fbpx

Ve Frankově Dvoře u Jindřichova Hradce jsme pořádali pro management firmy TRW –DAS Dačice už třetí jazykový trénink prezentace s rodilým mluvčím v angličtině.

V 8 hodin ráno uvedla naše lektorka a rodilá mluvčí Elizabeth George v příjemném a klidném prostředí rekonstruovaného statku celodenní kurz prezentačních dovedností. Jak jinak než prezentací. Těch proběhlo během dne více než 30. S většinou z nich předstoupili účastníci kurzu, dalších se ujala lektorka a některé z nich společně shlédli účastníci z videozáznamů. Pod vedením lektorky si na praktických příkladech opět zopakovali důležité zásady při prezentaci a uvědomili si chyby, kterým je třeba se vyhnout.

Cílem tohoto 2. modulu Prezentačních dovedností byla samostatná firemní prezentace každého z účastníků. Účastníci připravovali prezentaci ve skupinách. Každý z nich následně před kolegy přednesl svoji část prezentace. Která je základem skutečných firemních prezentací, které všechny účastníky čekají po návratu z kurzu.

Díky Liz jako rodilé mluvčí tak na kurzu spojili trénink 3 dovedností. Angličtiny, prezentační obratnosti a neméně důležité interkulturní aspekty komunikace v nadnárodních společnostech.
Po závěrečném shrnutí se všichni shodli na tom, že se brzy setkají při 3. Modulu prezentace. Na něj již přivezou studenti své vlastní firemní prezentace a budou pod vedením lektora pracovat na jejich struktuře, zdokonalení a na tom, jak svou prezentaci co nejlépe přednést svému publiku.

Těšíme se na další společně strávený den plný prezentací v angličtině.

IMG_3645

IMG_3649

IMG_3654

IMG_3660

IMG_3669

IMG_3676

IMG_3683

IMG_3686

IMG_3691

IMG_3702