fbpx

Chtěl/a bys zlepšit komunikaci ve firmě? Máš chuť podpořit motivující pracovní atmosféru? Nauč se ukázat ostatním, jaké to je, když táhnete jako tým za jeden provaz. Když každý ví, co a proč dělá a jaký je společný cíl. Podpoř společný náboj, takže se s kolegy s chutí budete scházet i mimo firmu a dáte si společně kávu nebo vyrazíte za sportem. Vyhnete se tak mnohým nedorozuměním, proberete s lehkostí to, co v kanceláři nejde a podpoříte tak nejen dobré klima společnosti, dojem na zákazníky, ale i sami sebe.

Jak do toho? Připravili jsme pro tebe čerstvě workshop Firemní kultura jako součást firemní identity. Povede ho zkušený lektor, kouč a konzultant Vladimír Strejček, který má dlouholetou praxi ve vrcholovém managementu korporací a naučí tě, jak aktivně utvářet příjemné pracovní prostředí a podpořit dobré vztahy uvnitř týmu.

Workshop probíhá 17. 5. 2018 v Hluboké nad Vltavou a přihlásit se na něj můžeš již nyní. Je spolu s dalším workshopem součástí Konference Trendy firemního vzdělávání ve třetím tisíciletí. Konference proběhne 18. 5. 2018 a vystoupí na ní významné osobnosti vedení významných českých firem, které se s námi podělí o své zkušenosti z praxe. Na workshop navazuje v den konference Hana Kořínková ze společnosti e-on přednáškou “Firemní kultura si dá strategii k snídani” a ke sdílení nás zve svou krátkou video pozvánkou

Důkazem toho, že má dobrá firemní kultura velkou moc, je silná pozice společností, které na firemní kultuře intenzivně pracují a budují ji. Jistě mohu jmenovat Starbucks, Ikea, Microsoft, Coca – cola, Aplle a další, které chápou, že zdravá firemní kultura ve spojení se strategií firmy je jasným klíčem k úspěchu. Důležité je ovšem vědět, že jako je každá společnost originální “organismus” i firemní kultura je v každé firmě originální. Nicméně, i když se nedá od úspěšných společností “kopírovat”, existují zásady, postupy a fungující procesy, jak aktivně na kultuře pracovat a podpořit nejen úspěch společnosti, ale i nás samých.

V čem ti tedy workshop pomůže a na jaké otázky dostaneš odpověď:

  • Co je vlastně firemní kultura a jaký má význam pro každodenní život firmy?
  • Jak firemní kultura souvisí s vizí a s hodnotami firmy? A jak s hodnotami jednotlivce?
  • Jak poznat, zda společnost svou firemní kulturu žije, a nebo ji pouze proklamuje?
  • Kdo vlastně vytváří firemní kulturu a jak na ní můžeme zapracovat?
  • Jaká je role vedení při prosazování firemní kultury?
  • Jak to chodí s firemní kulturou v nadnárodních společnostech?

Existuje řada pojmů, o kterých všichni mluví, nicméně ne všichni opravdu ví, co znamenají. My bychom rádi přispěli k tomu, aby mezi tyto pojmy firemní kultura nepatřila.