fbpx

3. workshop Série I lokální management má povinnost se prosadit v globálním světě pod vedením Václava Nováka.

Svět, který nás obklopuje je stále více hnaný moderními technologiemi, robotizací a nemá cenu se snažit to zvrátit. Tam, kde má ovšem smysl se snažit a kam napřáhnout veškeré své síly jsou oblasti, kde nás roboti ani automatizace nemohou nahradit. A to je schopnost vytvořit silnou vizi firmy, obklopit se těmi správnými lidmi, umět je řídit a nastavit mezi nimi fungující komunikaci.

I když naučíme stroje se učit, nikdy nenahradí lidskou kreativitu, schopnost chápat kauzální souvislosti, lidskou empatii a sociální inteligenci.

A právě proto jsme v lednu 2018 připravili ve spolupráci se zkušeným managerem Václavem Novákem zcela novou sérií workshopů I lokální management má povinnost se prosadit v globálním světě.

Již třetí workshop úspěšné série má podtitul

Manažerské dovednosti versus odbornost

a bude se konat 19. října 2018 v Parkhotelu v Hluboké nad Vltavou.
Je určen pro managery s ambicemi překročit hranice českého regionu a prosadit se v globálním světě.
Nech se vtáhnout od Václava Nováka do světa managerského řemesla s jeho zkušenostmi ve vedení společností evropského formátu. Nech se vést cestou vědomě řízené firmy s jasnou vizí a překročte rozměr lokálního managera. 
Za úspěchem firmy totiž stojí managerské řemeslo. Ať už je to vedení porady, nebo vytvoření high tech centra, které bude vítězit na trhu díky „připraveným mozkům“, které budou umět vyvíjet a využívat nové technologie. 

O své zkušenosti se s vámi podělí
Václav Novák
Spoluzakladatel a senior managing partner manažerské a investiční skupiny M.L. Moran se specializací na dlouhodobé investice ve výrobním průmyslu. Ve své profesní praxi se věnoval téměř výhradně krizovému managementu. Mezi nejvýznamnější projekty patří restrukturalizace skupiny Expandia, holdingu Vítkovice, Setuza, ČSA. Dlouholetý člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze a člen NERVu.