Efektivní a srozumitelná komunikace akčních změn v období krize

Způsoby srozumitelné a spolehlivé komunikace v krizi a době velkých změn očima pracovníka a očima manažera.

Manažer musí umět jasně a pochopitelně vyjádřit svou nebo firemní vizi, jak zvládnout komunikaci krizi. A to vše jak dovnitř firmy, tak vně firmy.

Seznamte se s programem

Příprava firmy na období krize a změn

Tomáš Baťa

„Myšlenka, která zůstane pouze v mysli jednotlivce, je bezcenná“

Program

říjen 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Blok č. 1

08:30 – 10:00

Klíčová role manažera v období změn a krize

Vrcholový management musí i v době krize umět definovat jasnou vizi, založenou na již stanovených hodnotách firmy. To ale nestačí! Musí umět takovouto vizi dobře a uvěřitelně komunikovat v krizi, a to oběma směry – dovnitř firmy, i vně firmy.

Definování jasné vize firmy založené na hodnotách firmy

 • Zjistíte nebo si ověříte, na jakých hodnotách může vaše firma v krizi stavět.
  Krize jako audit odhalí, zda měla firma hodnoty správně definované, všichni jim rozuměli a fungovali podle nich.
 • Definujete nebo si stanovíte svou novou vizi pro období změn. Ověříte si, zda vizi umíte formulovat a zda jí sami věříte.
 • Společně upřesníme důležitou úlohu discipliny a improvizace při stanovování pravidel pro dosažení společného cíle, naplnění vize.
 • Ujasníte si, proč je důležité použít určitý styl komunikace v určité fázi krize nebo změny. Vyzkoušíte si prakticky komunikační styly a určíte váš dominantní.
 • Stanovíte si, jak předáte vizi svým lidem i lidem vně firmy, abyste byli přesvědčiví a měli jejich důvěru.

Blok č. 2

10:15 – 11:45

Chování a komunikace v jednotlivých fázích krize

 • STOP Efekt. Pomůže nám zastavit se a získat jiný úhel pohledu, zvážit reálně možnosti, vybrat tu správnou možnost postavenou na hodnotách a teprve pak jednat – jít do procesu.
 • Dozvíte se, jak se chovat, reagovat a přemýšlet v jednotlivých fázích krize. Jak se vypořádat na jedné straně s bagatelizováním situace, a na druhé straně s panikou.
 • Ujasníte si, proč a kdy ve změně/krizi selháváme a jak selhání eliminovat.

11:45 – 12:45

Polední pauza

Blok č. 3

12:45 – 14:15

Krizový management, jak postupovat

 • Stanovení krizového štábu a krizového plánu. Co řešit nyní a co budeme řešit za dva, tři měsíce.
 • Určení cíle krizového řízení, stanovení priorit a jejich komunikace. Objasnění, kudy povede cesta.
 • Praxe je klíčová. Vyzkoušíme si prakticky techniky a komunikační prostředky v krizi. Jsou jako brašna řemeslníka. Musím vědět, kdy mám vytáhnout šroubovák či kleště, a kdy naopak kladivo či pilku.
 • Náročné situace vyřešíte snáze, když budete vědět, že každá krize nebo změna má své fáze a v každé funguje jiná komunikační technika a je účinný jiný prostředek. S novým úkolem musí každý vědět proč, co a jak má dělat.

Blok č. 4

14:30 – 16:00

4. Učení dělá mistra aneb k základu něco navrch

Nenásilná komunikace v krizi

 • Změna paradigmatu – výhry a prohry. Jak zvládnout změnu zažitého schématu nebo zažitého vzorce chování nebo myšlení?
 • Teorie nenaplněných potřeb. V krizi se ukazuje, že mnoho osobních, firemních i společenských potřeb zůstává nenaplněno.
 • Emoce, jejich místo v krizi a jak je zvládat.
  Mají zde vůbec emoce svoje místo, nebo je základem „chladná hlava“?
 • Postoj, zkušenost a dovednost v krizi. Ověříme si, zda v ní vidíme devastaci, nebo příležitost k růstu.

Veškeré workshopy připravujeme ve spolupráci s panem Václavem Novákem

Vycházejí z aktuálního dění ve společnosti a ve světě obchodu. Období krize a změn klade velké nároky na systém a způsoby komunikace.

Proto jsme oslovili zkušeného kouče, mentora a manažera Vladimíra Strejčka, který při sestavování programu vychází ze svých dlouholetých zkušeností ve vrcholovém managementu i zkušeností lektora firemních projektů. Program workshopu připravil jako návod.

Podívejte se na další workshopy Manažerské akademie.

Václav Novák
Manažer musí pro svou vizi umět nadchnout zainteresované, musí jim umět sdělit cíle, plány a jednotlivé akční kroky a získat je pro ně. Bez jasné komunikace nemá šanci na úspěch on ani celý tým a celá firma.
Připravíte se na náročné situace v období krize tak, abyste dokázali srozumitelně a spolehlivě komunikovat napříč celou firmou a zajistili jste, aby komunikace probíhala oboustranně.

Ve workshopu spolu interaktivní formou projdeme zásady komunikace v jednotlivých fázích krize.

Na příkladech z praxe a modelových situacích si ukážete, co funguje, a co naopak vede k selhání v komunikaci.
Uvědomíte si sílu emocí a naučíte se je zvládat a zapojovat. Velkým přínosem bude praktičnost a vzájemné sdílení zkušeností a názorů účastníků.

Ing. Vladimír Strejček

Ing. Vladimír Strejček

Kouč, trenér a konzultantant v oblasti řízení lidských zdrojů a řízení procesů.

Absolvent řady dlouhodobých i krátkodobých certifikovaných kurzů v oblasti managementu a koučinku. Jako lektor se specializuje na rozvoj manažerských dovedností, individuální a týmový koučink.
Díky své více než dvacetileté manžerské praxi ve středním a vrcholovém managementu středně velkých i nadnárodních společností se zaměřuje především na výkonnostní a prodejní koučink. Je přesvědčen, že každý člověk má dostatek schopností a vlastních zdrojů pro nalezení nejlepšího řešení ve všech životních situacích.
Zastává názor, že energii a prostředky vložené do rozvoje pracovníků v organizaci je vhodné měřit konkrétními výsledky a dosaženými cíli.

Cena: 4 700 CZK bez DPH

Jsme připraveni vám poskytnout individuální konzultace pro řešení konkrétních otázek a problémů dle dohody.

Pomoc v době krize formou koučinku zdarma.

Vladimír Strejček, jako zkušený kouč a mentor nabízí v jako první pomoc v době krize pro vedení firem koučink zdarma.

Koučink je koncept založený na rozhovoru, kdy kouč v žádném případě neradí ani nedává příklady z vlastní cesty.
Koučink vám umožní si snáze a rychleji stanovit cíl, vyjasnit si stávající situaci, identifikovat příležitosti i nástroje i dostatek vůle k vykročení a změnám. Díky správně směřovaným otázkám kouče lépe identifikujete své vnitřní zdroje a maximalizujete využití svého potenciálu.

Pro více informací a pro sjednání termínu pro koučink a mentoring piště prosím na mkrausova@jazz-com.cz
nebo volejte 602 116 845.

Management, znalosti a praxe

8. ročník konference

Co vše musí zvládnout manažer v období krize a změn
23. října 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Program konference