fbpx

newsletter č. 53

“Nejtěžší je naučit se první jazyk a učení dalších jazyků je pak již snadné”, hlásá na mě titulek v novinách. Pokud tuto tezi budu brát jako motivaci, jsem pro ni všemi deseti. I to, že už máme jazykové sebevědomí v jedné cizí řeči, je velká pomoc. Jsme tak otevření jiným pravidlům v jiných jazycích a přes to nejede vlak.

Ovšem každý cizí jazyk má svá specifika. Pokud tedy s nadšením naskočíš do učení dalšího jazyka s tím, že máš ověřené postupy, bohužel tě nepotěším, u druhého jazyka fungovat nemusí. Nenech se odradit.
Jaký je nejsnazší cizí jazyk pro angličtináře
Vědci z amerického Jazykového institutu ministerstva obrany sestavili žebříček nejtěžších jazyků na světě. Pro rodilé mluvčí angličtiny byly mezi nejsnadnější jazyky vybrány afrikánština, dánština, nizozemština, francouzština, haitská kreolština, italština, norština, portugalština, rumunština, španělština, svahilština a švédština. Skupinu středně obtížných jazyků tvořila bulharština, daríjština, perština, němčina, (moderní) řečtina, hindustánština, indonéština a malajština. Všiml/a jsi si? – Pro ty, co ovládají angličtinu není mezi nejsnazšími jazyky vůbec uvedena němčina. Dokonce ji předehnaly románské jazyky jako francouzština, rumunština, … přesto, že angličtina a němčina jsou germánské jazyky.
Srovnání náročnosti angličtiny a němčiny
Jak je to tedy se specifiky u nás nejrozšířenější angličtiny a němčiny? Rozhodně je alespoň na začátku třeba počítat s jiným přístupem k oběma jazykům. V němčině se musíte vyrovnat s mnoha pravidly, než začnete tvořit správně věty a můžete trochu plynuleji komunikovat. Ale odměnou je komunikace na slušné úrovni. U angličtiny je rychlý nástup díky tomu, že je to frázový jazyk. Jakmile umíte pár frází, můžete je hned použít s jistotou, že jsou správné. Proto můžete aktivně hovořit anglicky daleko rychleji než německy. Ovšem musíte počítat s tím, že učení se frází bude pokračovat a fráze podle pravidel nevytvoříte jako je to v němčině.
Buď připraven na specifika svého cizího jazyka
Každý jazyk má skutečně svá specifika, zádrhele i přednosti. Ale pokud o nich víš a počítáš s nimi, je skutečně mnohem snazší se jazyk naučit a motivace neklesá. A mluvím na základě vlastní zkušenosti jako němčinář, který byl nucen se rychle naučit alespoň komunikativně angličtinu.
Co ovšem mají všechny jazyky společné, je okamžité používání v praxi bez ohledu, o jaký jazyk jde. S tím ti rádi pomohou naši lektoři na našich intenzivních kurzech, kde nejen, že hned první den aktivně hovoříte, ale seznámíte se i s dalšími specifiky jazyka a skutečně ti půjde jazyk snáze.