fbpx

Když jsem na konci léta stoupala po schodech na již druhé setkání s primářem neurologie Martinem Janem Stránským, silně na mě dýchla atmosféra první republiky a v duchu jsem si přehrála pár významných událostí naší historie.

Byla jsem totiž pozvána do domu rodiny Stránských v Praze na Národní a pokud je ti jméno povědomé, jen doplním, že Martin Jan Stránský je vnukem významného českého ministra a syn československého novináře a politika Jana Stránského, který odešel s rodinou v roce 1948 do exilu.

A proč o tom vlastně dnes píši newsletter?

“Mám americký mozek, ale české srdce,” pronesl pan Martin Stránský na uvítanou – “a proto jsem přijal pozvání jako přednášející na vaši konferenci firemního vzdělávání. Motivace jako její hlavní téma je pro mě velmi aktuální a tak se rád v Čechách podělím o to, čím se s kolegy na Univerzitě Yale intenzivně zabýváme v posledních letech a co nutně musí zajímat nás všechny.”

Díky tomuto setkání je tedy již znám první přednášející 7. ročníku konference Trendy firemního vzdělávání ve třetím tisíciletí, který se bude konat 17. května 2019 v Hluboké nad Vltavou, a na který bych tě ráda srdečně pozvala.

Přednáška je připravována originálně pro naši konferenci a nikde jinde nezazní. Využij tedy svou šanci. Přihlásit se můžeš již dnes.

A o čem bude přednáška MUDr. Martina J. Stránského, M.D., FACP?

V posledních letech se na univerzitě v Yale specializuje na neurofyziologickou funkci mozku, především v oblastech paměti a vědomí. Prozkoumává základy lidského uvažování a vlivy technologie na lidský mozek, včetně jeho schopnosti vzdělávat se. Z toho vychází i název jeho přednášky: “Jak ovlivňují moderní technologie schopnost vzdělávat se, mít motivaci a schopnost zpracovávat informace”.

Vzhledem k tomu, že pan Stránský tráví v Čechách velkou část roku, založil na Národní třídě v Praze Polikliniku a kromě dalších aktivit intenzivně spolupracuje na mimořádných projektech vzdělávání ve firmách. Vychází ze zkušeností a výzkumů svého oboru, a tak se chopil i úkolů jako “zvýšení soustředěnosti při práci u mladé generace”, “jak omezit čas na sociálních sítích v pracovní době apod.

Věřím, že přednáška na konferenci, stejně jako setkání s váženým panem profesorem Martinem J. Stránským proběhne v milé a neformální atmosféře a mohu slíbit, že myšlenky, kterí zazní, budou rozhodně minimálně k zamyšlení.

Jako ochutnávka na závěr: „Mozek se učí, když porovnává a dělá chyby. Jen tak se mozek vytrénuje, jak myslet.”

MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FACP

MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FAC

Potomek prvorepublikové rodiny, po 1990 se trvale usadil v Čechách. Medicínu vystudoval v USA, dosud přednáší a slouží jako primář neurologie na Yale University. Po revoluci založil Polikliniku na Národní třídě v Praze, obnovil časopis Přítomnost (založen jeho rodinou stejně jako Lidové noviny), stal se poradcem významných politiků a organizací, založil výměnné programy postgraduální výuky a nadaci pro podporu občanské společnosti. V roce 2014 založil Kancelář Ombudsmana pro zdraví pro ČR. Nyní se specializuje na neurofyziologickou funkci mozku, především v oblastech paměti a vědomí, prozkoumává základy lidského uvažování a vlivy technologie na lidský mozek, včetně jeho schopnosti vzdělávat se..