MANAŽERSKÁ AKADEMIE - aktuální témata

Workshopy pro manažery v období krize a změn

Řešení krizových situací ve firmě a s nimi spojené změny a opatření, která mohou zásadně ovlivnit pozici firmy na trhu.

Nabídka workshopů

„Survival of the fittest“

Charles Darwin

O nás

Projekt ve spolupráci s Václavem Novákem

S panem Václavem Novákem jsme se poprvé setkali na naší konferenci Trendy firemního vzdělávání v roce 2016, kde vystoupil jako jeden z vážených přednášejících. Jeho strhující přednáška „Řízení lidí není nukleární medicína“ měla obrovský úspěch, stejně jako všechna následující vystoupení na dalších ročnících konference. Publikum konference nadchly jeho cenné zkušenosti z krizového managementu, o které se umí neopakovatelným způsobem podělit a zároveň nás všechny motivoval, abychom měnili své rutiny a pohybovali se tak lépe směrem k vlastním cílům a úspěchům.

Pan Novák samozřejmě ovlivnil i mě osobně, a tak jsem se rozhodla ho požádat o spolupráci a propojit jednotlivé ročníky konference workshopy, které reagují na nejaktuálnější témata ve firmách i společnosti, a ve kterých jeden z našich nejúspěšnějších krizových manažerů nabízí s nadhledem postupy a originální řešení pro výrobní i nevýrobní praxi.

Michaela Krausová, jednatelka jazz-com, s.r.o.

Myšlenka série workshopů pro manažery s ambicemi padla již na začátku spolupráce s panem Václavem Novákem. Na základě nebývale velkého zájmu o workshopy, které vedl pan Novák osobně, jsme si ověřili, že školení manažerského řemesla osobnostmi z firemní praxe je to, co začínající i zkušení manažeři skutečně chtějí a potřebují, stejně jako to, že všichni ocení, když workshopy reagují na nejaktuálnější témata v daném období. Zároveň jsme chtěli, aby účastníci díky workshopům získali znalosti a dovednosti, které uplatní v nadnárodních společnostech a mohli být úspěšní i v zahraničí.
Proto jsme se rozhodli vytvořit moderní manažerskou akademii a rozšířit tak sérii workshopů vedenou panem Novákem o další školení a tréninky, která se budou více do hloubky věnovat jednotlivým manažerským řemeslům.

O čem to je

Ústřední aktuální téma vždy uvede workshopem Václav Novák a společně pak vytvoříme tým pro školení jednotlivých řemesel a dovedností.
Rozšiřující workshopy by měly být zároveň návodem, co vše má manažer obsáhnout, aby se v daném tématu orientoval a mohl posoudit, zda se mu bude věnovat více do hloubky, nebo ho bude řídit a kontrolovat.
Po absolvování série workshopů bude manažer vybaven nejen pro lepší zvládnutí daného tématu, ale i pro řízení týmu nebo celé společnosti.

Osobně mi podobné workshopy manažerského řemesla v nabídkách chybí a ráda bych poděkovala všem našim obchodním partnerům, kteří měli chuť a našli si čas se mnou smysluplnou náplň i formu diskutovat. Zvláštní poděkování samozřejmě patří panu Václavu Novákovi, který se rozhodl společně s námi postavit celý koncept a nabídl nejen své zkušenosti, ale oslovil i úspěšné osobnosti ze svého okolí, které se na manažerské akademii podílí jako školitelé.

Cyklus workshopů

Kateřina Decknerová
HR konzultantka, lektorka a koučka, 12 let ve vedení personálních oddělení jako HR manager a HR Director Europe se zkušenostmi řízení v krizi ve velkém výrobním závodě

HR MEETINGS

HR meeting jsou skvělá možnost pro všechny personalisty, kteří mají chuť prodiskutovat téma, které právě řeší a dalšími personalisty pod vedením zkušené moderátorky.
HR meetings jsou báječné řešení pro všechny personalisty, kteří chtějí realizovat větší „téma“, větší projekt, ale vzhledem k náročnosti váhají udělat první krok a uvítali by podporu při „porcování slona“.

13. srpna 2020, Klub D Hluboká nad Vltavou

Kateřina Decknerová
HR konzultantka, lektorka a koučka, 12 let ve vedení personálních oddělení jako HR manager a HR Director Europe se zkušenostmi řízení v krizi ve velkém výrobním závodě

MANUÁL HR 4.0 I. NOVÉ DOBY

Praktický program k „ochytření“ pro HR generalisty, HR business partnery a HR manažery – juniory ve středně velkých výrobních firmách a zájemce o personalistiku.
Prozkoumáte fungování HR v kontextu celé firmy. Projdete životní cyklus zaměstnance, zjistíte, jak funguje byznys, proč jsou kromě KPI důležité hodnoty a firemní kultura, a jak do práce s lidmi zapojit manažery.

21. srpna 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Kateřina Decknerová
HR konzultantka, lektorka a koučka, 12 let ve vedení personálních oddělení jako HR manager a HR Director Europe se zkušenostmi řízení v krizi ve velkém výrobním závodě

KOMUNIKACE PRO HR V KRIZI V NOVÉ DOBĚ

HR má klíčovou úlohu při předávání informací napříč celou firmou. Předpokladem je, že víte, jaké informace máte které osobě předat a také jakou formou. A v období krize a změn to platí dvojnásob. Na workshopu získáte od zkušené HR manažerky jednoduchý postup, jaký systém komunikace zavést. Správné informace se musí vždy dostat ke správným zaměstnancům nebo skupinám. Komunikace musí být rychlá a pro všechny srozumitelná.
Ujasníte si, jak dobře nastavit komunikaci v době, kdy dostáváte mnoho otázek, na které v daném okamžiku neznáte odpovědi.
Získáte jistotu ve vedení nepříjemných pohovorů a jednání.
Zvládnete základy externí krizové komunikace s ostatními firmami, institucemi i jednotlivci.
Odnesete si tipy pro vlastní přežití náročných situací.

Tento aktuální workshop nepřímo navazuje na Akční plán pro HR v krizi a pomůže řešit komunikaci v náročných situacích.

26. srpna 2020 PARKHOTEL HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Ing. Jiří Paštika, MBA
Managing Director at CKD Blansko Holding, a.s.
zkušený krizový manažer

NASTAVENÍ A MĚŘENÍ KLÍČOVÝCH PROCESŮ VE FIRMĚ V OBDOBÍ ZMĚN. PŘÍPADOVÁ STUDIE.

Celý den se budeme věnovat případové studii, jak krok po kroku postupovat v nastavování procesů při změnách ve výrobní firmě.

28. srpna 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Mgr. Václav Novák, MBA
Spoluzakladatel a senior managing partner M.L. Moran, a.s., zkušený investor a krizový manažer

Od krize k úspěchu, Od smrti k nesmrtelnosti.

Stěžejním tématem setkání je řešení postupu, jak uchopit krizi jako příležitost a zásadně ovlivnit prosperitu firem a společností.
Program workshopu vychází jak ze zkušeností Václava Nováka, tak z požadovaných témat účastníků a zahrnuje bezpočet příkladů a jejich řešení z firemní praxe. Jednotlivé body programu bezprostředně odráží aktuální situaci ve společnosti a obchodě a rozhodně přesahují hranice České republiky a evropského trhu.

4. září 2020 Zámecký Golf Resort Hluboká nad Vltavou

RNDr. Zdeněk Przybyla
Vedoucí manažer skupiny Continental Interim management, Deutschland, 17 let ředitel velkého výrobního závodu Continental Automotive se zkušenostmi s krizovým řízením.

CELKOVÉ NASTAVENÍ FIRMY NA OBDOBÍ KRIZE A ZMĚN

Jaké nástroje a postupy využít a jak je zavádět a komunikovat v rámci týmů i celé firmy s respektem k jednotlivci.

18. září 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Kateřina Decknerová
HR konzultantka, lektorka a koučka, 12 let ve vedení personálních oddělení jako HR manager a HR Director Europe se zkušenostmi řízení v krizi ve velkém výrobním závodě

Personální management pro top manažery

Přímá cesta k robustnímu HR

Praktický workshop o lidských zdrojích pro jednatele, manažery a vedoucí. Získáte konkrétní návod, jak vybudovat robustní HR. Zjistíte, na co se zaměřit, a jak nastavit cíle, abyste byli úspěšní, vaši zaměstnanci spokojení a firma prosperovala.

říjen 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Vladimír Strejček
konzultant, mentor, lektor a kouč, 20 let vrcholová pozice v bankovnictví a technologické firmy s bohatými zkušenostmi s krizovým řízením

SROZUMITELNÁ KOMUNIKACE AKČNÍCH ZMĚN V OBDOBÍ KRIZE

Styl vedení v krizi
Způsoby srozumitelné a spolehlivé komunikace v době krize a velkých změn očima pracovníka a očima manažera

říjen 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Kateřina Decknerová
HR konzultantka, lektorka a koučka, 12 let ve vedení personálních oddělení jako HR manager a HR Director Europe se zkušenostmi řízení v krizi ve velkém výrobním závodě

Personální management a lidské zdroje v období krize a změn

Koncepce manažerského přístupu

Zavádění operačních plánů, programů a rozpisů úkolů v souladu se situací i strategií firmy

říjen 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Martin Paštika

Ing. Martin Paštika, MBA
SES Tlmače a.s., generální ředitel a předseda představenstva, zkušený krizový manažer

CHANGE MANAGEMENT V PRAXI S ORIENTACÍ NA SCÉNÁŘ KRIZE A ZMĚN

Personální a procesní restrukturalizace firmy

listopad 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Kateřina Decknerová
HR konzultantka, lektorka a koučka, 12 let ve vedení personálních oddělení jako HR manager a HR Director Europe se zkušenostmi řízení v krizi ve velkém výrobním závodě

AKČNÍ PLÁN PRO HR V KRIZI

Katka Decknerová je zkušená manažerka, která v krizovém roce 2008 zvládla uřídit HR velké výrobní společnosti. Společně sestavíte návod, podle kterého můžete postupovat ve své firmě a hned ho začít realizovat.
Dokážete se připravit na jednání s vedením, abyste zjistili, jaký má plán, co očekává od HR a co to znamená pro zaměstnance.
Budete mít jistotu, že postupujete správně a že směřujete k cíli, který vedení skutečně očekává, ať už se jedná o finanční úspory, změnu výrobního programu, rekvalifikaci, propouštění nebo expanzi.
Akčním plánem otevíráme náročné téma úkolu HR v době krize a nepřímo na něj navazuje workshop „Komunikace HR v krizi“.

Připravujeme další termín

Ing. Jiří Paštika, MBA
Managing Director at CKD Blansko Holding, a.s.
zkušený krizový manažer

CO NEMŮŽEME MĚŘIT, NEMŮŽEME ZLEPŠIT.
V KRIZI DVOJNÁSOB.

Ať již jde o krizi nebo zásadní změny ve firmě, je třeba vždy udělat vstupní revizi a určit klíčové parametry. Jiří Paštika byl v situaci krizového manažera již mnohokrát
Příprava manažerů na řešení krizových situací ve firmě a s nimi spojené změny a opatření, která mohou zásadně ovlivnit pozici firmy na trhu.
DCA Cycle) Demingův cyklus neboli též PDCA cyklus je metoda postupného zlepšování například kvality výrobků, služeb, procesů, aplikací, dat, probíhající formou opakovaného provádění čtyř činností.

připravujeme podzimní termín

Přijeďte se vzdělávat na Hlubokou