fbpx

Zástupci významných společností z jižních Čech přijeli na Hlubokou diskutovat o firemním vzdělávání.
Dne 23. května 2014 jsme jako jazyková škola jazz-com pořádali v Hluboké nad Vltavou 2. ročník konference Trendy firemního vzdělávání ve třetím tisíciletí.

Sešli se zde zástupci jihočeských firem a diskutovali na horké téma ve většině společností Absolvoval jsem školení. A dál…? V sále Parkhotelu hovořili o svých zkušenostech Ing. Jan Holoubek (Robert Bosch České Budějovice), Ing. Koloman Huťťan (TRW – DAS Dačice), Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. (EF JČU), Štěpánka Holcmanová (Magna Cartech Velenice) a další. Mezi hosty byla i Ing. Hana Šťastná, ředitelka regionální agrární komory Jihočeského kraje a členka zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou. Pronesla úvodní slovo za starostu Ing. Tomáše Jirsu, který neplánovaně odcestoval na volby na Ukrajinu. „Velmi mě mrzí,” řekla Šťastná, „že zástupci automobilového průmyslu jsou na této konferenci v převaze nad členy agrární komory. Na příštím ročníku se jim budeme snažit počtem účastníků z potravinářského průmyslu alespoň vyrovnat. Jsme velmi rádi,” ještě dodala, „že máme na Hluboké takové aktivní firmy jako je jazz-com a velmi rádi je jako město Hluboká nad Vltavou i při dalším ročníku konference podpoříme.”

Naše jazyková škola jazz-com s.r.o. je specialistou na programy jazykového vzdělávání především pro firemní klientelu. Velmi rádi bychom touto cestou podpořili oblast vzdělávání, ve které máme jako škola největší zkušenosti a zároveň se cítíme být její součástí, tedy součástí programů firemního vzdělávání.

Naším cílem je vnášet do programů nové trendy v kombinaci s osvědčenými postupy. Stejný cíl mělo i pořádané setkání na Hluboké, které už podruhé pořádáme na základě zájmu zástupců firem o nové poznatky ve firemním vzdělávání.


Účastníci naší konference měli jedinečnou šanci se s ostatními podělit o své úspěchy a zkušenosti a zároveň získat od kolegů z jiných firem impulsy k řešení horkých témat ve firemních vzdělávacích programech. V první části konference si nejdříve poslechli pět přednášek. Následně pak byli rozděleni do tří skupin a společně pracovali a diskutovali ve workshopech pod vedením zkušených koučů. Získané poznatky následně prezentovali ostatním skupinám.


Prezentace přednášejících jsou k dispozici všem účastníkům, kteří si je mohou stáhnout a nechat se inspirovat zkušenostmi kolegů tak, jako tomu bylo v loňském roce.


Výsledky workshopů konference společně s komentáři jejich koučů i zástupců skupin jsou zpracovávány do mini e-booku. Účastníci dostanou zpracované nejen výsledky workshopů své skupiny, ale i všech ostatních. Tak budou výsledky moci sloužit jako možný návod, jak efektivně využít know how získané na školení v praxi.


Na závěr konference servíroval Mgr. Michala Šustáka, HR managera společnosti Engel strojírenská, šťavnatou ochutnávku tématu 3. ročníku konference. Další připravovaný ročník konference se koná na jaře 2015 a jeho stěžejní téma je Interkulturelní komunikace a komunikace v nadnárodních společnostech.


Jazyková škola jazz-com vás všechny srdečně zve již nyní!

Mgr. Michaela Krausová