Mí tlumočníci mohli vést mé obchody. Mysleli úplně jako Kinkel!

Klaus Kinkel, dřívější německý ministr zahraničí

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ


Máte-li zájem o naše služby, zašlete nám prosím, nezávazně Vaše požadavky.

Nabízíme tyto druhy tlumočení:

 • Simultánní – tlumočník hovoří současně s mluvčím
 • Konsekutivní – tlumočník následně překládá jednotlivé úseky promluvy
 • Soudní – tlumočník je registrován příslušným krajským soudem ČR a má pro tuto činnost udělené oprávnění
 • Tlumočení po telefonu
 • Tlumočení s výjezdem
 • Pořízení audio/video záznamu
 • Dabing

Překlady

 • široká škála jazyků – zajistíme překlady a korektury textů v obvyklých jazykových kombinacích
 • odborné překlady – přeložíme Vám jakýkoli odborný text
 • korektury rodilými mluvčími – zajistíme stylistickou a gramatickou korekturu textu, včetně českých textů
 • expresní překlady – na základě spolupráce s dodavateli databáze z celé republiky realizujeme expresní překlady během několika hodin nebo dnů
 • překlady se soudním ověřením – překlad ověří soudem registrovaný překladatel, tlumočník, který připojí překladatelskou, tlumočnickou doložku opatřenou kulatým razítkem

Pro bližší informace nás kontaktujte.