fbpx

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ZVYŠOVÁNÍ FIREMNÍ VÝKONNOSTI

Co může a co má top-management očekávat od manažerského účetnictví firmy?

Celodenní workshop o tom, jaké všechny nástroje, přístupy a pohledy na firemní výkonnost manažerské účetnictví nabízí, a jak z této nabídky může top-management vybírat, aby měl finanční výkonnost své firmy pod kontrolou a aby všichni ve firmě věděli, na co se mají soustředit.

Program workshopu
„Účetnictví je jazyk podnikání“.
Warren Buffett

Termín:

2023

Místo:

Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Lektor:

Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph.D.

o čem

Manažerské účetnictví jako výborný nástroj pro maximální využití potenciálu firmy.

Co je to vlastně manažerské účetnictví?

Manažerskému účetnictví, někdy též označovanému jako controlling, lze nejlépe rozumět tak, že je to v podstatě informační systém, jehož úkolem je poskytovat managementu veškeré potřebné informace o výkonnosti firmy.

Na jakých principech funguje?

Desítky let zkušeností ukazují, že nejlépe manažerské účetnictví funguje tak, pokud firma srovnává svůj skutečný vývoj s úkoly, které si dopředu stanovila. A také pokud celý systém navrhuje tak, aby informace byly snadno a rychle přístupné, srozumitelné nefinančním manažerům, a aby o nich pracovníci firmy byli zvyklí kriticky uvažovat, tj. aby reportované údaje byly pozvánkou do dalšího zkoumání firemní reality, a aby tyto údaje dokázaly manažera navádět tam, kde se jeho vložená energie nejlépe zhodnotí.

V čem je výjimečnost tohoto workshopu?

Lektor s oblibou přináší témata finančního řízení nefinančním manažerům. Úhel pohledu, který na tomto workshopu volí, je primárně pohledem uživatele controllingových informací, ovšem uživatele na vrcholové úrovni. Právě člen vrcholového vedení je ten, kdo v dialogu s kolegy z finanční sekce (finančním ředitelem, vedoucím controllingu atp.) spoluurčuje, jak má být celý systém manažerského účetnictví designován, aby mu poskytoval smysluplné informace, které mu pomohou při řízení firmy.

Lektor
Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph.D.
Ondřej Matyáš
Ondřej H. Matyáš má dlouholeté zkušenosti s implementací controllingu v organizacích různého typu. Pracoval jako konzultant v oblasti business intelligence, dnes je finančním ředitelem České filharmonie, členem katedry manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a České asociace pro finanční řízení, jako lektor působí v Komoře auditorů ČR i dalších profesních vzdělávacích institucích. Zaměřuje se na oblasti řízení finanční výkonnosti a strategického řízení.

program

8:30 – 10:00

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Úvod, co je to manažerské účetnictví a k čemu všemu může firmě sloužit. Jaké jsou jeho základní nástroje.

10:00 – 10:15

Coffee break

10:15 – 11:45

KALKULACE NÁKLADŮ A CEN

Řízení výkonnosti produktového portfolia. Kalkulace plných a variabilních nákladů. Activity-based costing.

11:45 – 12:45

Oběd

12:45 – 14:15

ODPOVĚDNOSTNÍ ÚČETNICTVÍ

Řízení výkonnosti jednotlivých podnikových útvarů. Koncept tzv. odpovědnostních středisek a předpoklady jeho úspěšného fungování ve firmě.

14:15 – 14:30

Coffee break

14:30 – 16:00

PLÁNOVÁNÍ A ROZPOČTOVÁNÍ VE FIRMĚ

Jak ve firmě sestavovat a vyhodnocovat plány a rozpočty. Jak stanovovat cíle a jak konstruovat systém reportingu, který bude o plnění těchto cílů informovat.

Cena
5.500 CZK

Přihláška