fbpx

Intenzivní kurzy konverzační angličtiny

SOBOTNÍ KurzY nejen pro rodiče našich malých angličtinářů zaměřenÉ na aktivní komunikaci

Kurz pro mírně pokročilé, úroveň A2

Termíny kurzů: 18. ledna, 22. února, 21. března, 18. dubna, 23. května 2020
Rozsah kurzů: 4 x 45min
Časový rozvrh: 13:00 – 14:30, 14:45 – 16:15
Místo konání: Jednací místnost radnice, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou
Úroveň: mírně pokročilí, úroveň A2
Materiály: Učebnice Step by step, Big city, doplňkové materiály
Lektor: Mgr. Lada Vlasáková
Počet účastníků: 3 – 6 účastníků, minimální počet 3
Cena: Zvýhodněná cena za cyklus 5 x sobota 3.200 CZK, po ověření úrovně možno vyslat náhradníka.
Mimořádná jednorázová účast možná v případě, že kurz nebude obsazen plně tj. 6 účastníků. Cena jednorázového kurzu se od ceny cyklu liší.

Pozn.: Kurz byl vytvořen na žádost rodičů našich malých angličtinářů. Časový rozvrh byl vytvořen tak, aby stihli děti předat i vyzvednout na celodenní angličtině. Časové posuny tedy možné jen po dohodě celé skupiny.

Kurz pro mírně až středně pokročilé, úroveň A2 – B1

Termíny kurzů: 18. ledna, 22. února, 21. března, 18. dubna, 23. května 2020
Rozsah kurzů: 4 x 45min
Časový rozvrh: 9:00 – 10:30, 10:45 – 12:15
Místo konání: Jednací místnost radnice, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou
Úroveň: mírně až středně pokročilí, úroveň A2 – B1
Materiály: Učebnice Step by step, Big city, doplňkové materiály
Lektor: Mgr. Lada Vlasáková
Počet účastníků: 3 – 6 účastníků, minimální počet 3
Cena: Zvýhodněná cena za cyklus 5 x sobota 3.200 CZK, po ověření úrovně možno vyslat náhradníka.
Mimořádná jednorázová účast možná v případě, že kurz nebude obsazen plně tj. 6 účastníků. Cena jednorázového kurzu se od ceny cyklu liší.

Pozn.: Kurz byl vytvořen na žádost rodičů našich malých angličtinářů. Časový rozvrh byl vytvořen tak, aby stihli děti předat i vyzvednout na celodenní angličtině. Časové posuny tedy možné jen po dohodě celé skupiny.

Lada Vlasáková

vystudovala Translatologii (Tlumočnictví a překladatelství) na filosofické fakultě UK v Praze pro německý a anglický jazyk. Aktivně překládá a tlumočí již 22 let a kromě výuky firemních a specializovaných kurzů vede v našem centru již šestým rokem intenzivní kurzy v obou jazycích. Vítá vše nové ve svém oboru a aktivně se zajímá do hloubky o obory našich studentů. Časté tlumočení jí umožňuje se držet nejen v jazykové kondici, ale také vnímat odlišnosti německé a anglosaské kultury ve srovnání s českou, které pak předává studentům. Svůj volný čas nejraději tráví s rodinou při rekreačních sportech a velmi ráda cestuje a poznává nová místa.

Přihláška

Kurz

9 + 2 =

Zásady ochrany osobních údajů
Společnost jazz-com, s.r.o. považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

jazz-com, s.r.o.
K.Čapka 433, Hluboká nad Vltavou
373 41
IČ: 26076136

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: mkrausova@jazz-com.cz
Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících, dodavatelích a jiných obchodních stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou a poskytováním našich služeb. V drtivé většině případů se jedná o základní kontaktní údaje typu jméno, příjmení, adresa, telefon a email. Bez těchto údajů s Vámi logicky nemůžeme komunikovat a tedy zajistit plnění našich služeb, které plyne z řádně uzavřené smlouvy.
Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.
Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, pak máte možnost tento souhlas kdykoliv odvolat. Stačí nás kontaktovat na mkrausova@jazz-com.cz Tento kontakt využijte i v případech pokud se budete chtít zeptat na cokoliv, co se týče našeho zpracování osobních údajů.
Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.