fbpx

Petra Meškánová

Mgr. Petra Meškánová

Business trenér a certifikovaný kouč

Petra Meškánová
  • Mým profesním posláním je rozvíjet manažerské, obchodní a komunikační dovednosti klientů tak, aby je uplatnili na cestě ke svému profesnímu i osobnímu úspěchu.
  • Vždy vycházím z aktuálních potřeb klientů a programy zakládám na know-how z praxe.
  • K rozvoji druhých (i svému vlastnímu) přistupuji odpovědně, kreativně a s nadšením.
  • Jako certifikovaný kouč se věnuji výsledkově orientovanému koučinku firemních a individuálních klientů. Je mi ctí podněcovat vnitřní potenciál druhých a aktivně je doprovázet k jejich vytyčenému cíli.
  • Chci přispívat k praktickému vzdělávání mladých lidí v regionu, ze kterého pocházím, proto vedu semináře „Obchodní jednání“ a „Obchodní dovednosti“ na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity.
  • Působím v České republice a v Rakousku. Své služby nabízím v českém, anglickém a německém jazyce.

Profesní zkušenosti

  • Po dobu 10 let jsem působila v nadnárodní společnosti Borealis L.A.T GmbH, z toho osm let na centrále v rakouském Linci. V letech 2003 – 2010 jsem sbírala zkušenosti na rozmanitých obchodních pozicích. Následně jsem byla pověřena vytvořením, vedením a implementací Sales Academy, interního systému vzdělávání, aplikovaného úspěšně v 11 evropských dceřiných společnostech. Maticově jsem řídila mezinárodní tým 24 trenérů.
  • V letech 2014 – 2015 jsem svou profesní dráhu spojila s Českou spořitelnou, a. s. V roli konzultanta a kouče jsem byla odpovědná za tvorbu a exekuci Manažerské akademie na regionální i celostátní úrovni.