fbpx

Jak příjemně spojit angličtinu maminek a zároveň první dětské  krůčky cizím jazykem  se nám, jako jazykové škole podařilo na podzim 2003 projektem Angličtina pro rodiče a děti. Maminky v jedné učebně procházeli situace běžného života v anglických rozhovorech a scénkách, gramatika v praxi je nemohla překvapit.

Ratolesti se v druhé učebně s další naší lektorkou seznamovali s angličtinou formou her, písniček, a scének.

Společná půlhodinka na konci dvouhodinového bloku umožnila hrát soutěže v angličtině maminky proti dětem, ukázat dětem, co se maminky naučili a naopak maminky předvedli dětem, co se naučily ony. Dle dohody jsme několikrát uspořádali i sobotní 4hodinový kurz. Superlearningovou metodou nikdo ani nepostřehl, že jsem měli jen jednu krátkou přestávku.

Maminky neměly starost, kdo se postará o děti v době jejich angličtiny a děti je nejen nepostrádali doma, ale ještě se s nimi snažily držet krok v angličtině.

Projekt trval dva roky (1. a 2. třídu dětí ) a k velké spokojenosti náš všech, všechny děti excelovali celý první stupeň ve znalostech angličtiny, i když byli ve třídě jazykově nadanější spolužáci.

Náskok se vyplatil, ocenily ho i maminky, které si zdokonalily i svou angličtinu.

Michaela Krausová