fbpx

MANAŽERSKÁ AKADEMIE - aktuální témata

Workshopy pro manažery v období krize a změn

Řešení krizových situací ve firmě a s nimi spojené změny a opatření, která mohou zásadně ovlivnit pozici firmy na trhu.

Nabídka workshopů

“Survival of the fittest”

Charles Darwin

O nás

Projekt ve spolupráci s Václavem Novákem

S panem Václavem Novákem jsme se poprvé setkali na naší konferenci Trendy firemního vzdělávání v roce 2016, kde vystoupil jako jeden z vážených přednášejících. Jeho strhující přednáška „Řízení lidí není nukleární medicína“ měla obrovský úspěch, stejně jako všechna následující vystoupení na dalších ročnících konference. Publikum konference nadchly jeho cenné zkušenosti z krizového managementu, o které se umí neopakovatelným způsobem podělit a zároveň nás všechny motivoval, abychom měnili své rutiny a pohybovali se tak lépe směrem k vlastním cílům a úspěchům.

Pan Novák samozřejmě ovlivnil i mě osobně, a tak jsem se rozhodla ho požádat o spolupráci a propojit jednotlivé ročníky konference workshopy, které reagují na nejaktuálnější témata ve firmách i společnosti, a ve kterých jeden z našich nejúspěšnějších krizových manažerů nabízí s nadhledem postupy a originální řešení pro výrobní i nevýrobní praxi.

Michaela Krausová, jednatelka jazz-com, s.r.o.

Myšlenka série workshopů pro manažery s ambicemi padla již na začátku spolupráce s panem Václavem Novákem. Na základě nebývale velkého zájmu o workshopy, které vedl pan Novák osobně, jsme si ověřili, že školení manažerského řemesla osobnostmi z firemní praxe je to, co začínající i zkušení manažeři skutečně chtějí a potřebují, stejně jako to, že všichni ocení, když workshopy reagují na nejaktuálnější témata v daném období. Zároveň jsme chtěli, aby účastníci díky workshopům získali znalosti a dovednosti, které uplatní v nadnárodních společnostech a mohli být úspěšní i v zahraničí.
Proto jsme se rozhodli vytvořit moderní manažerskou akademii a rozšířit tak sérii workshopů vedenou panem Novákem o další školení a tréninky, která se budou více do hloubky věnovat jednotlivým manažerským řemeslům.

O čem to je

Ústřední aktuální téma vždy uvede workshopem Václav Novák a společně pak vytvoříme tým pro školení jednotlivých řemesel a dovedností.
Rozšiřující workshopy by měly být zároveň návodem, co vše má manažer obsáhnout, aby se v daném tématu orientoval a mohl posoudit, zda se mu bude věnovat více do hloubky, nebo ho bude řídit a kontrolovat.
Po absolvování série workshopů bude manažer vybaven nejen pro lepší zvládnutí daného tématu, ale i pro řízení týmu nebo celé společnosti.

Osobně mi podobné workshopy manažerského řemesla v nabídkách chybí a ráda bych poděkovala všem našim obchodním partnerům, kteří měli chuť a našli si čas se mnou smysluplnou náplň i formu diskutovat. Zvláštní poděkování samozřejmě patří panu Václavu Novákovi, který se rozhodl společně s námi postavit celý koncept a nabídl nejen své zkušenosti, ale oslovil i úspěšné osobnosti ze svého okolí, které se na manažerské akademii podílí jako školitelé.

Cyklus workshopů

Ing. Jiří Paštika, MBA
Managing Director at CKD Blansko Holding, a.s.
zkušený krizový manažer

CO NEMŮŽEME MĚŘIT, NEMŮŽEME ZLEPŠIT.
V KRIZI DVOJNÁSOB.

Příprava manažerů na řešení krizových situací ve firmě a s nimi spojené změny a opatření, která mohou zásadně ovlivnit pozici firmy na trhu.

24. dubna 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Mgr. Václav Novák, MBA
Spoluzakladatel a senior managing partner M.L. Moran, a.s., zkušený investor a krizový manažer

PROMARNĚNÁ PŘÍPRAVA FIRMY NA OBDOBÍ RECESE

Stěžejním tématem setkání je řešení postupu při přípravě akčního plánu firem a společností v období krize a s ním spojené změny a opatření, která mohou zásadně ovlivnit její pozici a stabilitu pro následující období.
Program workshopu vychází jak ze zkušeností Václava Nováka, tak z požadovaných témat účastníků a zahrnuje bezpočet příkladů a jejich řešení z firemní praxe. Jednotlivé body programu bezprostředně odráží aktuální situaci ve společnosti a obchodě rozhodně přesahují hranice České republiky a evropského trhu.

23. června 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Kateřina Decknerová
HR konzultantka, lektorka a koučka, 12 let ve vedení personálních oddělení jako HR manager a HR Director Europe se zkušenostmi řízení v krizi ve velkém výrobním závodě

AKČNÍ PLÁN HR V KRIZI

Akčním plánem otevíráme náročné téma úkolu HR v době krize a nepřímo na něj navazuje workshop „Komunikace HR v krizi“.
Ujasníte si priority, které je třeba udělat krok po kroku.
Sestavíte si na místě strukturovanou přípravu na setkání se šéfem a s manažery.
Zvládnete si připravit svůj vlastní akční plán, který můžete hned začít realizovat.

květen 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Ing. Martin Paštika, MBA
SES Tlmače a.s., generální ředitel a předseda představenstva, zkušený krizový manažer

CHANGE MANAGEMENT V PRAXI S ORIENTACÍ NA KRIZOVÝ SCÉNÁŘ

Personální a procesní restrukturalizace firem

červenec / srpen 2020

Kateřina Decknerová
HR konzultantka, lektorka a koučka, 12 let ve vedení personálních oddělení jako HR manager a HR Director Europe se zkušenostmi řízení v krizi ve velkém výrobním závodě

KOMUNIKACE HR V KRIZI

Tento aktuální workshop nepřímo navazuje na Akční plán HR v krizi a pomůže řešit komunikaci v náročných situacích.
Ujasníte si, jak dobře nastavit komunikaci v době, kdy je více otázek, než odpovědí.
Získáte jistotu ve vedení nepříjemných pohovorů.
Zvládnete základy externí krizové komunikace.
Odnesete si tipy pro vlastní přežití náročných situací.

květen 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

RNDr. Zdeněk Przybyla
Vedoucí manažer skupiny Continental Interim management, Deutschland, 17 let ředitel závod Continental Automotive se zkušenostmi s krizovým řízením velkého výrobního závodu.

CELKOVÉ NASTAVENÍ FIRMY NA OBDOBÍ KRIZE A ZMĚN

Jaké nástroje a postupy využít a jak je zavádět a komunikovat v rámci týmů i celé firmy s respektem k jednotlivci.

18. září 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Kateřina Decknerová
HR konzultantka, lektorka a koučka, 12 let ve vedení personálních oddělení jako HR manager a HR Director Europe se zkušenostmi řízení v krizi ve velkém výrobním závodě

Personální management a lidské zdroje v období krize a změn

Koncepce manažerského přístupu

Zavádění operačních plánů, programů a rozpisů úkolů v souladu se situací i strategií firmy

květen 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Vladimír Strejček
konzultant, mentor, lektor a kouč, 20 let vrcholová pozice v bankovnictví a technologické firmy se bohatými zkušenostmi s krizovým řízením

KOMUNIKACE AKČNÍCH ZMĚN V TÝMU A V RÁMCI CELÉ FIRMY V OBDOBÍ KRIZE

Styl vedení v krizi
Způsoby srozumitelné a spolehlivé komunikace v době krize a velkých změn očima pracovníka a očima manažera
červenec 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Přijeďte se vzdělávat na Hlubokou