fbpx

Prezentace v angličtině v online prostředí

Staň se mistrem prezentace a zaujmi své zahraniční publikum

Naučíte se přesvědčivě představit své projekty, produkty i výsledky své práce. Kurz unikátně spojuje prezentační dovednost, profesní angličtinu a mezikulturní vztahy.

Program workshopu

„Nikdy nedostaneme druhou šanci udělat dobrý první dojem.“

Petr Urs Bender

Termín:

 2024

Místo:

Online, platforma Microsoft Teams

Workshop vede:

Ing. Hana Kořínková

o čem

Jednoznačně se v praxi prokázalo, že prezentování v cizím jazyce většinu z nás zaskočí a že obě dovednosti – cizí jazyk a prezentaci je třeba trénovat jako celek.

Soustředíme se na pokročilé znalosti prezentace a komunikace v angličtině.
V online prostředí se zaměřením na:

 • zlepšení prezentačních a komunikačních dovedností
 • naučení se, jak poutavou formou sdělit informace, a také
 • jak vést diskuzi, jak zapojit publikum,
 • jak reagovat na dotazy,
 • jak pracovat s trémou,
 • jak zvládnout storytelling.
Pro koho
 • Kurz je určen pro všechny, kdo ve své praxi něco sdělují kolegům, nadřízeným, zákazníkům, dodavatelům a tyto informace předávají v angličtině.
 • Online prezentace má svá specifika a školení je určeno především pro ty, kdo informace prezentují tzv. na dálku prostřednictvím online meetingů.
 • Školení by mělo být orientováno spíše na praxi s předpokladem, že účastníci mají základní zkušenosti s prezentací v angličtině.

Co si odnesete

 • Naučíte se přesvědčivě představit své projekty, produkty i výsledky své práce včetně reportů.
 • Zvýšíte svou jistotu při prezentaci v profesní angličtině.
 • Získáte kladné hodnocení své práce a uznání firemních kolegů i obchodních partnerů.
konference

Workshop vede

Ing. Hana Kořínková
Hana Kořínková

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a hned po ukončení studií vstoupila do světa energetiky ve společnosti E.ON, kde začala na pozici Compliance specialisty. Později vedla tři roky tým Risk managementu a zastávala roli Compliance Officera se zaměřením na prevenci a šetření neetického chování a porušování interních Compliance směrnic. V E.ONu se dále věnovala zavádění principů lean managementu, v obchodním týmu měla na starosti inovace a řízení celého produktového portfolia.

Dnes působí jako nezávislá konzultantka a řídí svou vlastní firmu zaměřenou na obchod s nemovitostmi. Je akreditovanou koučkou MŠMT dle standardů ICF (International Coach Federation). Ve volném čase se věnuje improvizačnímu divadlu, které je dle jejích slov skvělým zdrojem inspirace nejen pro vlastní rozvoj, ale i pro vedení lidí.

Metodika
Školení probíhá ve dvou návazných blocích s odstupem jednoho týdne.
Pro on-line školení jsme navrhli krátké bloky, abychom si byli jisti koncentrací účastníků.
Velikost skupiny

6  účastníků (je max. počet vzhledem k aktivním prezentacím a feedbacku)

program

Online MODUL č. 1 – 18. října 2023

Na praktických úkolech osvěžíme základní pravidla prezentace a komunikace myšlenky. Navážeme nadstavbovými prezentačními dovednosti v teorii s příklady.

08:00 – 09:30

1. blok

09:30 – 09:40

pauza

09:40 – 10:25

2. blok
 • Osvěžíme základní pravidla prezentace a komunikace myšlenky a informací.
 • Naučíme vás, jak upoutat pozornost publika.
 • Vysvětlíme a ukážeme vám, jak jasně sdělit informaci nebo svou myšlenku a jak o ní posluchače přesvědčit.
 • Pochopíte důležitost částí jako je úvod, hlavní myšlenka a závěr.
 • Dostanete návod, jak zvládnout sestavit svou vlastní prezentaci.
 • Získáte jistotu při vedení své prezentace.
 • Upevníte si aktuální anglické fráze i odborné slovní obraty.
 • Uvědomíte si své silné a slabé stránky jako prezentátora.
 • To vše s ohledem na prezentování v online prostředí včetně užitečných tipů a doporučení.

Mezidobí

V mezidobí mezi bloky si účastníci připraví samostatně prezentace, kterým se budeme věnovat.

Online MODUL č. 2 – 25. října 2023

V jeho průběhu zvládneme rozbor prezentací, zpětnou vazbu a doporučení.

08:00 – 09:30

1. blok

09:30 – 09:40

pauza

09:40 – 10:25

2. blok
 • Každý účastník prezentuje svůj samostatný úkol.
 • Uplatníme trojstranný feedback (trenér, prezentující, ostatní účastníci).
 • Osvětlíme si strukturu argumentace a díky ní zvládnete jakoukoliv diskuzi.
 • Vyzkoušíme si společně práci s hlasem a uvědomíme si jeho efekt.
 • Soustředíme se na rozbor a konkrétní doporučení.

BONUSOVÁ NABÍDKA

Nabízíme individuální online bonusový koučink s podrobnou zpětnou vazbou a doporučení pro každého účastníky, v rozsahu 30 minut.

Cena za oba moduly / účastník:

3.900 CZK bez DPH

Cena za oba moduly
plus bonusový koučink  / účastník:

4.900 CZK bez DPH

Přihláška