fbpx

Co je jazykový audit a k čemu ho využiješ?

Pokud potřebuješ doložit svou jazykovou znalost, píšeš životopis, nebo zkrátka chceš znát svou jazykovou úroveň, musíš projít jazykovým auditem. Díky němu budeš mít jistotu, jak na tom jsi a nemusíš spekulovat o své úrovni.

Proč ti písemný test nestačí?

První důvod.

Písemný test prověřuje jen znalost gramatiky a slovní zásoby. Aktivní ústní část, která je podstatnější pro 80% z nás, chybí. Z praxe vím, že u někoho je rozdíl ústního a písemného testu i 2 úrovně. A to je podstatný rozdíl, pokud úroveň jazyka uvádíš a je klíčem k zaměstnání tvých snů.

Druhý důvod.

Výstupem každého jazykového auditu je jazyková úroveň tzv. Společného evropského referenčního rámce (dále jen SERR). Podle něho se definuje 6 kategorií úrovně znalosti (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Každá úroveň je v něm přesně popsána a rozumí ji všichni nejen v Čechách, ale po celé Evropě. Aby bylo možné určit spolehlivě danou úroveň, musí mít audit písemnou i ústní část a každá musí splňovat podmínky hodnocení SERR. Podle něho musí být písemné testy standardizované, aby testované znalosti odpovídaly jednotlivým stupňům. Stejně tak je třeba dodržet standardní postup při ústním testu. Ten se skládá z pěti částí.

Zaškolení do auditního testování jsem prošla jako externí lektor Goethe Institutu v Mnichově a po 15 letech auditů mohu potvrdit, že stejně spolehlivě funguje i v Čechách.

Jak tedy správný jazykový audit vypadá?

1. Ústní část

Hodnotí se znalosti z pěti oblastí: Výslovnost, porozumění, pohotovost, gramatika a slovní zásoba. Každá z nich má stejně důležitou úlohu pro celkovou úroveň a hodnotí se stupnicí od A1 až po C2.

Vzdělávací a jazykové centrum jazz-com většinou provádí jazykové audity ve firmách. Po dohodě lze zohlednit odbornou slovní zásobu pro danou oblast, ve které firma působí. Objektivitu ústního testu to nenaruší, protože pokud se v kurzech věnujeme situacím a slovní zásobě v určitém oboru, testováním slovní zásoby např. pro dovolenou nemá pro účastníka ani vedení společnosti jasnou výpovědní hodnotu.

2. Písemná část

Tato část by měla prověřit nejen znalosti gramatiky a slovní zásoby, ale i orientaci v psaném textu. Test mívá obvykle 60 otázek, tedy 10 otázek pro každou úroveň. Zde již nemůžeme zohlednit odbornou slovní zásobu, test musí být objektivní. I lidé mění pracovní pozice a obory. Jazz-com zásadně používá validní testy připravené odborníky a ověřené na větším počtu účastníků (skupina 50 a více testovaných). Spolehlivě změří úroveň testovaného. Na testy se tedy vlastně “nelze” připravit.

Celkové hodnocení

Podle tabulek na základě číselných výsledků jednoduše určíme jazykovou úroveň, včetně mezistupňů. V případě mezistupně se dá zvýhodnit oblast, kterou testovaný nebo daná společnost upřednostňuje.

Pokud se chceš dozvědět svoji úroveň, napiš mi na mkrausova@jazz-com.cz

Audit je skvělý motor pro další pokroky a samozřejmě i pochvala za dosažené jazykové znalosti.

Změna a nejistota jsou jediné dvě jistoty v nejisté době

Mimořádný workshop pod vedením Václava Nováka. Workshop „Změna a nejistota jsou jediné dvě jistoty v nejisté době“ je dalším výjimečným školením, na které bych tě ráda pozvala, a které v září otevírá další cyklus Manažerské akademie pro top management. O své bohaté...

V čem byla výjimečná letošní konference Management, znalosti a praxe aktuální

Minulý pátek, tedy 20. května, proběhl na Hluboké 9. ročník konference Management, znalosti a praxe, a protože měl opět naprosto mimořádnou atmosféru, ráda bych se k němu ještě vrátila a osvěžila, čím byl mimořádný a co nám přinesl. Podtitulem letošního ročníku bylo...

Udělej skok ve své angličtině a němčině na Hluboké

Konečně už je tu krásné teplé počasí, kdy se téměř všechno zvládá lépe, a tak jsme k té báječné přírodní nabídce připravili na léto nové celodenní a celotýdenní kurzy angličtiny a němčiny na Hluboké. Navážeme tak na naše osvědčené a účinné jazykové programy a k nim ti...