CHANGE MANAGEMENT V PRAXI S ORIENTACÍ NA KRIZOVÝ SCÉNÁŘ KRIZE A ZMĚN

Procesní restrukturalizace firem

Tento workshop bude zejména o konkrétních manažerských zkušenostech a přístupech v těchto transformačních projektech. Bude zde prezentován přístup při procesní restrukturalizaci firem, který byl úspěšně realizován ve firmách v ČR, SR.

Program

Východiskem moderního strategického myšlení se stalo poznání nezbytnosti nepřetržitého, denního zápolení o podnikatelské přežití a úspěch. Žádná firma nemá svou dobrou minulostí směnku na prosperitu. Pro zlepšení je nutno dosáhnout ve firmě vědomí o naléhavosti (nutnosti) uskutečnit změny. Je zde nutno vytvořit „pocit bolesti z nedostatečnosti“ (uvědomění si potenciálu pro zlepšení) a úkolem managementu je „přinést lék na odstranění této bolesti“.

Lektor

Ing. Martin Paštika, MBA

„Chceme-li se rozvíjet, musíme pocítit vlastní nedostatečnost.“

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou, v roce 2002 ukončil studium česko-německého programu MBA na Praque International Business School.

Manažerskou kariéru zahájil od roku 1997 ve skupině Expandia, kde působil ve vrcholovém managementu při restrukturalizaci firem patřících do této finanční skupiny, nejdříve jako obchodní ředitel nábytkářské firmy Jitona a.s. a generální ředitel Vigona a.s. a Vlnap a.s.

Následně působil ve skupině J&T, kde projektově spolupracoval a byl zodpovědný za zavedení controllingového systému do průmyslových firem v ČR.

Od roku 2005 zastával pozici generálního ředitele Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s., kde realizoval restrukturalizační projekt v této šesté největší vodárenské společnosti v Čechách.

Od konce roku 2006 opět působí ve skupině J&T, resp. následně v Energeticko – průmyslovém holdingu (EPH), kdy od roku 2006 působí na pozici CEO ve společnosti Slovenské energetické strojírny a.s., která patří mezi významné evropské výrobce a dodavatele energetických investičních celků a zařízení.

Působil také v období 2008 – 2011 jako CEO v společnosti Energetické opravny Prunéřov.

Program

24. července 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

8:30 – 10:00

Change management

 • Strategie firmy
 • Zprůhlednění firmy
 • Zvýšení naléhavosti vědomí uskutečnit změny
 • Tvorba vize a strategie
 • Komunikace transformačních cílů – změn ve firmě
 • Leadership
 • Nutnost vytváření krátkodobých vítězství
 • Proces zásadních změn a jejich zakotvení ve firmě

„Střední management snadno odolává strukturním změnám, pokud necítí dostatečnou naléhavost jejich uskutečnění, odhodlání top managementu…“

10:00 – 10:15
Coffee break
10:15 – 11:45

Procesní restrukturalizace

 • Projektové řízení procesní restrukturalizace
 • Klíčová role managementu firmy
 • Základní analýza procesů ve firmě
 • Odsouhlasení základní procesní mapy ve firmě
 • Popis procesů, definice KPI procesů
 • Rozdělení stávajících pracovních kapacit na procesy/aktivity
 • Přiřazení procesů k nové organizační struktuře
11:45 – 12:45
Oběd
12:45 – 14:15

Shrnutí procesní restrukturalizace

 • Systém controlingového řízení jako podpora procesních změn
 • Zavedení výkonnostně orientovaného systému odměňování zaměstnanců
 • Jak se vyvarovat nejčastějších chyb v change management

„Vypořádejte se s manažery, kteří podrývají potřebné změny – nic nevyvolá takový pocit bezmoci jako špatný šéf…“

14:15 – 14:30

Coffee break

14:30 – 16:00

Případové studie: Restrukturalizace společnosti Vodovody a kanalizace JČ a.s.

Cena

4 700 Kč bez DPH

konference Hluboká

8. ročník konference

Management, znalosti a praxe

(Trendy firemního vzdělávání ve třetím tisíciletí)

23. října 2020 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Podívejte se na program

Přihláška

8 + 6 =

Manažerská akademie