fbpx

Metody výuky


3D e-learning

E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu. Je to forma vzdělávání využívající multimediální prvky – prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video, sdílené pracovní plochy, komunikaci s lektorem a spolužáky, testy, elektronické modely procesů, atd. v systému pro řízení studia.
3D e-learning je výuka pomocí virtuálních světů. Virtuální svět je online komunita, která má formu počítačem simulovaného prostředí, jehož prostřednictvím mohou uživatelé spolu komunikovat. Uživatelé mají podobu avatarů.

Superlearning, sugestopedie

V 70. letech minulého století se Georgi Lozanov zabýval studiem mozku a učebních metod. Při zjištění, že člověk ve skutečnosti využívá jen malou část svého skutečného potenciálu, rozhodl se vytvořit učební metodu, která umožní využívání našich duševních schopností znásobit. Zároveň díky dobré relaxaci se má naše paměť zlepšit minimálně o 50 procent.
Tato metoda by měla pomoci všude tam, kde je možné převést informace určené ke vstřebávání do zvukové podoby – nejčastěji se proto dnes používá pro výuku jazyků. Zatímco při užití běžných metod jste schopni naučit se maximálně okolo 80 až 100 slov za den, tak při superlearningu si denně pevně osvojíte kolem 500 slov a naučíte se jich denně až 3000.