fbpx

Co je jazykový audit a k čemu ho využiješ?

Pokud potřebuješ doložit svou jazykovou znalost, píšeš životopis, nebo zkrátka chceš znát svou jazykovou úroveň, musíš projít jazykovým auditem. Díky němu budeš mít jistotu, jak na tom jsi a nemusíš spekulovat o své úrovni.

Proč ti písemný test nestačí?

První důvod.

Písemný test prověřuje jen znalost gramatiky a slovní zásoby. Aktivní ústní část, která je podstatnější pro 80% z nás, chybí. Z praxe vím, že u někoho je rozdíl ústního a písemného testu i 2 úrovně. A to je podstatný rozdíl, pokud úroveň jazyka uvádíš a je klíčem k zaměstnání tvých snů.

Druhý důvod.

Výstupem každého jazykového auditu je jazyková úroveň tzv. Společného evropského referenčního rámce (dále jen SERR). Podle něho se definuje 6 kategorií úrovně znalosti (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Každá úroveň je v něm přesně popsána a rozumí ji všichni nejen v Čechách, ale po celé Evropě. Aby bylo možné určit spolehlivě danou úroveň, musí mít audit písemnou i ústní část a každá musí splňovat podmínky hodnocení SERR. Podle něho musí být písemné testy standardizované, aby testované znalosti odpovídaly jednotlivým stupňům. Stejně tak je třeba dodržet standardní postup při ústním testu. Ten se skládá z pěti částí.

Zaškolení do auditního testování jsem prošla jako externí lektor Goethe Institutu v Mnichově a po 15 letech auditů mohu potvrdit, že stejně spolehlivě funguje i v Čechách.

Jak tedy správný jazykový audit vypadá?

1. Ústní část

Hodnotí se znalosti z pěti oblastí: Výslovnost, porozumění, pohotovost, gramatika a slovní zásoba. Každá z nich má stejně důležitou úlohu pro celkovou úroveň a hodnotí se stupnicí od A1 až po C2.

Vzdělávací a jazykové centrum jazz-com většinou provádí jazykové audity ve firmách. Po dohodě lze zohlednit odbornou slovní zásobu pro danou oblast, ve které firma působí. Objektivitu ústního testu to nenaruší, protože pokud se v kurzech věnujeme situacím a slovní zásobě v určitém oboru, testováním slovní zásoby např. pro dovolenou nemá pro účastníka ani vedení společnosti jasnou výpovědní hodnotu.

2. Písemná část

Tato část by měla prověřit nejen znalosti gramatiky a slovní zásoby, ale i orientaci v psaném textu. Test mívá obvykle 60 otázek, tedy 10 otázek pro každou úroveň. Zde již nemůžeme zohlednit odbornou slovní zásobu, test musí být objektivní. I lidé mění pracovní pozice a obory. Jazz-com zásadně používá validní testy připravené odborníky a ověřené na větším počtu účastníků (skupina 50 a více testovaných). Spolehlivě změří úroveň testovaného. Na testy se tedy vlastně “nelze” připravit.

Celkové hodnocení

Podle tabulek na základě číselných výsledků jednoduše určíme jazykovou úroveň, včetně mezistupňů. V případě mezistupně se dá zvýhodnit oblast, kterou testovaný nebo daná společnost upřednostňuje.

Pokud se chceš dozvědět svoji úroveň, napiš mi na mkrausova@jazz-com.cz

Audit je skvělý motor pro další pokroky a samozřejmě i pochvala za dosažené jazykové znalosti.

15 tipů pro úspěšné zvládnutí angličtiny a němčiny

Naučit se nový jazyk nebo zlepšit své dovednosti může být někdy celkem náročné, ale existují způsoby, jak si to usnadnit. Je důležité nevytvářet si další překážky, které nám mohou v pokroku celkem účinně bránit. Není nad to, když si umíme sami sobě pěkně zatopit…...

Blíží se Mezinárodní den žen

Pozor všichni! Blíží se Mezinárodní den žen, který slavíme každoročně 8. března. Nezapomeňme na všechny ženy, které nás obklopují - maminky, babičky, sestry, kamarádky, kolegyně, a všem jim popřejme.

Prezentace v angličtině v online prostředí

Zlepši své prezentační dovednosti v angličtině a připojte se k našemu online kurzu s lektorkou Hankou Kořínkovou. Pokud chceš přirozeně a s jistotou prezentovat své myšlenky nebo  projekty  v angličtině, náš online kurz je pro tebe řešením. Pod vedením zkušené...