fbpx

news381

Ano, ano, já slyším vaše odpovědi: „Snadno se domluvím s cizincem, když budu dobře ovládat daný cizí jazyk, apod.“. A vidíte, já s tím tak docela nesouhlasím. Proč? Ráda vám to objasním a doufám, že změním i váš celkový pohled na angličtinu, němčinu i další jazyky.

Když jsem se vrátila po prvním půlročním pracovním pobytu z obchodního oddělení německé automobilky zpátky do Čech, všichni se mě ptali, jestli mi tam něco chybělo. Bez zaváhání jsem odpověděla: „Jednoznačně český humor. “ Samozřejmě toho bylo více, co jsem postrádala. Ale to nahradily jiné pozitivní novinky a myslím, že jsem si zvykla poměrně rychle. Ale rozhodně to nebyl jazyk, na co jsem se nejvíce soustředila, abych se s kolegy domluvila.
Na komunikaci s cizincem není jazyk to nejtěžší
Jazyk je kultura a cizí jazyk je logicky cizí kultura. Tak proč to nerespektujeme a tlačíme na pilu? Proč si prosazujeme českou kulturu komunikace a myslíme si, že když to bude v němčině, je to ok. Samozřejmě to platí i z druhé strany.
Každá národnost a tím i jazyk má svoje specifika
Když budeš při rozhovoru s Italem správně rozhazovat rukama a dáš do něho trochu ohně, stačí ti menší slovní zásoba i gramatika, aby ses úspěšně domluvil/a a ještě z toho budeš mít skvělý pocit.
Pokud tedy někam cestuješ, nastupuješ do zahraniční firmy, nebo už v ní v Čechách dlouho pracuješ, dej si ten čas a informuj se o dané národnosti. Nestačí se jen naučit danou řeč. Je velmi důležité respektovat a dodržovat kulturu komunikace. Neznamená to ztratit svou českou tvář. Jen buď prostě napřed. A vše půjde snáze, nebude to stát tolik energie a v efektu budou všichni spokojenější.