fbpx

Michaela Krausová a Milan Zelený

Mám obrovskou radost. Člověk se každý den nesetkává s takovou osobností jako je pan profesor Milan Zelený, který přijal mé pozvání a všichni se s ním můžeme potkat 19.  května 2017 na konferenci Trendy firemního vzdělávání ve třetím tisíciletí na Hluboké.

Pro ty, kteří pana profesora neznají, malá informace.
profesor Milan ZelenýProfesor Milan Zelený je uznávaný česko-americký ekonom, který se zabývá zejména produktivitou práce, teorií řízení a podnikovou ekonomikou. Působí na Fordham University v New Yorku, Xidian University v Číně a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Je velkým propagátorem Baťova systému a zastáncem kapitalismu svobodného (ne volného) trhu, nestranického a neideologického přístupu k ekonomice.
Spolu se svými spolupracovníky založil Nadaci ZET, jejíž cílem je rozvoj národního podnikatelství ve smyslu rozvoje národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, stejně tak podniků v USA, Číně a dalších.
A pro dokreslení několik jeho myšlenek.
Podnik jako živý organismus
Podnik, tak jako ekonomika, není a nefunguje jako stroj, ale jako živý organismus; tj. učí se, přizpůsobuje se a produkuje sám sebe. Nedá se dnes tedy úspěšně řídit (i když se o to mnozí snaží) jako stroj, s výjimkou prostých subdodavatelů, ale jako autonomní, samořídící systém podnikatelských týmů a zaměstnanců-podnikatelů – jak tomu bývalo u Baťů.
Neučte se z vlastních chyb
Učit se z vlastních chyb nestačí, chybám je třeba předcházet. Obzvláště v politice, podnikání, profesích a vzdělávání je třeba učit se z chyb druhých, ne z vlastních.  Každá chyba zde ovlivňuje nevinné masy jedinců, rodin a lokalit. Učit se na vlastních chybách s lidmi za „pokusná zvířata“ je nemorální.
V převratně měnícím se světě existuje jen jedna strategie hodna úvahy: Udělej první krok.
Více informací naleznete na osobních stránkách profesora Zeleného.
Věřím, že i vy se těšíte na jeho myšlenky a vzájemnou diskuzi.
Nezapomeňte – 19. května 2017 konference Trendy firemního vzdělávání třetího tisíciletí v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou.