fbpx

news75

Děti, které mluví často více než jedním jazykem, mívají celkově studijní náskok před svými spolužáky. A to i v případě, že nejde o děti bilingvní (mající dva mateřské jazyky).

Ellen Bialystok, kognitivní neuroložka a význačná profesorka psychologie na York University v Torontu v Kanadě, zkoumá případy, jak bilingválnost i častá komunikace ve více jazycích zbystřuje mysl. Bilingvální děti nemusejí být nutně chytřejší, ovšem dvojjazyčnost je dobrá, protože zlepšuje kognitivní funkce mozku.
Jak další jazyk zlepšuje funkci mozku
Kognitivní funkce nám pomáhají soustředit se, věnovat pozornost, organizovat čas, pamatovat si podrobnosti, čerpat z našich zkušeností a vyhnout se špatným způsobům chování. Je to kontrolní systém mysli, který nám pomáhá soustředit se na to, co je důležité a ignorovat to, co nás rozptyluje. Inteligence pomáhá s těmito úkoly také. Ale inteligence a kognitivní funkce nejsou totéž.
Jak to funguje
Vědci se domnívají, že bilingválnost zvýšila neuroplasticitu mozku pravděpodobně proto, že dělají rychleji „mikro-rozhodnutí“. Funguje to asi takto:
„Monolingvální člověk se podívá na zvíře a řekne „pes“, ale bilingvální člověk vidí dvě alternativy. To znamená, že bilingvní musí vždy učinit rozhodnutí, které monolingvní udělat nemusí. “ Čím více rozhodnutí musí mozek činit, tím se stává propojenějším, plastičtějším. „Jestliže máte dva jazyky a používáte je oba pravidelně, skvěle trénujete svůj mozek.“ řekla Ellen Bialystok pro New York Times. „A právě pravidelnost užívání obou jazyků je důvod, proč bilingválním mozek funguje efektivněji.“
Platí to i pro dospělé
Ano. Dospělí, kteří hovoří více jazyky, dokonce odolávají lépe demenci či Alzheimerově chorobě.
Bilingválnost je dobrá pro každého. Dělá mozek silnější. Jednoduše řečeno, bilingválnost je trénink mozku, mozkové cvičení.
Trénujte společně se svým synem nebo dcerou a objednejte si každodenní mini angličtinu se šťastnými ponožkami Happy socks.