fbpx

4. workshop Série I lokální management má povinnost se prosadit v globálním světě pod vedením Václava Nováka.

V současné době se motivace týmu i jednotlivců skloňuje ve všech pádech. Téměř to vypadá, jakoby v minulosti nebyla tak důležitá, jako nyní. Samozřejmě tomu tak nebylo. Vždy byli lidé zapálení do své práce. Bylo to proto, že v ní viděli smysl a seberealizaci. Proto, že si vážili svého šéfa a mohli se od něj učit. A mnohdy i proto, že je naplňovalo pracovní prostředí a tým kolegů. Doba se za posledních několik let velmi změnila. Rychleji, než kdy dříve, nastupují nové generace v produktivním věku, nicméně princip motivace se příliš nezměnil. Především té důležité – vnitřní.

Principy motivace

  • Aby mělo to, co dělám, smysl pro mě samotného ale i pro okolí.
  • Abych získal uznání od svého okolí. 
  • A ještě bych dodala třetí, ne příliš oficiální, nicméně velmi důležité hledisko – Abych nevypadal před ostatními jako trouba.

A právě motivace lidí je tématem aktuálního workshopu, který jsme připravili ve spolupráci se zkušeným manažerem Václavem Novákem v rámci sérií workshopů “I lokální management má povinnost se prosadit v globálním světě.”

V pořadí již čtvrtý workshop úspěšné série má podtitul

Řešení motivace zaměstnanců

a bude se konat 18. ledna 2019 v Parkhotelu v Hluboké nad Vltavou.

Je určen pro manažery s ambicemi, kteří chtějí překročit hranice českého regionu a prosadit se v globálním světě.

Nech se vtáhnout od Václava Nováka do světa manažerského řemesla s jeho zkušenostmi ve vedení společností evropského formátu. Nech se vést cestou vědomě řízené firmy s jasnou vizí a překroč rozměr lokálního manažera. “Penězi motivovat a stimulovat zaměstnance je sice možnost, ale není to trvalé řešení. Jako vedení společnosti potřebujeme, aby nás zaměstnanci následovali, důvěřovali nám a nacházeli v práci mnohem více, než jen možnost získat prostředky na přežití. Práce je přece nedílnou součástí života a strávíme jí většinu našeho času.”

Spoluzakladatel M.L. Moran získal MBA na University of Phoenix. Je rovněž absolventem Karlovy univerzity v Praze. Byl předsedou nebo členem představenstev všech společností, ve kterých on nebo M.L. Moran působil. Ve své profesní praxi se věnoval téměř výhradně krizovému managementu. Celkem pracoval na více než 20 projektech, z nichž mezi ty nejvýznamnější patří restrukturalizace skupiny Expandia, včetně e-banky, finanční a provozní restrukturalizace holdingu Vítkovice, krizové financování Setuza, příprava záchranného plánu ČSA, včetně dojednání bezprecedentního snížení mezd zaměstnanců. Je členem Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze.