fbpx
Workshop pro managery s ambicemi

Manažerské dovednosti versus odbornost

I lokální management má povinnost prosadit se v globálním světě

Řešení motivace zaměstnanců

18. ledna 2019

Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Po prvních úspěšných workshopech pod vedením Václava Nováka jsme pro vás připravili již 4. workshop v pořadí, ve kterém bude tento uznávaný manager předávat své zkušenosti z praxe. Pokračujeme tak v sérii volně navazujících praktických workshopů, které jsme zahájili 19.1.2018. Aktuální program vychází jak z jeho zkušeností, tak z předchozího setkání, na kterém si účastníci určili nejaktuálnější témata pro vedení firem. Při workshopu 19.10. 2018 jako prioritní téma vyplynulo téma řešení motivace zaměstnanců, kterému je věnován celý lednový workshop.

Program workshopu

.
8:30 – 10:00 Kouzlo managementu je v motivaci
Manžerské dovednosti 1 související s motivací, konkrétní příklady uváděné z firemní praxe
10:00 – 10:15 Coffee break
10:15 – 11:45 Podstata příběhu a jeho řemeslné zpracování
Manžerské dovednosti 2, technologie managerského řemesla, správné vedení projektů
11:45 – 12:45 Oběd
12:45 – 14:15 Musíme versus chceme
Manžerské dovednosti 3, jak změnit musíme na chceme, jak změnit vnímání pracovních povinností z mechanického výkonu na chuť žít svůj příběh
14:15 – 14:30 Shrnutí  témat workshopu, uvedení nejbližšího setkání, přednášky Václava Nováka na konferenci jazz-com 17.5.2019,  závěrečná káva a zákusek bez časového omezení

Spoluzakladatel a senior managing partner manažerské a investiční skupiny M.L. Moran se specializací na dlouhodobé investice ve výrobním průmyslu. Ve své profesní praxi se věnoval téměř výhradně krizovému managementu. Mezi nejvýznamnější projekty patří restrukturalizace skupiny Expandia, holdingu Vítkovice, Setuza, ČSA. Dlouholetý člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze.

Václav Novák

manager, M.L. Moran manažersko-investiční skupina

Cena: 3 800 Kč bez DPH

Překročte rozměr českého managera

Přihlásit se

Flipcharty z workshopu.

Osvěžte si obrazovými materiály diskutovaná témata, díky nimž si jasněji vybavíte, co pro vás bylo důležité, nebo se stalo důležité právě nyní. Jsou na nich uvedeny nejdůležitější myšlenky workshopu, přehledy, grafy, myšlenkové mapy.

Poznámky z průběhu workshopu.

Přihláška na workshop

13 + 10 =