fbpx

Automatizace a digitalizace procesů je již v plném proudu a do deseti let se bude týkat bezmála milionu pracovních pozic. S čím ovšem budeme opravdu bojovat je na prvních místech schopnost efektivně komunikovat, pracovat s daty ve všech pozicích i v rámci týmu a s jazykovou vybaveností. Myšleno především s aktivní znalostí angličtiny.” prohlásila na konferenci JCI ČR v Českých Budějovicích Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu. Konference jsme se osobně zúčastnili a pokud tě zajímá, jak na tuto důležitou výzvu reagujeme a jaké další informace na konferenci zazněly, ráda se s tebou podělím.

Jasná a efektivní komunikace v angličtině

Často v newsletterech píši o tom, že dovednosti, ať už jde o prezentaci, vyjednávání, poradu nebo jakékoliv jednání, by se mělo trénovat v tom jazyce, v jakém probíhají. Oddělená zkušenost (například kurz angličtiny a extra kurz prezentace v češtině) nepřinesou očekávaný efekt. Ani nemohou. Mozek lépe a bez velkého stresu použije informaci či zkušenost v té formě, v jaké si ji uložil. A pokud je zkušenost nebo informace opakovaná, máme šanci si z ní udělat zvyk. Ten je nám důvěrně známý a neznamená pro nás nekomfortní situaci – nebezpečí. Předstoupíme pak před publikum, kolegy či obchodního partnera v klidu a můžeme se soustředit na obsah sdělení, místo na správná slovíčka, fráze nebo techniku komunikace.

Buď připraven/a i ty

Klíčové informace z přednášky poslankyně Martiny Dlabajové mě inspirovaly k aktualizaci a další pokračování oblíbené série kurzů Angličtina pro pokročilé se soft skills. Nejde jen o intenzivní kurzy angličtiny.  Celodenní kurzy unikátně spojují dovednosti jako je komunikace a její základní styly, schopnost zvládat a dávat feedback, techniky vyjednávání a další s pokročilou angličtinou. Pokročilá slovní zásoba, důležité fráze, doporučené obraty a trénink zvládnutí různých situací firemní praxe ti tak pomohou se vybavit nejen na aktuální dění ve firmě, ale umožní ti být připraven/a na vysoké tempo změn, které, myslím, již vnímáme všichni.

Co zajímavého ještě zaznělo na konferenci

Za zmínku jistě stojí to, že kromě schopnosti opravdu efektivně komunikovat a být digitálně gramotný/á bude naprosto nezbytná naše vysoká flexibilita a adaptace na stále rychlejší změny a nové podmínky. Už se počítá se skutečností, že každá generace 3 – 4x za život změní kompletně profesi, abychom se tak přizpůsobili vývoji. To bude samozřejmě klást velké nároky na náš postoj ke změnám, stoupající úroveň našich dovedností, tedy soft skills a v neposlední řadě na kreativitu a otevřenost stále se učit nové věci.

Již nyní je jasné, že 45% pracovních pozic může být v nejbližší době automatizováno. A to myslím jednoznačně říká, že možnosti se budou otevírat těm, kteří mají chuť a schopnosti přemýšlet a pracovat na sobě.

Začít musíme hned

“Změna v myšlení lidí je nezbytná a proto je více než klíčové vzdělávání. Ve Švédsku je v současné době 76% digitálně gramotných, u nás je to 30%.  Máme tedy opravdu co dělat a začít musíme hned. Ve školách zavést nové předměty, ve firmách budovat systémy vzdělávání a pochopit i to, že musíme začít u sebe.” Řekla na závěr svého vystoupení poslankyně Dlabajová, která zastupuje Českou republiku v Evropském parlamentu již od roku 2014.

Osobně mám velkou radost, že vzdělání a vzdělávání nabývá na hodnotě a my bychom k tomu rádi přispěli nejen našimi kurzy, školeními a workshopy, ale také každoroční květnovou konferencí Trendy firemního vzdělávání třetího tisíciletí, na kterou tě také srdečně zvu. Přihlásit se můžeš již nyní.

Ráda bych věřila, že jsem tě pozitivně motivovala a zároveň přiměla i trochu k zamyšlení.