fbpx

“Není to nutně ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit. “ Charles Darvin

“Co nemůžeme změřit, nemůžeme zlepšit” je název prvního workshopu Manažerské akademie, kterou jsme připravili společně s naším nejznámějším krizovým manažerem  Václavem Novákem pro vedení týmů a společností v rámci série workshopů Příprava firmy na období recese a změn.

Workshop sestavil a povede dlouholetý a zkušený manažer vedení výrobních i nevýrobních společností Ing. Jiří Paštika, který v minulosti úzce spolupracoval s panem Novákem a v sérii workshopů na sebe budou obsahově navazovat.

Na zajímavý a opravdu šťavnatý program setkání  “Co nemůžeme změřit, nemůžeme zlepšit” se můžeš těšit  27.3. 2020 v Hluboké nad Vltavou, v příjemném prostředí Parkhotelu se skvělou kuchyní a pohodlným

Proč workshop na toto téma

Pokud něco nemůžeme změřit, těžko se nám určuje, jaká je startovní pozice, kde je cíl a jakými prostředky se k němu můžeme úspěšně dopracovat. Je samozřejmé, že bez systémů měření, sestavování reportů a jejich vyhodnocování se dnes neobejde žádná firma, nicméně současná doba dynamických změn stále drsněji prověřuje, zda jsou systémy dobře nastavené, zda fungují a zda dokáží reagovat na aktuální situaci, ať již jde o období ekonomického ochlazení nebo se zásadně něco mění v rámci jedné firmy.

Jaký nás čeká program

V aktuálním workshopu se po stránce manažerského řemesla budeme věnovat tomu, jak dobře připravit, zavést, řídit a zdokonalovat systém finančního zprůhlednění firmy, co je v něm důležité a jak u spolupracovníků stanovovat cíle, kontrolovat jejich plnění a jak je motivovat. Těšit se můžeme na praktické příklady sestavování ročního plánu, nebo operativní řízení Cash-Flow, při krizovém řízení. Aktuální program workshopu vychází z bohatých zkušeností pana Jiřího Paštiky a jeho jednotlivé body rád přizpůsobí nejdůležitějším tématům účastníků.

Co se skrývá pod názvem Manažerské akademie

Myšlenka Manažerské akademie, tedy ucelené série workshopů pro manažery s ambicemi, padla již na začátku spolupráce s panem Václavem Novákem. Na základě nebývale velkého zájmu o workshopy, které vedl pan Novák osobně, jsme si ověřili, že školení manažerského řemesla osobnostmi z firemní praxe je to, co začínající i zkušení manažeři skutečně chtějí a potřebují. Stejně tak všichni ocení, když workshopy reagují na nejaktuálnější témata v daném období. Zároveň jsme chtěli, aby účastníci díky workshopům získali znalosti a dovednosti, které uplatní v nadnárodních společnostech a mohli být úspěšní i v zahraničí.

Proto jsme se rozhodli vytvořit moderní manažerskou akademii a rozšířit tak sérii workshopů vedenou panem Novákem o další školení a tréninky, která se budou více do hloubky věnovat jednotlivým manažerským řemeslům.

Ústřední aktuální téma uvede workshopem Václav Novák a společně pak vytvoříme tým pro školení jednotlivých řemesel a dovedností.

Rozšiřující workshopy by měly být zároveň návodem, co vše má manažer obsáhnout, aby se v daném tématu orientoval a mohl posoudit, zda se mu bude věnovat více do hloubky, nebo ho bude řídit a kontrolovat.

Po absolvování série workshopů bude manažer vybaven nejen pro lepší zvládnutí daného tématu, ale i pro řízení týmu nebo celé společnosti.

Příprava firem na období recese a období změn.

Každé ze 6ti setkání aktuální série je nabité zkušenostmi a osvědčenými postupy z nejdůležitějších oblastí výrobní i nevýrobní praxe. Jsou tak inspirací i návodem pro vedoucí manažery, kteří chtějí se svým týmem dobře nastavit firmu nebo její část ať už pro období recese, tak pro období jakýchkoliv změn, které přicházejí v moderní době stále rychleji.