fbpx

4. princip

Učení musí být spojeno s úsilím

“Z ničeho vzejde opět nic.”, komentuje proces učení světoznámá školitelka a konzultantka managementu Vera Felicitas Birkenbihl.

Učení bez toho, aby pro něj člověk něco udělal, nefunguje. A nefunguje u nikoho. Kromě toho je pro proces učení důležité, aby se naučené použilo. Takže když slyším informaci nebo anglickou frázi, neznamená to, že jsem si ji osvojil/a. Naložme s ní tedy tak, abychom si ji osvojili. Vysvětlím a pro lepší orientaci uvedu příklady z praxe.

„Use it or lose it“ („Použij to nebo to ztratíš“)

“Použij informaci, nebo ji ztratíš”, je jednoznačným pravidlem neuronů, protože mozek se vyvíjí v závislosti na použití nabyté informace. A já ještě dodávám – na použití co možná nejdříve, nejlépe hned.

Biflování nebo smysluplné učení

Ale vždyť se nyní stále mluví tom, abychom se nebiflovali a opakování je přece biflování. Jen slovo “opakování” lépe zní. Souhlasím. Nicméně jen částečně.

Každý opravdu dobrý učitel, lektor nebo trenér ti potvrdí, že bez opakování se nelze nic skutečně dobře naučit. Jazyk ani nic jiného.

Kde je tedy rozdíl mezi biflováním a smysluplným opakováním? Je to jednoduché. V praxi.

Pokud se učíš nazpaměť slovíčka, aniž je vložíš do věty a následně použiješ, jednoduše se je bifluješ. Bez toho, že se je učíš opakováním to sice nejde, ale bez použití v praxi si je nezapamatuješ. Samozřejmě i my se na našich intenzivních kurzech celý den učíme opakováním frází, gramatiky i slovních obratů. Jen vše probíhá formou dialogů, diskuzí, jazykových her, zkrátka používáním jazyka.

Simulaci reálných situací, třeba v angličtině, je totiž nejúčinější forma učení. Opakování frází v praxi, žádné učení se nazpaměť. A může se jednat o simulace jednání se zákazníkem, objednávky v restauraci nebo prezentace nového produktu. Důležité je tak i ponoření se do tématu, kdy nevnímám, že mluvím anglicky, ale potřebuji něco sdělit.

Proto mají naše intenzivní kurzy takový úspěch a proto spojujeme cizí jazyk se soft skills dovednostmi v kurzech jako je Prezentace v angličtině, Angličtina pro pokročilé se soft skills a další.

Dej svému učení větší smysl v intenzivních kurzech spojených s dovednostmi z praxe