fbpx

Občas se mi stává, že se při různých setkáních nebo prostřednictvím internetu dozvím o zajímavých a potřebných projektech, které se k těm, pro které jsou určeny, ještě nedostaly. Projekt Národní soustava kvalifikací /NSK/ je po mé zkušenosti jedním z nich.

I přes široké spektrum odborných škol a velkou nabídku kvalifikačních kurzů se v praxi stává, že určitou pozici dlouhodobě nemůžete obsadit lidmi s potřebnou kvalifikací. Buď na trhu práce tito lidé jednoduše nejsou anebo nemají specializaci, jakou byste aktuálně, a pokud možno co nejdříve, do firmy potřebovali.

Skvělou a rychlou pomocí může být právě projekt NSK.

Na stránkách www.narodni-kvalifikace.cz si najdete příslušnou pozici a u ní je uveden tzv. kvalifikační standart. Ten přesně vymezí, co všechno by měl pracovník ovládat a na jaké úrovni.  Pokud je u některého s Vašich zaměstnanců předpokladem, že předepsaný kvalifikační standart splňuje, stačí se obrátit na autorizovanou osobu (uvedeny také na stránkách). Stejně tak bych podle kvalifikačního standartu vystavila inzerát, pokud pracovník nemůže být nikdo ze stávajících zaměstnanců. Uchazeč může mít tedy předpoklady vykonávat určitou činnost, ale není pro ni oficiálně kvalifikován. Díky autorizované osobě může uchazeč rychle získat profesní kvalifikaci a vy tolik potřebného a možná i vynikajícího spolupracovníka, kterého byste jinak k výběrovému řízení ani nepozvali.

Největší a nejvýznamnější oprávněná autorizovaná osoba je Hospodářská komora ČR, rádi Vás nasměrujeme na oprávněnou osobu JHK v Českých Budějovicích.

Projekt nám všem může pomoci, proto jsme se rozhodli Vás o něm informovat.