Intenzivní a online kurzy angličtiny a němčiny, anglické tábory pro děti, tlumočení a překlady, výuka jazyků ve virtuálním prostředí, online angličtina pro děti

  1. _ Vítáme každou připomínku či dotaz

První kurz prezentace v angličtině v jižních Čechách

Staňte se mistrem prezentace a zaujměte své zahraniční publikum
Kurz prezentace v angličtině
Jméno
Email
 

Naučíte se přesvědčivě představit své projekty, produkty i výsledky své práce. Zvýšíte svou jistotu prezentace v profesní angličtině. Získáte kladné hodnocení své práce a uznání firemních kolegů i obchodních partnerů.

Kurz unikátně spojuje prezentační dovednost, profesní angličtinu a mezikulturní vztahy.
Lektor kurzů má dlouholeté profesní zkušenosti s vedením osobnostních tréninků.
Kurzy pořádáme v atraktivním prostředí Hluboké nad Vltavou
prezentace v angličtině 02

Před několika lety jsme vedli sérii několika denních kurzů angličtiny pro širší vedení velké společnosti automotive. Součástí těchto jazykových tréninků je blok firemní prezentace. Všichni účastníci měli velmi dobrou angličtinu a prošli i školením prezentace.

O to větší bylo překvapení nás všech, když účastníci vystoupili se svými prezentacemi v angličtině. Chyběla jim sebejistota, zamotávali se do delších vět, když hledali ty správné anglické výrazy, nekomunikovali s publikem. A tak jsme nakonec namísto jednoho dopoledního bloku intenzivně pracovali na prezentaci v angličtině plné dva dny.

Jednoznačně se prokázalo, že prezentování v cizím jazyce všechny zaskočilo a že obě dovednosti – cizí jazyk a prezentaci je třeba trénovat jako celek.

S Elizabeth George, anglickou specialistkou na prezentace a firemní komunikaci, jsme následně vytvořily kurz, ve kterém jsme spojily prezentaci, angličtinu a mezikulturními rozdíly. Trenérka a koučka Petra Meškánová obohatila kurz svými dlouholetými zkušenostmi z nadnárodní společnosti v Linci.
prezentace v angličtině 03

prezentace v angličtině

Cíle kurzu

  • zvládnete přemýšlet a tvořit prezentaci přímo v angličtině, ve které probíhá celý kurz
  • naučíte se utvořit moderní a dynamickou prezentaci, která odpovídá trendu zemí západní Evropy a jednoznačně se liší od tradiční české prezentace
  • přednesete poutavou prezentaci, díky které skvěle dokážete komunikovat s publikem a udrží jeho pozornost
  • získáte jistotu při prezentaci své myšlenky nebo produktu v angličtině díky opakovaným vystoupením na kurzu a díky okamžitému feedbacku trenéra
  • poznáte své silné stránky a dokážete jich při prezentaci cíleně využít stejně jako správných termínů anglické prezentace

Předpokládaná úroveň znalosti angličtiny je minimálně B1, ideálně B1 – C1
Doporučujeme maximálně 8 účastníků.
Kurz probíhá ve dvou na sebe navazujících modulech.
Obsah modulu 1
Obsah modulu 2
prezentace v angličtině
Při osobním setkání upřesníme společně program na základě složení skupiny účastníků.

Michaela Krausová
Jazykový poradce firemních kurzů
Mgr. Michaela Krausová
Petra Meškánová
Lektorka prezentačních dovedností
Mgr. Petra Meškánová

Poslechni si účastníka kurzu

Kurz prezentace v angličtině
Jméno
Email