pro úspěch: Společně upřesníme, jak disciplína a improvizační dovednosti hrají rozhodující roli při dosažení společných cílů a naplnění vaší vize.

Komunikační styly: Ujasníte si, proč je důležité volit správný komunikační styl v různých fázích změny. Prakticky si vyzkoušíte komunikační styly a najdete svůj dominantní.

Přesvědčivá komunikace: Stanovíte si, jak předáte myšlenku nebo vizi svým lidem i lidem vně firmy, abyste byli přesvědčiví a získali jejich důvěru.

Blok č. 2

10:15 – 11:45

Chování a komunikace během změn:

STOP efekt: Naučíme vás zastavit se, přehodnotit situaci a získat jiný úhel pohledu. Zvážíte reálné možnosti a vyberete tu správnou možnost, která stojí na daných hodnotách. Pak začnete jednat.

Zvládání emocí: Zjistíte, jak správně reagovat a přemýšlet, když společnost prochází změnou. Naučíte se, jak se vyhnout bagatelizaci situace na jedné straně a panice na straně druhé.

Selhávání ve změně: Prohloubíte své porozumění tomu, proč a kdy selháváme během změn, a získáte nástroje pro eliminaci těchto selhání.

Polední pauza

11:45 – 12:45

Oběd

Blok č. 3

12:45 – 14:15

Udržení motivace a mentálního zdraví:

Energie a motivace: Získáte nástroje k udržení motivace a energie během trvalých změn.

Mentální zdraví: Naučíte se pečovat o své mentální zdraví a zdraví svého týmu v náročných obdobích změn.

Manažerské aktivity: Identifikujete ziskové a ztrátové aktivity pro manažery a jejich tým.

Zvládání stresu: Přiblížíme vám, jak se vyhnout stresu a uplatnit Health Oriented Leadership v současném prostředí.

Nástroje pro rozhodování: Získáte nástroje a osvědčené techniky pro lepší rozhodování a sebereflexi. Musím vědět, kdy mám vytáhnout šroubovák či kleště, a kdy naopak kladivo či pilku.

V říši zvířat platí: „Sněz, nebo budeš sněden“. A jak je to v lidské říši zvláště v současné době?

Blok č. 4

14:30 – 16:00

Zvládnutí změn a emocí:

Učení dělá mistra aneb k základu něco navrch.
Nenásilná komunikace: Naučíte se techniky, jak efektivně komunikovat bez konfliktů a napětí.
Změna paradigmatu: Výhry a prohry. Jak zvládnout změnu zažitého schématu nebo zažitého vzorce chování nebo myšlení?
Teorie nenaplněných potřeb. Jak naložit s osobními, firemními i společenskými potřebami, které zůstávají nenaplněny?
Zvládání emocí: Uvědomíte si roli emocí a osvojíte si, jak je zvládat. Mají zde vůbec emoce svoje místo, nebo je základem „chladná hlava“?
Postoj, zkušenost a dovednost jako tři důležití pomocníci. Ověříme si, zda v krizi či hluboké změně vidíme devastaci, nebo příležitost k růstu.

Veškeré workshopy připravujeme ve spolupráci s panem Václavem Novákem

Vycházejí z aktuálního dění ve společnosti a ve světě obchodu. Období krize a změn klade velké nároky na systém a způsoby komunikace.

Proto jsme oslovili zkušeného kouče, mentora a manažera Vladimíra Strejčka, který při sestavování programu vychází ze svých dlouholetých zkušeností ve vrcholovém managementu i zkušeností lektora firemních projektů. Program workshopu připravil jako návod.

Podívejte se na další workshopy Manažerské akademie.

Václav Novák a Michaela Krausová
Manažer musí pro svou vizi umět nadchnout zainteresované, musí jim umět sdělit cíle, plány a jednotlivé akční kroky a získat je pro ně. Bez jasné komunikace nemá šanci na úspěch on ani celý tým a celá firma.
Připravíte se na náročné situace v období hlubokých změn tak, abyste dokázali srozumitelně a spolehlivě komunikovat napříč celou firmou a abyste zajistili, že komunikace probíhá shora dolů i zdola nahoru.
Ve workshopu spolu interaktivní formou projdeme zásady komunikace.
NA PŘÍKLADECH Z PRAXE A MODELOVÝCH SITUACÍCH SI UKÁŽETE, CO FUNGUJE, A CO NAOPAK VEDE K SELHÁNÍ V KOMUNIKACI.
Uvědomíte si sílu emocí a naučíte se je zvládat a zapojovat. Velkým přínosem bude praktičnost a vzájemné sdílení zkušeností a názorů účastníků.
Ing. Vladimír Strejček

Ing. Vladimír Strejček

Kouč, trenér a konzultant v oblasti řízení lidských zdrojů a řízení procesů.

Absolvent řady dlouhodobých i krátkodobých certifikovaných kurzů v oblasti managementu a koučinku. Jako lektor se specializuje na rozvoj manažerských dovedností, individuální a týmový koučink.
Díky své více než dvacetileté manažerské praxi ve středním a vrcholovém managementu středně velkých i nadnárodních společností se zaměřuje především na výkonnostní a prodejní koučink. Je přesvědčen, že každý člověk má dostatek schopností a vlastních zdrojů pro nalezení nejlepšího řešení ve všech životních situacích.
Zastává názor, že energii a prostředky vložené do rozvoje pracovníků v organizaci je vhodné měřit konkrétními výsledky a dosaženými cíli.

Cena: 6 990 CZK bez DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, 2x coffee break a oběd

Jsme připraveni Vám poskytnout individuální konzultace pro řešení konkrétních otázek a problémů dle dohody.

Změna a její zvládnutí začíná odshora. A my jsme připraveni Vám s tímto krokem pomoct.

Vladimír Strejček, jako zkušený kouč a mentor Vám může pomoct se zvládáním významných změn ve Vašem životě a v životě Vaší firmy pomocí koučinku a mentoringu.

Koučink je koncept založený na rozhovoru, kdy kouč v žádném případě neradí, ale pomáhá klientovi odhalovat a využít jeho vnitřní zdroje a schopnosti. V kombinaci s prvky mentoringu – tedy určité expertnosti Vám tento přístup umožní si snáze a rychleji stanovit cíl, vyjasnit si stávající situaci, identifikovat příležitosti, nástroje i dostatek vůle k vykročení a ke změnám. Díky správně směřovaným otázkám kouče tedy lépe identifikujete své vnitřní zdroje a maximalizujete využití svého potenciálu.

Pro více informací a pro sjednání termínu pro koučink a mentoring piště prosím na mkrausova@jazz-com.cz

Přihláška

  Mistrovství v moderním zákaznickém servisu – S extra best practice pro letní zastupování

  Mistrovství v moderním zákaznickém servisu – S extra best practice pro letní zastupování

  Mistrovství v moderním zákaznickém servisu

  S extra best practice pro letní zastupování

  Uplatněte aktuální trendy a překonávejte očekávání zákazníků. Ve workshopu získáte klíčové dovednosti pro péči o zákazníky v digitálním věku. Prozkoumáme trendy a pravidla komunikace a řešení konfliktů. Budete připraveni porozumět a překonávat očekávání moderních zákazníků.

  Program workshopu

  Zákazníci si nezapamatují, co jste řekli nebo udělali. Zapamatují si, jak se cítili během vaší interakce.

  Maya Angelou

  Termín:

  21. srpna 2024

  Místo:

  Knížecí dvůr, Hluboká nad Vltavou

  Workshop vede:

  Jana Streichsbierová

  o čem

  • Zlepšíte vaše dovednosti v oblasti zákaznického servisu: Naučíte se moderní trendy, základní dovednosti a komunikační strategie.
  • Poskytnete excelentní zákaznickou zkušenost: Pochopíte, proč je pro vaši firmu důležité, aby byli zákazníci spokojeni, a to i ve specifickém prostředí obchodu.
  • Zvýšite spokojenost vašich zákazníků: Naučíte se řešit konflikty a nepříjemné situace a budovat pozitivní vztahy se zákazníky.
  • Získate náskok před konkurencí: Kurz vám pomůže odlišit se od konkurence a poskytovat výjimečný zákaznický servis.
  • Posunete vaši kariéru v zákaznickém servisu na další úroveň: Získáte znalosti a dovednosti, které vám pomohou uspět v profesním životě.
  Pro koho

  Workshop je určen pro všechny profesionály a týmy, kteří mají přímý kontakt se zákazníky nebo se zabývají poskytováním zákaznické podpory a služeb. Získané zkušenosti a techniky v praxi ocení také obchodníci, vedoucí týmů a manažeři zákaznického servisu, kteří chtějí vybudovat a vést skvělý tým v oblasti zákaznického servisu.

  Co si odnesete

  • Hlubší porozumění moderním trendům a preferencím v oblasti zákaznického servisu, což vám umožní lépe porozumět potřebám a očekáváním zákazníků v dnešní digitální éře.
  • Zlepšíte své komunikační dovednosti, které vám umožní efektivnější interakci s různými typy zákazníků a lépe porozumět jejich potřebám.
  • Osvojíte si praktické nástroje a strategie pro řešení konfliktních situací a problémů s klienty, které vám pomohou lépe zacházet s náročnými situacemi a udržet pozitivní vztahy se zákazníky.
  • Zkušenosti z praktického tréninku a simulací, které vám umožní přetvořit získané znalosti a dovednosti do každodenní praxe a lépe se připravit na reálné situace ve své práci.
  • Schopnost adaptovat se na měnící se potřeby a očekávání zákazníků s důrazem na excelenci a konkurenceschopnost, což vám umožní udržet si konkurenční výhodu a dosahovat dlouhodobého úspěchu ve své profesionální dráze.

  Workshop vede

  Jana Streichsbierová

  Jana Streichsbierová

  Celý svůj život jsem byla v přímém kontaktu se zákazníkem. V turismu, v chemickém, potravinářském nebo kosmetickém průmyslu, ale i v náročném světě automotive. Prošla jsem zákaznickými centry jako řadový zaměstnanec, team leader i manažerka a pracovala pro české i mezinárodní organizace. Během 18 let mimo ČR jsem se naučila nejen několik světových jazyků, ale také vyzkoušela komunikaci s mnoha různými kulturami. 

  Moje zkušenosti se, společně s vášní pro zlepšování zákaznického servisu, staly základním kamenem pro můj projekt Customo. Zajišťuji komplexní školení pro týmy zákaznického servisu ve velkých firmách, a malým a rostoucím projektům pomáhám nastavovat funkční zákaznické procesy.

  Velikost skupiny

  6 – 10 účastníků

  program

  08:30 – 10:00

  1. blok

  10:15 – 11:45

  2. blok

  11:45 – 12:45

  polední pauza

  12:45 – 14:15

  3. blok

  14:30 – 16:00

  4. blok

  Hlavní téma kurzu: Zákaznický servis v B2B prostředí

  Obsah:

  Současné trendy zákaznického servisu

  • Moderní B2B zákazník: kdo je “moderní zákazník”, co očekává od zákaznického servisu a jaké jsou jeho preference
  • Postavení a důležitost týmu ZS ve firmě
  • CX (Zákaznická zkušenost) v B2B prostředí

  Základní dovednosti pro zákaznický servis

  • Empatie a správné vnitřní nastavení
  • Time & Task management
  • Delegovat nebo ne?
  • Technická připravenost, znalost produktů a odvětví, hodnotové nastavení
  • Týmová spolupráce vs. rozhodovací schopnost jednotlivců
  • Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření

  Komunikace

  • Práce se sebevědomím a pozitivním nastavením
  • Sebevědomá komunikace v cizích jazycích, dle přání možné v AJ
  • Jak si udržet vlastní hranice
  • Nepříjemné situace, nepřiměřené reakce
  • Praktický nácvik dle vlastních situací

  Největší výzvy práce zákaznického servisu

  • Témata otevřená během dne budeme ve skupině diskutovat v bezpečném prostředí řízené master mind skupiny
  • Sdílení vlastních zkušeností, návrhy, best practice

  REFERENCE

  Jana-Streichsbierová

  „Lektorka Jana Streichsbierová (Customo) přesvědčila profesními zkušenostmi na vysoké úrovni. Rovněž v úvodních jednání o náplni kurzu byla paní Jana nápomocná odborným vhledem a schopností propojit zkušenosti v oblasti práce se zákazníkem, koučování a vedení školení.

  Spolupráci s firmou Customo a práci školitelky Jany Streichsbierové mohu doporučit každé firmě, jejíž zaměstnanci jsou v kontaktu se zákazníkem, ať už telefonicky, emailem nebo osobně. Tento typ práce je obvykle velmi stresující a psychicky náročný. Školení, které poskytuje Customo, pomůže zaměstnancům lépe si organizovat práci, připravit se na psychickou nepohodu a samozřejmě zvládat práci i po odborné stránce zase o něco lépe.”

  Alena Kratochvílová
  HR L&D, Schwan Cosmetics

  BONUSOVÁ NABÍDKA

  Nabízíme individuální online bonusový koučink s podrobnou zpětnou vazbou a doporučení pro každého účastníka, v rozsahu 30 minut.

  Cena:

  6 550 CZK bez DPH

  Přihláška

   TIME MANAGEMENT – JAK ZVLÁDNOUT DŮLEŽITÉ VĚCI V KLIDU

   TIME MANAGEMENT – JAK ZVLÁDNOUT DŮLEŽITÉ VĚCI V KLIDU

   Time management – jak zvládnout důležité věci v klidu

   Na workshopu si osvojíte postupy, jak lépe organizovat svůj čas a mít věci pod kontrolou.

   Naučíme vás, jak si zorganizovat krátkodobé i dlouhodobé priority, jak pracovat s úkoly, ale i se svou energií. To vše maximálně prakticky a interaktivně – odnesete si praktické tipy a rady, které vám pomohou dostat teorii do udržitelné praxe.

   Program workshopu

   “Pamatuj, dnes je ten zítřek, o který jsi se včera bál.”

   Dale Carnegie

   Termín:

   25. července 2024

   Místo:

   Knížecí dvůr, Hluboká nad Vltavou

   Workshop vede:

   Ing. Hana Kořínková

   O čem

   • Stanovování priorit:
    • Jak si správně definovat krátkodobé i dlouhodobé cíle.
    • Metody prioritizace úkolů (např. Eisenhowerova matice).
   • Organizace práce:
    • Efektivní plánování a strukturování denního harmonogramu.
    • Praktické nástroje pro organizaci úkolů (např. kalendáře, to-do listy).
   • Zvládání energie:
    • Pochopení biorytmu a práce s cykly energie.
    • Tipy pro zvládání stresu a prokrastinace.
    • Techniky pro udržování koncentrace a produktivity.
   Pro koho
   Kurz je určen každému, kdo chce zlepšit svou osobní produktivitu, redukovat stres a lépe komunikovat o prioritách se svým týmem a se svým nadřízeným.

   Co si odnesete

   • Praktické tipy a rady pro efektivnější práci a zvládání úkolů.
   • Nástroje a techniky pro organizaci práce a zvládání energie.
   • Vědomí vlastních chronotypů a jak s nimi pracovat.
   • Plán s konkrétními kroky pro zlepšení vašeho time managementu.

   Workshop vede

   Ing. Hana Kořínková
   Hana Kořínková

   Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a hned po ukončení studií vstoupila do světa energetiky ve společnosti E.ON, kde začala na pozici Compliance specialisty. Později vedla tři roky tým Risk managementu a zastávala roli Compliance Officera se zaměřením na prevenci a šetření neetického chování a porušování interních Compliance směrnic. V E.ONu se dále věnovala zavádění principů lean managementu, v obchodním týmu měla na starosti inovace a řízení celého produktového portfolia.

   Dnes působí jako nezávislá konzultantka a řídí svou vlastní firmu zaměřenou na obchod s nemovitostmi. Je akreditovanou koučkou MŠMT dle standardů ICF (International Coach Federation). Ve volném čase se věnuje improvizačnímu divadlu, které je dle jejích slov skvělým zdrojem inspirace nejen pro vlastní rozvoj, ale i pro vedení lidí.

   Velikost skupiny

   6 – 10 účastníků

   Program

   08:30 – 10:00

   1. blok

   10:15 – 11:45

   2. blok

   11:45 – 12:45

   polední pauza

   12:45 – 14:15

   3. blok

   14:30 – 16:00

   4. blok

   Tematické bloky:

   • Určování priorit v osobním a pracovním životě
   • Osobní vize
   • Řízení úkolů a plánování času
   • Efektivní schůzky
   • Jak pracovat s osobní energií
   • Jak se vyhnout syndromu vyhoření, jak říkat ne a chránit své potřeby
   • Akceschopnost
   • Jak bojovat s prokrastinací
   • Užitečné nástroje pro osobní produktivitu

   BONUSOVÁ NABÍDKA

   Jako účastník získáte praktické tipy a rady, které Vám pomohou dostat teorii do udržitelné praxe.
   Z interaktivního workshopu si odnesete svůj rozvojový plán, který si sami vytvoříte.

   Cena:

   6 550 CZK bez DPH

   Přihláška

    Generativní AI ve výrobní praxi

    Generativní AI ve výrobní praxi

    Generativní AI ve výrobní praxi

    Odemkněte potenciál generativní AI pro váš byznys
    Odhalte, jak generativní umělá inteligence může radikálně zvýšit efektivitu a inovativnost vašich průmyslových procesů. Naučte se přímo od tvůrců EDMUND AI, jak transformovat výzvy současného průmyslu na příležitosti pro vaši firmu a nové projekty.
    Program workshopu

    „V éře inteligence není inovace jen o vynálezech. Je to o tom, jak naučit stroje a lidi společně tvořit budoucnost, která překračuje naši představivost.

    Umělá inteligence

    Termín:

    6. listopadu 2024

    Místo:

    Hluboká nad Vltavou

    Moderátoři:
    • Miroslav Marek – EDIMA Solutions s.r.o.
    • Jakub Szlaur – EDIMA Solutions s.r.o.

    o čem

    • Získání základního pochopení o principech umělé a generativní inteligence.
    • Prohloubení znalostí o aplikaci generativní AI ve výrobním sektoru.
    • Praktická demonstrace možností platformy EDMUND AI a jejího využití ve výrobě.
    • Vývoj dovedností v kritickém myšlení a analýze dat s podporou AI.
    • Naučení se, jak plánovat a implementovat projekty s využitím generativní AI.
    • Podpora výměny zkušeností a nejlepších praktik mezi účastníky školení.
    • Posílení komunikačních schopností pro efektivní prezentaci AI projektů v rámci organizace.
    Pro koho

    Workshop “Generativní AI v praxi: Příběh EDMUNDa” je určen pro širokou škálu účastníků z průmyslového sektoru, včetně:

    • Manažerů a vedoucích pracovníků v průmyslových podnicích: Kteří hledají způsoby, jak zvýšit efektivitu a snížit náklady pomocí pokročilých technologií.
    • Inženýrů a techniků: Zaměřených na údržbu, provoz a optimalizaci výrobních procesů, kteří chtějí rozšířit své znalosti o aplikaci umělé inteligence v praxi.
    • Odborníků na IT a digitalizaci: Kteří pracují na vývoji a implementaci inovativních technologických řešení v průmyslových podnicích.
    • Výzkumníků a akademiků: Zabývajících se studiem a vývojem umělé inteligence, zejména v její generativní formě, a jejími aplikacemi v průmyslu.
    • Start-upů a podnikatelů v oblasti tech: Kteří hledají inspiraci a znalosti o nejnovějších trendech a příležitostech v oblasti průmyslové umělé inteligence.
    • Zájemců o umělou inteligenci: Kteří chtějí porozumět jejímu praktickému využití a potenciálnímu dopadu na průmyslový sektor.

    Tento workshop je navržen tak, aby poskytl hodnotné informace a ucelený pohled na generativní AI v průmyslových aplikacích pro účastníky s různými odbornými zkušenostmi a zájmy.

    Co si odnesete

    Účastník workshopu “Generativní AI v praxi: Příběh EDMUNDa” si odnese:

    • Hlubší porozumění generativní umělé inteligenci: Jak funguje, jaké má možnosti a jak může být aplikována ve výrobních a průmyslových procesech.
    • Praktické znalosti: Příklady a případové studie ukazující, jak EDMUND AI a podobné technologie mohou řešit konkrétní výzvy v průmyslu, zvyšovat efektivitu a snižovat náklady.
    • Náhled do budoucnosti průmyslu: Porozumění tomu, jak generativní AI ovlivňuje trendy a vývoj v průmyslovém sektoru, a jaké příležitosti to přináší pro budoucnost.
    • Rady a návrhy pro implementaci: Informace o tom, jak začít s integrací generativní AI do vlastních procesů, včetně možných výzev a řešení.
    • Rozšíření profesní sítě: Možnost navázat kontakty s odborníky, kolegy z oboru a potenciálními partnery, což může otevřít dveře k budoucím spolupracím.
    • Inspiraci pro inovace: Motivaci a inspiraci k hledání nových způsobů, jak využít AI a digitální technologie pro inovaci vlastních průmyslových procesů.
    • Materiály pro další studium: Studijní materiály, případové studie a další zdroje, které účastníkům umožní pokračovat ve vzdělávání a rozvoji svých znalostí i po skončení workshopu.

    Celkově workshop poskytne účastníkům komplexní pohled na využití generativní AI v průmyslu a vybaví je nástroji a znalostmi pro vlastní aplikaci těchto technologií ve svých podnicích nebo projektech.

    Workshop vedou

    Miroslav Marek

    Miroslav Marek

    je spoluzakladatelem, jednatelem a obchodníkem a CSO technologického start-upu Edima Solutions.
    S více než 25letými zkušenostmi v oblasti implementace štíhlých výrobních systémů a týmové spolupráce působil v předních světových firmách jako Siemens, Continental nebo DURA, kde se věnoval technickým a manažerským pozicím. Aktuálně nabízí své služby jako konzultant pro strategické řízení, inovace a udržitelný rozvoj firem. Jako projektový manažer se zaměřuje na metodiky agilního řízení a řídí projekty v oblasti digitalizace a inovací.

    • 25 let praxe průmyslového inženýra
    • 20 let manažerské praxe (výroba, PI, top management)
    • 13 let praxe konzultanta, mentora a kouče pro majitele a manažery firem

    Jakub Szlaur

    Jakub Szlaur

    je spoluzakladatelem, jednatelem, CEO a hlavním vývojářem technologického start-upu Edima Solutions. Jeho odbornost pokrývá široké spektrum témat, od řídících systémů a průmyslových komunikačních protokolů až po datovou analýzu, programování a aplikace AI. Jako zkušený softwarový inženýr se angažoval v řadě významných projektů, včetně spolupráce s firmou FESTO Didactic na vývoji softwarových a hardwarových produktů a implementaci technologií strojového učení.

    • 5 let programování průmyslových řídících systémů
    • 3 roky programování monitorovacích systémů výroby a AI systémů
    • 1 rok vývoje generativních AI
    Oba moderátoři, Miroslav a Jakub spojují své síly, aby účastníkům workshopu poskytli jedinečný mix praktických zkušeností a teoretického zázemí. Společně představují špičku v oblasti průmyslové aplikace generativní umělé inteligence a jsou připraveni sdílet své hluboké znalosti a zkušenosti s účastníky. Jejich společným cílem je inspirovat, vzdělávat a podnítit diskusi o tom, jak generativní AI mění průmyslový sektor a otevírá nové možnosti pro firmy po celém světě.

    Velikost skupiny

    6 – 10 účastníků

    PROGRAM

    Celodenní tréninkový plán o využití generativní umělé inteligence (AI) pro manažery, vedoucí pracovníky, inženýry, techniky i majitele výrobních firem.

    Během workshopu předvedou lektoři na příkladu platformy Edmund generativní AI jako inteligentního partnera, který pomáhá technikům ve firmě rychle identifikovat a řešit problémy s výrobními technologiemi i neplánovanými odstávkami komplexních technologií.

    Nechte se vtáhnout do revolučního přístupu k průmyslové údržbě, efektivitě a optimalizaci technologických procesů.

     

    Ranní sekce (4 hodiny)

    8:00 – 8:30 Úvod do školení

    • Přivítání a krátké představení lektorů a účastníků.
    • Přehled cílů školení.

    8:30 – 9:30 Základy umělé inteligence

    • Prezentace: “Co je umělá inteligence?”
    • Praktické cvičení: Diskuze ve skupinách na téma “Jak AI ovlivňuje náš každodenní život”.

    9:30 – 10:30 Principy generativní umělé inteligence

    • Prezentace: “Generativní vs. tradiční AI”.
    • Praktické cvičení: Příklady aplikace generativní AI ve vlastních firmách účastníků.

    10:30 – 10:45 Přestávka na kávu

    10:45 – 11:45 Výrobní technologie a současné výzvy

    • Interaktivní prezentace: “Nejčastější problémy v průmyslové výrobě”.
    • Praktické cvičení: Analýza případové studie a identifikace možných řešení.

    11:45 – 12:45 Generativní AI a řešení výrobních výzev

    • Prezentace: “Jak generativní AI může řešit průmyslové výzvy”.
    • Praktické cvičení: Brainstorming o možném využití generativní AI ve vlastních firmách.

    Odpolední sekce (4 hodiny)

    13:30 – 14:30 Představení platformy EDMUND

    • Demonstrace: “EDMUND AI v akci”.
    • Praktické cvičení: Skupinová práce s EDMUND AI na příkladných scénářích.

    14:30 – 15:30: Interaktivní workshop

    • Workshop: “Práce s EDMUND AI”.
    • Praktické cvičení: Skupinové řešení simulovaných výrobních problémů s využitím EDMUND AI.

    15:30 – 15:45 Přestávka na kávu

    15:45 – 16:45 Diskuze a zpětná vazba

    • Moderovaná diskuse: “Zkušenosti a názory na využití AI ve výrobě”.
    • Praktické cvičení: Sběr zpětné vazby a návrhů na zlepšení školení.

    16:45 – 17:00 Shrnutí a Závěr

    • Závěrečné shrnutí klíčových bodů školení.
    • Diskuse o dalších krocích a možnostech spolupráce.

    17:00 – 18:00 Networking a neformální diskuze

    • Neformální setkání a networking mezi účastníky a lektory.
    • Možnost individuálních konzultací s lektory a diskuse o konkrétních otázkách.

    Cena:

    12 500 CZK bez DPH

    Přihláška

     Úspěšné vyjednávání v obtížných situacích – dle pravidel a s nadhledem

     Úspěšné vyjednávání v obtížných situacích – dle pravidel a s nadhledem

     Úspěšné vyjednávání v obtížných situacích – dle pravidel a s nadhledem

     Ponořte se s námi do akce! Aktivně se zapojíte do modelových dialogů, osvojíte si různé techniky a na vlastní kůži zažijete, jak efektivně vyjednávat v různorodých situacích mimo vaši komfortní zónu.
     Jak se připravit na vyjednávání a jak pracovat s emocemi. Reakce na negativní situace, práce se stresem.
     Program workshopu

     Každá válka končí jednáním. Proč nevyjednávat dřív než začne?“

     Džaváharlál Néhrú

     Termín:

     10. – 11. říjen 2024

     Místo:

     Hluboká nad Vltavou

     Workshop vede:

     Ing. Hana Kořínková

     o čem

     • Zklidnění emocí při vyjednávání nebo při jakékoliv komunikaci s druhými
     • Procvičení technik, jak se zaměřit na partnera a připravení si půdy pro lepší vyjednávací pozici
     • Příprava na vyjednávání jako základ úspěchu
     • Reakce na negativní situace, jejich zvládání, typologie vyjednavačů
     Pro koho

     Kurz “Úspěšné vyjednávání v obtížných situacích” je ideální pro:

     • Manažery a vedoucí pracovníky: Pro efektivní vedení týmů a projektů.
     • Obchodní zástupce: Pro zlepšení prodejních dovedností a uzavírání obchodů.
     • Pracovníky v HR: Pro vyjednávání pracovních podmínek a řešení konfliktů.
     • Podnikatele: Pro účinné jednání s investory, dodavateli a zákazníky.

     Je vhodný pro každého, kdo chce zdokonalit své vyjednávací dovednosti a dosáhnout lepších výsledků v profesních i osobních situacích.

     Co si odnesete

      1. Základy vyjednávání:
       • Porozumění vlivu emocí a lidské přirozenosti, techniky pro zklidnění emocí a charakteristiku empatického vyjednavače.
      2. Práce s partnerem:
       • Dovednosti krocení emocí, aktivní naslouchání a taktické otázky pro kontrolu nad vyjednáváním.
      3. Techniky a příprava:
       • Seznámení s technikami vyjednávání, strategie pro reakce na negativní situace a efektivní příprava pro maximální úspěch.

     Kurz nabízí komplexní přehled a praktické dovednosti pro úspěšné vyjednávání s důrazem na empatii, strategii a připravenost.

     Workshop vede

     Ing. Hana Kořínková
     Hana Kořínková

     Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a hned po ukončení studií vstoupila do světa energetiky ve společnosti E.ON, kde začala na pozici Compliance specialisty. Později vedla tři roky tým Risk managementu a zastávala roli Compliance Officera se zaměřením na prevenci a šetření neetického chování a porušování interních Compliance směrnic. V E.ONu se dále věnovala zavádění principů lean managementu, v obchodním týmu měla na starosti inovace a řízení celého produktového portfolia.

     Dnes působí jako nezávislá konzultantka a řídí svou vlastní firmu zaměřenou na obchod s nemovitostmi. Je akreditovanou koučkou MŠMT dle standardů ICF (International Coach Federation). Ve volném čase se věnuje improvizačnímu divadlu, které je dle jejích slov skvělým zdrojem inspirace nejen pro vlastní rozvoj, ale i pro vedení lidí.

     Velikost skupiny

     6 – 10 účastníků

     program

     08:30 – 10:00

     1. blok

     10:15 – 11:45

     2. blok

     11:45 – 12:45

     polední pauza

     12:45 – 14:15

     3. blok

     14:30 – 16:00

     4. blok

     Zákonitosti vyjednávání

     • vliv lidské přirozenosti a emocí na průběh vyjednávání
     • charakteristika empatického vyjednavače
     • důvody, proč se zaměřit na protějšek
     • zklidnění emocí při jakékoliv komunikaci s druhými

     Jak pracovat s partnerem při vyjednávání

     • způsoby, jak v průběhu vyjednávání krotit nežádoucí emoce
     • účinné aktivní naslouchání
     • formulace a využití cílených otázek pro lepší kontrolu nad vyjednáváním
     • typologie vyjednavačů

     Techniky vyjednávání

     • techniky vyjednávání a jejich specifika
     • procvičení technik, jak se zaměřit na partnera a připravení si půdy pro lepší vyjednávací pozici
     • reakce na negativní situace, jejich zvládání

     Příprava na vyjednávání jako základ úspěchu

     • jak se připravit a na co se vlastně můžeme připravit předem
     • jak stanovit cíle a zvýšit šance na dodržení vyjednaných podmínek

     BONUSOVÁ NABÍDKA

     Nabízíme individuální online bonusový koučink s podrobnou zpětnou vazbou a doporučení pro každého účastníka, v rozsahu 30 minut.

     Cena:

     6.990 CZK bez DPH

     PŘIHLÁŠKA