fbpx
Doba změn začíná nabírat na obrátkách. A protože bychom rádi přispěli k obnově fungování firem, pracujeme se zkušenými krizovými manažery na workshopech a kurzech, které usnadní řešení nových náročných situací ve vaší firmě.

Spolupráce s Kateřinou Decknerovou

Stále větší tlak a síla úkolů je na vás personalistech, a proto jsem oslovila zkušenou krizovou HR manažerku Katku Decknerovou. Sestavili jsme pro vás v rámci manažerské akademie dva workshopy, které vám pomohou při plnění vašich náročných úkolů. Workshop  Akční plán pro HR v krizi a Komunikace pro HR v krizi. Oba dva jsme pojali jako návod, jak krok po kroku postupovat v současné napjaté situaci. Ať již jako firma řešíte nadvýrobu, nedostatek zakázek, nebo hledáte nový směr.

Akční plán pro HR

Na workshopu Akční plán pro HR si připravíte vlastní akční plán: jaké kroky jsou priority – co, komu a kdy je třeba sdělit – jak si udržet zaměstnance a pokud to jinak nejde, jak na propouštění zaměstnanců – jak komunikovat v jaké situaci.

Komunikace HR v krizi

Na druhém workshopu Komunikace HR v krizi se připravíte na krizové situace a důležité rozhovory, které v období změn určitě přijdou nebo je budete dokonce sami iniciovat. Ať už se jedná o to, jak zajistit informování zaměstnanců o dění ve firmě, o pravidelnou komunikaci s manažery, o jednání s institucemi nebo o to, jak zvládat náročné situace a zachovat si zdraví a důležitý nadhled.

Oba workshopy jsou postaveny na praktických ukázkách, modelových situacích z praxe a samozřejmě na sdílení zkušeností i mezi účastníky. Místo konání bude Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Věříme, že vám setkání dají potřebný klid a jistotu, že ve svých úkolech postupujete správně. V rámci projektu HR meetings pro vás připravujeme speciální Mastermind skupinu k řešení konkrétních problémů, výměně zkušeností a sdílení dobré praxe.