fbpx

„Schopnost nadšení nese tvé naděje ke hvězdám.“

Henry Ford

Angličtina se soft skills

Zlepšíte svou obratnost vyjadřování v angličtině a osvojíte si důležité techniky komunikace

Na míru

Připravíme v kombinaci s angličtinou celou škálu soft skills.

Profesní angličtina

Zvýšíte svou jistotu v komunikaci znalostí profesní angličtiny.

Techniky v komunikaci

Ovládnete techniky pro komunikaci a jednání a získáte sebevědomí.

Efektivní výsledky

Zvládnete vést rozhovor i jednání s obchodním partnerem správným směrem.

Celodenní kurz Angličtina pro pokročilé se soft skills

Série celodenních kurzů angličtiny pro pokročilé se soft skills blokem

1. Kurz – How good are you in communication skills? Communication Styles.

Celodenní konverzační angličtina pro pokročilé

Termín: 22. února 2019

Místo konání: Výukové prostory Hluboká nad Vltavou, uvedeme v pozvánce

Program

8:30 – 10:00Konverzace na téma komunikace ve firmě, v týmu, aktuální situační dialogy, rozšíření a upevnění slovní zásoby firemní praxe
10:00 – 10:15Přestávka
10:15 – 11:45Pokročilá gramatika pro aktuální téma kurzu, princip a použití v běžných situacích (Tense review, Perfect tenses, Prefixes, Rules and limits)
11:45 – 12:45Oběd
12:45 – 14:15Soft skills téma Komunikace
14:15 – 14:30Přestávka
14:30 – 16:00Soft skills téma Komunikace

Téma komunikace:

 • Jak a čím komunikujeme
 • Co je realita a co interpretace reality
 • Základní komunikační styly v praxi
 • Komunikujeme my nebo neandrtálec

Co vám tento kurz přinese, co získáte?

Naučíte se rozlišovat, co jsou fakta a co vaše domněnky. Procvičíte si verbální a neverbální komunikaci a zjistíte, jak to vypadá, když nejsou v souladu. Dozvíte se, jak vás emoce při komunikaci ovládají a jak s nimi zacházet, abyste netrpěli vy, ani vaše okolí.

Lektor: Mgr Andrea Haines

Trenér a kouč: Ing. Vladimír Strejček

Cena: 1.800 CZK bez DPH

Maximální počet účastníků: 4

Rozhovor s Ondřejem Holečkem, projektovým manažerem firmy Kern Liebers, o jeho zkušenostech s kurzem Angličtina se soft skills

2. Kurz – How to handle Criticism? Effective feedback.

Celodenní konverzační angličtina pro pokročilé

Termín: 22. března 2019

Místo konání: Výukové prostory Hluboká nad Vltavou, uvedeme v pozvánce

Program

8:30 – 10:00Konverzace na téma komunikace ve firmě, v týmu, aktuální situační dialogy, rozšíření a upevnění slovní zásoby firemní praxe
10:00 – 10:15Přestávka
10:15 – 11:45Pokročilá gramatika pro aktuální téma kurzu, princip a použití v běžných situacích (Tense review, Relative clauses, Suffixes and collocations)
11:45 – 12:45Oběd
12:45 – 14:15Soft skills téma Komunikace
14:15 – 14:30Přestávka
14:30 – 16:00Soft skills téma Komunikace

Téma komunikace:

 • Zvládání kritiky v praxi
 • Jak správně dávat a přijímat feedback
 • Další komunikační styly

Co vám tento kurz přinese, co získáte?

Naučíte se reagovat na oprávněnou i neoprávněnou kritiku. Získáte zkušenost, jak reagovat na agresivního kolegu/šéfa/partnera. Dozvíte se, jak je důležité umět poskytnout správnou zpětnou vazbu, a jak je ještě důležitější, umět zpětnou vazbu přijmout. Naučíte se říkat „NE“ a rozlišovat mezi vyřčením požadavku a žádostí o laskavost.

Lektor: Mgr. Andrea Haines

Trenér a kouč: Ing. Vladimír Strejček

Cena: 1.800 CZK bez DPH

Maximální počet účastníků: 4

3. Kurz – How to prepare for negotiation meeting? Effective Negotiation Techniques.

Celodenní konverzační angličtina pro pokročilé

Termín: 26. dubna 2019

Místo konání: Výukové prostory Hluboká nad Vltavou, uvedeme v pozvánce

Program

8:30 – 10:00Konverzace na téma komunikace ve firmě, v týmu, aktuální situační dialogy, rozšíření a upevnění slovní zásoby firemní praxe
10:00 – 10:15Přestávka
10:15 – 11:45Pokročilá gramatika pro aktuální téma kurzu, princip a použití v běžných situacích (Conditionals, Futur tenses, Future expressions)
11:45 – 12:45Oběd
12:45 – 14:15Soft skills téma Vyjednávání
14:15 – 14:30Přestávka
14:30 – 16:00Soft skills téma Vyjednávání

Téma vyjednávání:

 • Příprava na vyjednávání v praxi
 • Otevření jednání a vyhodnocení prvního dojmu
 • Různé postupy a techniky vyjednávání

Co vám tento kurz přinese, co získáte?

Ověříte si, jak důležitá je v každé činnosti příprava a zkusíte zpytovat svědomí, zda a jak se skutečně na jednání připravujete vy. Je první dojem to nejdůležitější, nebo máte šanci na reparát? Základní vyjednávací techniky.

Lektor: Mgr. Andrea Haines

Trenér a kouč: Ing. Vladimír Strejček

Cena: 1.800 CZK bez DPH

Maximální počet účastníků: 4

4. Kurz – How to prepare for negotiation? Effective Negotiation Techniques.

Celodenní konverzační angličtina pro pokročilé

Termín: 24. května 2019

Místo konání: Výukové prostory Hluboká nad Vltavou, uvedeme v pozvánce

Program

8:30 – 10:00Konverzace na téma komunikace ve firmě, v týmu, aktuální situační dialogy, rozšíření a upevnění slovní zásoby firemní praxe
10:00 – 10:15Přestávka
10:15 – 11:45Pokročilá gramatika pro aktuální téma kurzu, princip a použití v běžných situacích (Conditionals, Futur tenses, Future expressions)
11:45 – 12:45Oběd
12:45 – 14:15Soft skills téma Komunikace
14:15 – 14:30Přestávka
14:30 – 16:00Soft skills téma Komunikace

Téma vyjednávání:

 • Fáze vyjednávacího rozhovoru
 • Jak správně klást otázky a jak odpovídat na otázky partnera
 • Jednání o ceně a uzavírání dohody

Co vám tento kurz přinese, co získáte?

Každý efektivní rozhovor má svá pravidla. Jak to udělat, abyste byli na partnera napojeni a zároveň při vyjednávání na nic nezapomněli. Jak být při vyjednávání efektivní a zároveň lidský? Co když se rozhovor „zasekne“? Jaké otázky a kdy používat, jak naslouchat? A co když chcete dohodnout cenu a nemůžete se na její výši dohodnout?

Lektor: Mgr. Andrea Haines

Trenér a kouč: Ing. Vladimír Strejček

Cena: 1.800 CZK bez DPH

Maximální počet účastníků: 4

5. Kurz – What can coaching help us with? Individual coaching.

Celodenní konverzační angličtina pro pokročilé

Termín: 25. říjen 2019

Místo konání: Výukové prostory Hluboká nad Vltavou, uvedeme v pozvánce

Program

8:30 – 10:00Konverzace na téma komunikace ve firmě, v týmu, aktuální situační dialogy, rozšíření a upevnění slovní zásoby firemní praxe
10:00 – 10:15Přestávka
10:15 – 11:45Pokročilá gramatika pro aktuální téma kurzu, princip a použití v běžných situacích (Modal verbs, Phrasal verbs,)
11:45 – 12:45Oběd
12:45 – 14:15Soft skills téma Koučink
14:15 – 14:30Přestávka
14:30 – 16:00Soft skills téma Koučink

Téma koučink:

 • Co je koučink a v čem nám může pomoci
 • Rozdíly mezi koučinkem a mentoringem
 • Kdy je koučink vhodný a kdy ne
 • Předpoklady a základní pravidla koučinku
 • Individuální a týmový koučink
 • Koučink v praxi

Co vám tento kurz přinese, co získáte?

Dozvíte se něco o tom, co je to koučink, jaké jsou jeho hlavní zásady. Jaké jsou ve světě a u nás přístupy ke koučinku – co se kde za koučink považuje a co ne. Jaký je rozdíl mezi koučinkem, mentorinkem, poradenstvím. V kterých situacích je koučink vhodný a kdy naopak ne. Jak je důležitá důvěra v koučinku. Má koučování ve firemním prostředí smysl a jaká jsou jeho pravidla?

Lektor: Mgr. Andrea Haines

Trenér a kouč: Ing. Vladimír Strejček

Cena: 1.800 CZK bez DPH

Maximální počet účastníků: 4

6. Kurz – What can coaching help us with? Team coaching.

Celodenní konverzační angličtina pro pokročilé

Termín: 22. listopadu 2019

Místo konání: Výukové prostory Hluboká nad Vltavou, uvedeme v pozvánce

Program

8:30 – 10:00Konverzace na téma komunikace ve firmě, v týmu, aktuální situační dialogy, rozšíření a upevnění slovní zásoby firemní praxe
10:00 – 10:15Přestávka
10:15 – 11:45Pokročilá gramatika pro aktuální téma kurzu, princip a použití v běžných situacích (Modal verbs, Phrasal verbs, Express probability and speculation)
11:45 – 12:45Oběd
12:45 – 14:15Soft skills téma Koučink
14:15 – 14:30Přestávka
14:30 – 16:00Soft skills téma Koučink

Téma koučink:

 • Co je koučink a v čem nám může pomoci
 • Kdy je koučink vhodný a kdy ne
 • Předpoklady a základní pravidla koučinku
 • Týmový koučink

Co vám tento kurz přinese, co získáte?

Co vlastně týmový koučink je a jak se liší od kočinku ve dvou. Proč se tahle metoda zdá neefektivní, mnoho týmů ji nevyužívá, a jak to tedy ve skutečnosti je. Jaký je rozdíl mezi skupinou a týmem a jaký má tohle uvědomění dopad na vaši práci. Jaká jsou pravidla týmového koučinku a co se pomocí něj nechá překvapivě řešit.

Lektor: Andrea Haines

Trenér a kouč: Ing. Vladimír Strejček

Cena: 1.800 CZK bez DPH

Maximální počet účastníků: 4

Ing. Vladimír Strejček

Kouč, trenér a konzultantant v oblasti řízení lidských zdrojů a řízení procesů. Absolvent řady dlouhodobých i krátkodobých certifikovaných kurzů v oblasti managementu a koučinku. Jako lektor se specializuje na rozvoj manažerských dovedností, individuální a týmový koučink. Díky své více než dvacetileté manžerské praxi ve středním a vrcholovém managementu středně velkých i nadnárodních společností se zaměřuje především na výkonnostní a prodejní koučink. Je přesvědčen, že každý člověk má dostatek schopností a vlastních zdrojů pro nalezení nejlepšího řešení ve všech životních situacích. Zastává názor, že energii a prostředky vložené do rozvoje pracovníků v organizaci je vhodné měřit konkrétními výsledky a dosaženými cíli.

Mgr. Andrea Haines

Je absolventkou Jihočeské univerzity, obor učitelství 2. stupeň a následně Folkestone Kent Adult Education Centre Folkestone, Kent, UK v oboru praktický Anglický jazyk pro zkoušku CPE. Získala certifikát Cambridge FCE a CAE Speaking Examiner a certifikát CPE – Cambridge English: Proficiency, grade A. Zkušenosti načerpala díky mnoholeté praxi na školách St Anselm’s Cathlic School a St. Mary’s Westbrook, Folkestone, Kent a v jazykových školách v Čechách. Ráda se setkává s novými lidmi, lákají ji nové pracovní výzvy a těší ji cestování.

Přihláška na celodenní kurz Angličtina pro pokročilé se soft skills

Termíny

12 + 15 =