fbpx

MANAŽERSKÁ AKADEMIE - aktuální témata

Workshopy pro manažery v období krize a změn

Řešení krizových situací ve firmě a s nimi spojené změny a opatření, která mohou zásadně ovlivnit pozici firmy na trhu.

Nabídka workshopů

„Survival of the fittest“

Charles Darwin

O nás

Projekt ve spolupráci s Václavem Novákem

S panem Václavem Novákem jsme se poprvé setkali na naší konferenci Trendy firemního vzdělávání v roce 2016, kde vystoupil jako jeden z vážených přednášejících. Jeho strhující přednáška „Řízení lidí není nukleární medicína“ měla obrovský úspěch, stejně jako všechna následující vystoupení na dalších ročnících konference. Publikum konference nadchly jeho cenné zkušenosti z krizového managementu, o které se umí neopakovatelným způsobem podělit a zároveň nás všechny motivoval, abychom měnili své rutiny a pohybovali se tak lépe směrem k vlastním cílům a úspěchům.

Pan Novák samozřejmě ovlivnil i mě osobně, a tak jsem se rozhodla ho požádat o spolupráci a propojit jednotlivé ročníky konference workshopy, které reagují na nejaktuálnější témata ve firmách i společnosti, a ve kterých jeden z našich nejúspěšnějších krizových manažerů nabízí s nadhledem postupy a originální řešení pro výrobní i nevýrobní praxi.

Michaela Krausová, jednatelka jazz-com, s.r.o.

Myšlenka série workshopů pro manažery s ambicemi padla již na začátku spolupráce s panem Václavem Novákem. Na základě nebývale velkého zájmu o workshopy, které vedl pan Novák osobně, jsme si ověřili, že školení manažerského řemesla osobnostmi z firemní praxe je to, co začínající i zkušení manažeři skutečně chtějí a potřebují, stejně jako to, že všichni ocení, když workshopy reagují na nejaktuálnější témata v daném období. Zároveň jsme chtěli, aby účastníci díky workshopům získali znalosti a dovednosti, které uplatní v nadnárodních společnostech a mohli být úspěšní i v zahraničí.
Proto jsme se rozhodli vytvořit moderní manažerskou akademii a rozšířit tak sérii workshopů vedenou panem Novákem o další školení a tréninky, která se budou více do hloubky věnovat jednotlivým manažerským řemeslům.

O čem to je

Ústřední aktuální téma vždy uvede workshopem Václav Novák a společně pak vytvoříme tým pro školení jednotlivých řemesel a dovedností.
Rozšiřující workshopy by měly být zároveň návodem, co vše má manažer obsáhnout, aby se v daném tématu orientoval a mohl posoudit, zda se mu bude věnovat více do hloubky, nebo ho bude řídit a kontrolovat.
Po absolvování série workshopů bude manažer vybaven nejen pro lepší zvládnutí daného tématu, ale i pro řízení týmu nebo celé společnosti.

Osobně mi podobné workshopy manažerského řemesla v nabídkách chybí a ráda bych poděkovala všem našim obchodním partnerům, kteří měli chuť a našli si čas se mnou smysluplnou náplň i formu diskutovat. Zvláštní poděkování samozřejmě patří panu Václavu Novákovi, který se rozhodl společně s námi postavit celý koncept a nabídl nejen své zkušenosti, ale oslovil i úspěšné osobnosti ze svého okolí, které se na manažerské akademii podílí jako školitelé.

Cyklus workshopů

Mgr. Václav Novák, MBA
Spoluzakladatel a senior managing partner M.L. Moran, a.s., špičkový krizový manažer a investor

Co se v byznysu mění a co zůstává.

Manažerské setkání, výměna zkušeností z probíhajících změn, hledání a nalezení pohledu do budoucnosti.
Program workshopu vychází jak ze zkušeností Václava Nováka, tak z požadovaných témat účastníků a zahrnuje bezpočet příkladů a jejich řešení z firemní praxe. Jednotlivé body programu bezprostředně odráží aktuální situaci ve společnosti a obchodě a rozhodně přesahují hranice České republiky a evropského trhu.

10. září 2021 Zámecký Golf Resort Hluboká, Hluboká nad Vltavou

Michal Mildorf

Michal Mildorf
Vedoucí manažer na pozici Continental Business System, Vitesco Operations ve společnosti Vitesco Technologies.

TOYOTA KATA V PRAXI JAKO NÁSTROJ KE KAŽDODENNÍMU ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ

Jak krok po kroku vybudovat organizaci, která je schopna autonomně a rychle reagovat na změny a to díky postupné implementaci systému Toyota KATA.

8. října 2021 Zámecký Golf Resort Hluboká nad Vltavou

RNDr. Zdeněk Przybyla
Vedoucí manažer skupiny Continental Interim management, Deutschland, 17 let ředitel velkého výrobního závodu Continental Automotive se zkušenostmi s krizovým řízením.

CELKOVÉ NASTAVENÍ FIRMY NA OBDOBÍ KRIZE A ZMĚN

Jaké nástroje a postupy využít a jak je zavádět a komunikovat v rámci týmů i celé firmy s respektem k jednotlivci.

2021 Parkhotel Hluboká nad Vltavou
Martin Paštika

Ing. Martin Paštika, MBA
SES Tlmače a.s., generální ředitel a předseda představenstva, zkušený krizový manažer

CHANGE MANAGEMENT V PRAXI S ORIENTACÍ NA SCÉNÁŘ KRIZE A ZMĚN

Personální a procesní restrukturalizace firmy

2021 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Ing. Jiří Paštika, MBA
Managing Director at CKD Blansko Holding, a.s.
zkušený krizový manažer

NASTAVENÍ A MĚŘENÍ KLÍČOVÝCH PROCESŮ VE FIRMĚ V OBDOBÍ ZMĚN. PŘÍPADOVÁ STUDIE.

Celý den se budeme věnovat případové studii, jak krok po kroku postupovat v nastavování procesů při změnách ve výrobní firmě.

2021 Hluboká nad Vltavou

Ing. Jiří Paštika, MBA
Managing Director at CKD Blansko Holding, a.s.
zkušený krizový manažer

CO NEMŮŽEME MĚŘIT, NEMŮŽEME ZLEPŠIT.
V KRIZI DVOJNÁSOB.

Ať již jde o krizi nebo zásadní změny ve firmě, je třeba vždy udělat vstupní revizi a určit klíčové parametry. Jiří Paštika byl v situaci krizového manažera již mnohokrát
Příprava manažerů na řešení krizových situací ve firmě a s nimi spojené změny a opatření, která mohou zásadně ovlivnit pozici firmy na trhu.
DCA Cycle) Demingův cyklus neboli též PDCA cyklus je metoda postupného zlepšování například kvality výrobků, služeb, procesů, aplikací, dat, probíhající formou opakovaného provádění čtyř činností.

2021 Hluboká nad Vltavou

Přijeďte se vzdělávat na Hlubokou