fbpx

Projděte s naší jazykovou školou uplynulý rok 2011.

Leden 2011 jsme zahájili ve svižném tempu díky vítězství ve výběrovém řízení na projekt firmy Engel strojírenská, spol. s r.o – Zavádění komplexního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů ve společnosti ENGEL CZ. 3D e-learningové kurzy vhodně kombinované s intenzivními superlearningovými kurzy umožnily efektivně spojit osvědčenou metodu – sugestopedii s metodou 3D e-learning – vzdělávání ve virtuálním prostředí. Vstupní a výstupní audit jednoznačně prokázal progres jazykových znalostí po všech stránkách a opět potvrdil efektivitu zážitkové výuky vedené našimi školenými lektory.

Jako jedna z oslovených jazykových škol jsme v březnu 2011, po úspěšném výběrovém řízení pro Projekt třeboňských lázní Aurora „Kontinuální vzdělávání personálu v Lázních Aurora Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost“, zahájili na jaře 2011 další e-learningovou firemní výuku, která navazovala na naše dlouholeté zkušenosti jazykového vzdělávání v lázeňství. Pro tento projekt jsme vytvořili veškeré vzdělávací materiály přesně na míru.
Jako 1. virtuální jazyková škola v Čechách jsme ke klasickému e-learningu připojili
3D e-learning
a povýšili tak distanční studium na velmi kontaktní výuku s on-line lektorem. Jazyková část projektu bude ukončena v roce 2012.

V březnu 2011 jsme u pěti našich firemních zákazníků zahájili třetí rok 3D e-learningových kurzů. U těchto firem vedeme i superlearningové kurzy.  Více informací včetně fotogalerie www.3D-elearning.cz

Prezentace našich klasických superlearnignových kurzů a kurzů 3D e-learning jsme měli možnost uvést u trojnásobného počtu společností, než tomu bylo v roce 2010.

Metody výuky cizích jazyků – sugestopedie a superlearning opět nabývají s rokem 2011 na popularitě, proto jsme také rozšířily naši nabídku intenzivních kurzů.
Na zvýšený zájem o intenzivní jazykové vzdělávání jsme tak spojením reálných intenzivních kurzů a 3D e-learningových kurzů pro veřejnost i firemní zákazníky zintenzivnili a zpřístupnili většímu počtu studentů.

V průběhu celého roku 2011 proběhl u některých našich firemních zákazníků jazykový audit u více než 300 účastníků kurzů.

V březnu 2011 jsme po delší externí spolupráci přijali do hlavního týmu naší jazykové školy Mgr. Vocilku, softwarového managera, které je autorem myšlenky vzdělávání ve virtuálním prostředí a který se současně velkou měrou podílí na marketingu školy.

Od dubna rozšířila náš tým Ing. Pintérová, která díky svým zkušenostem přidala ke svým povinnostem vedení kanceláře i podíl na prezentaci a marketingu firmy.

Úspěch na míru psaných učebnic pro různé obory lázeňství inicioval vydání pokračujících dvojjazyčných superlarningových učebnic pro další tři obory.

V létě založila naše 1. virtuální škola nové infocentrum ve virtuálním světě Second life ve městě Bohemia na ostrově Czechoslovakia. Infocentrum je přístupnější pro všechny české návštěvníky virtuálního světa, pro konání volných konverzací angličtiny a němčiny a infocentrum v naší jazykové škole na Švýcarském ostrově tak může sloužit více našim studentům a lektorům.

Pokračování spolupráce s našimi reálnými partnery Goethe Institutem a Oxford University Press se rozšiřuje i do virtuálního prostředí, kde mají obě společnosti svoje ostrovy včetně infocentra.

V průběhu celého roku jsme vydali ve spolupráci s naší 3D designérkou časopis Mojuski dalších pět čísel (č.9 až č.14), časopis aktualit virtuálního svět Second life a s ním spojené propagační akce se soutěžním jazykovým koutkem.

V letních měsících jsme rozšířili řady našich studentů ruštiny, což potvrdilo další vlnu zájmu o orientaci obchodu na východní sousedy a tím i zájmu o výuku východních jazyků.

V lázeňském městě Třeboň, které je hojně navštěvováno německy mluvícími turisty i lázeňskými hosty, se několik kurzů němčiny překlopilo na kurzy angličtiny. Přesto můžeme potvrdit, že zastoupení výuky německého jazyka naší školou je procentuálně stále srovnatelné s počtem anglických kurzů. Intenzivní příprava lektorů probíhá v obou jazycích se stejnou pozorností.

Před zahájením zimního semestru proběhla reklamní kampaň např. formou billboardů, internetové reklamy a webových stránek. Spolupráci jsme díky novým nabídkám rozšířili
o pět českých lektorů
, kteří se ve školním roce 2011-12 ujali výuky angličtiny, němčiny a francouzštiny.

Na podzim, v novém školním roce zahájili výuku v naší škole nově čtyři zkušení lektoři – rodilí mluvčí. Z nich 1 německy a 3 anglicky hovořící mluvčí. Na základě speciálního programu probíhá výuka v obou jazycích i u studentů začátečníků a mírně pokročilých.

V Jihočeských denících jsme zveřejnily v říjnu náš velký úspěch v německém Ortenburgu na mezinárodní konferenci EBB/AEDE s názvem Celistvá jazyková výuka v Evropě (Ganzheitlicher Sprachunterricht in Europa). Zde se naší prezentace zúčastnil vedle odborníků jazykového vzdělávání ze škol, univerzit a institucí celé Evropy také zástupce předsedy Evropského parlamentu, Manfred Weber. Nadšení účastníků prezentace na 13. konferenci Evropského svazu pro vzdělání a výzkum v německém Ortenburgu nám otevřela další spolupráci s Mnichovskou univerzitou.

Na tento úspěch navázalo rozšíření již dlouholeté spolupráce s pedagogickou a filozofickou fakultou Jihočeské univerzity JCU i v oblasti 3D e-learningu. Na následující rok jsou plánovány i prezentace naší metody a principů 3D studentům s s pedagogické specializace.

Po pětiletém cíleném sbírání zkušeností z oblasti vzdělávání dětí v cizím jazyce a bilingvismu vznikla na našich webových stránkách rubrika Děti a cizí jazyk. Tato rubrika dle pravidelné analýzy zvýšila návštěvnost našich stránek a potvrdila zájem o výuku jazyků u dětí.

V rámci přiblížení novinek v naší škole vzniklo 10 krátkých filmů z reálného i virtuálního světa jazykového vzdělávání.

Naši lektoři se v průběhu roku zúčastnili odborných seminářů s certifikáty pořádanými Oxford University Press, Goethe Institutem a dalšími.

Komplexní jazykový vzdělávací program jsme připravili pro nové firemní zákazníky a nastartovali tak výuku dalších skupin studentů angličtiny a němčiny.

Konec roku byl mimo jiné ve jménu adventních a vánočních setkání s našimi zákazníky, lektory a studenty.

Na závěr roku proběhla Vánoční jazyková soutěž ve virtuálním městě Bohemia s podtitulkem Soutěž o nejlépe vyplazený jazyk. Hlasovat a vybírat mohli všichni účastníci virtuálního světa z 16 účastníků. První tři byli na vánoční oslavě v Bohemii naší školou věcně odměněni a dokonce jsme udělili i zvláštní cenu naší jazykové školy. Soutěže se zúčastnilo více jak 500 obyvatel virtuálního světa.

Jako dárek pro naše současné a budoucí studenty jsme na sklonku roku oslovili ke spolupráci Relaxační a rehabilitační centrum Hluboká nad Vltavou.
Díky této spolupráci vznikla úplná novinka v naší nabídce – Relaxační jazykové pobyty. Podařilo se nám připravit program pro jednotlivce i skupiny s podtextem „Udělej něco pro sebe“. a intenzivním jazykovém tréningu v příjemném prostředí si relaxuj dle svých představ a přání. Jedná se o kombinaci služeb RRC Hluboká nad Vltavou a jazykové výuky. To vše pod vedením zkušených lektorů a fyzioterapeutů.

Dárek pro všechny pak znamenal nový kabát našich hlavních webových stránek www.jazz-com.cz, několik aktuálních videí na stránkách www.e-jazz.cz a obohacení firemních jazykových studií na webu pro firemní zákazníky www.3d-elearning.cz.

Na počest rozloučení se s naším prezidentem Václavem Havlem byla ve virtuálním městě Bohemia postavena vzpomínková mohyla. Náš specialista ve 3D natočil krátký filmový záznam o tom, jak jsme společně s ostatními vzdali čest našemu prezidentovi.

Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala našim zákazníkům a studentům za jejich důvěru a aktivní práci v kurzech, našim lektorům za odborné vedení jazykových kurzů a celému úzkému týmu jazykové školy jazz-com za jejich zainteresované nasazení a intenzivní snahu o to, abychom nabízeli stále lepší a komplexnější jazykový servis našim zákazníkům.

Velmi si vážím jejich inspirativní a motivující týmové práce. Děkuji.

Mgr. Michaela Krausová
jednatelka jazz-com, s.r.o.