fbpx
“Dobrá komunikace patří k leadershipu stejně jako křídla ptákům. Neodmyslitelně.”

Workshop Srozumitelná komunikace v období trvalých změn úterý 13. září Parkhotelu Hluboká nad Vltavou.

Stejně jako ptáci nemohou létat bez křídel, tak manažer nemůže být dobrým manažerem bez dobré komunikace.”

Samozřejmost zvládnutí komunikace

Komunikaci se svým okolím často bereme jako něco samozřejmého, čemu se nepotřebujeme učit. Ať už jde o pracovní nebo soukromou. Nicméně, pokud chceme někomu něco sdělit tak, aby nás správně pochopil a slyšel, co říkáme, vyžaduje to vedle určité dávky umění i zkušenost, kterou můžeme získat, načerpat, naučit se jí.

Srozumitelně sdělit své myšlenky se můžeme naučit.

Proto jsme se rozhodli zařadit mezi workshopy Manažerské akademie téma srozumitelné komunikace, která je obzvlášť v období stálých změn více než důležitá. Protože, jak můžeme dobře fungovat v náročném prostředí plném změn, když nebudeme rozumět nebo věřit svému okolí. Ať už se jedná o šéfa, kolegy nebo podřízené.

Program workshopu v rozhovoru

Workshop jsme připravili společně s Vladimírem Strejčkem na základě zpětné vazby účastníků akademie a jeho obsah ti přiblížíme v krátkém rozhovoru. Otázky, které pokládám, jsme nasbírali v našich zákaznických firmách. Věřím, že odpovědi budou zajímavé i pro tebe a zároveň přiblíží obsah workshopu.

Proč vůbec mluvíme o komunikaci ve firmě? Každý z nás přece komunikuje s mnoha lidmi každý den. Nestačí být jednoduše dobrým manažerem – tedy dělat dobře manažerské řemeslo?

Každý z nás komunikuje s mnoha lidmi každý den. A právě proto je způsob komunikace tak důležitý. Komunikace je nedílnou součástí leadershipu. Není totiž možné být dobrým leaderem bez jasné a správně zacílené komunikace. Podívejme se na to, kolik z naší denní komunikace vychází z omylů, nejasností nebo nesplněných úkolů. Proč asi? Protože mezi myšlenkou v naší hlavě a tím, že bude realizována, je mnoho komunikačních bariér. Tzn. jak myšlenku srozumitelně zformuluji, jak ji druhá strana slyší, jak ji druhá strana pochopí, co na základě toho bude dělat a jak si to všechno ověřím. Kdybych velmi volně parafrázoval Tomáše Baťu, pak sebelepší myšlenka je k ničemu, není – li pochopena a realizována.

Mluvíš o manažerském řemesle. Je tedy umění komunikovat skutečně součástí tohoto řemesla?

Ano i ne. Podle mě je umění komunikace zčásti řemeslem a zčásti uměním. Použití různých komunikačních technik v různých situacích a vůči různým typům lidí, stejně jako použití různých komunikačních stylů je naučitelné a je to řemeslo. Určitě si dovedeme představit, že jinak budu jako manažer komunikovat s velmi motivovaným podřízeným s nadprůměrným výkonem a jinak s nemotivovaným člověkem s průměrnými či podprůměrnými výsledky. Naučitelné je dokonce i to, že manažer introvert se chová ve své roli manažera extrovertně. Až potud je to řemeslo.

Pak je tu ale něco, co je dle mého hodně vrozené. A to je schopnost komunikovat autenticky, tedy uvěřitelně sdělit svou víru, vizi, strategii a cíle tak, aby za mnou jako za manažerem spolupracovníci šli. A to je umění.

Na workshopu budete probírat důležitost komunikace právě v době hlubokých změn. Je na to ten správný čas?

Za poslední tři roky se svět kolem nás změnil více, než možná za několik posledních desetiletí. Mluvíme často o VUCA době. Vezměme si jen třetí rok Covidu, válku na Ukrajině. To vše má obrovské dopady – pokud zůstaneme na půdě firem – nejen do firemních procesů, ale i do psychiky a chování lidí ve firmách. A tohle náročné období klade mnohem větší důraz na komunikaci, než doposud. Jak bychom mohli efektivně fungovat v náročném prostředí permanentní změny, když nebudeme rozumět nebo věřit svému šéfovi? A nebo, jak můžou efektivně pracovat naši lidé, když pro ně my nebudeme srozumitelní nebo uvěřitelní?

Dotknete se na workshopu také motivace lidí v tomto náročném období?

Určitě. Chtěl bych, abychom se podívali na to, jak i v současném období motivaci lidí ve firmě zvyšovat, nebo alespoň udržet. A jako důležitý bod je i to, jak si udržet své mentální zdraví vedle mentálního zdraví týmu. Protože pokud nebudu v kondici já a sám/a a nebudu motivovaný/á, tak těžko nadchnu kolegy nebo svůj tým. Když nehořím, budu těžko někoho zapalovat.

Odpovídal Vladimír Strejček, spoluautor a lektor workshopu “Srozumitelná komunikace v období trvalých změn”

Září se blíží a já optimisticky věřím, že babí léto bude přát setkávání se, vyjasňování a srozumitelné komunikaci. Naším workshopem bychom k tomu rádi přispěli a těšíme se na setkání na Hluboké.

Letní workshop pro tvůj úspěch. Time management – Jak zvládat důležité věci v klidu.

Připojte se k našemu letnímu workshopu ‘Time management – Jak zvládnout důležité věci v klidu’ a naučte se efektivně řídit svůj čas. Získejte praktické tipy od zkušené lektorky a manažerky Hany Kořínkové. Workshop se koná 25. července 2024 v Knížecím dvoře, Hluboká nad Vltavou. Zaregistrujte se nyní a staňte se mistrem svého času!

Efektivní komunikace v době trvalých změn

Přihlaste se na workshop ‘Efektivní komunikace v náročných situacích’ dne 22. srpna 2024 a naučte se, jak efektivně komunikovat během změn a krizí. Rozvíjejte své dovednosti pro zvládání těžkých rozhovorů.

Mistrovství v moderním zákaznickém servisu – S extra best practice pro letní zastupování

Zúčastněte se workshopu ‘Mistrovství v moderním zákaznickém servisu’ 21. srpna 2024 a naučte se efektivní techniky komunikace a poskytování vynikajícího zákaznického servisu.