fbpx

Co nemůžeme měřit, nemůžeme zlepšit. V KRIZI DVOJNÁSOB.

Workshopy pro manažery s ambicemi
Program workshopu cílíme na strategické řešení aktuálních změn ve firmě. Na základě případových studií a na základě analýzy konkrétních situací.
Program

„Za jednu z klíčových dovedností manažera považuji schopnost vytvořit a číst reporty.“  Václav Novák

Veškeré workshopy manažerské akademie, které připravujeme v přímé spolupráci s panem Václavem Novákem, vycházejí z aktuálního dění ve společnosti a ve světě obchodu. Současná probíhající krize a masivní změny ve společnosti kladou kromě jiného velké nároky na finanční zprůhlednění firmy, nastavování nových mechanismů i kontrolních systémů a vyžadují mnoho změn, které není snadné systematicky zavést a stále je rozvíjet.

Proto jsme oslovili zkušeného odborníka, Ing. Jiřího Paštiku MBI, který sestavil program workshopu jako návod, ve kterém nás krok po kroku provede všemi důležitými oblastmi a základními pravidly pro správné nastavení firmy v tomto ohledu. Jeden celý blok bude věnován případovým studiím a řešení příkladů z praxe, stejně jako diskuzi nad konkrétním dotazům.

Jak využít krizi jako ideální příležitosti pro změny

Lektor

ING. JIŘÍ PAŠTIKA

Absolvent VŠCHT v Praze, MBA získal na PIBS při VŠE Praha.

Od roku 1998 se podílel na řízení firem na pozicích CFO nebo CEO pro skupinu Expandia a Energeticko průmyslový holding (dříve J&T investment). Za více než 20 let praxe to bylo 12 projektů, např. krizové řízení skupiny ČKD Blansko, obnovení těžby v černouhelném dole PG Silesia (PL), restrukturalizace a prodej firem Vlnap a.s. a SERW s.r.o.
Dále se věnuje poradenské činnosti (např. ČSA a.s., Česká spořitelna a.s., AŽD Praha s.r.o., Vítkovice Heavy Machinery, a.s.)
Je ženatý, má tři děti a k jeho koníčkům patří sport a ekologické zemědělství.

Program

24. března 2023 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Po úspěšných workshopech Jiřího Paštiky jsme připravili další celodenní školení, ve kterém se tento zkušený manažer zaměří na osvědčené postupy při řešení náročných změn ve firmě.

  • Na základě případových studií a příkladů z praxe si jako účastník osvěžíte ověřené metody a postupy, jak průběžně analyzovat i náročné situace a jak je co nejlépe a nejefektivěji řešit.
  • Vedle toho načerpáte na praktických příkladech „tipy a triky“ pro nejrůznější případy.
  • Ve workshopu se tentokrát zaměříme více na strategii postupu v konkrétních případech a controlling. Reportingové nástroje projdeme jako podporu dosažení strategických cílů.

Jak udělat vstupní „revizi“ a určit 2 – 3 klíčové parametry, které budeme řešit.

Sestavit business plán na to, jak minimalizovat ztráty a přitom neztratit klíčové kompetence.

Definovat si kompetence do budoucna a opustit kompetence minulosti. 

8:30 – 10:00

CASH JE KING

Zaměřme se na to důležité, správná identifikace.
Cash je King, jak ho získat, udržet, tvořit.
Využití krize jako příležitosti pro změny.
Manažerský model firmy – refresh základních pravidel orientací na jakékoliv období změn.

10:00 – 10:15

Coffee break

10:15 – 11:45

V – KONCEPT

V – koncept, jeho princip a krok po kroku uplatnění v praxi.
Revize nebo sestavení nového business plánu.
Inventura produktového portfolia.
Hodnocení produktu na základě dvourozměrné matice KPIs.
Nastavení firemních projektů ve vazbě na produkt.

11:45 – 12:45
Oběd
12:45 – 14:15

ZJEDNODUŠENÍ BUSINESSU

Nastavení a měření klíčových procesů ve firmě v období změn. Případová studie.
Krycí příspěvek a fixní náklady.
Související zaměření se na (spolu)pracovníky – stanovení cílů, kontrola plnění, motivace.
Nechme (spolu)pracovníkům prostor pro jejich iniciativu.
Zaveďme pravidelné firemní rituály.

14:15 – 14:30
Coffee break
14:30 – 16:00

PŘÍKLADY Z PRAXE

Operativní řízení Cash-Flow, při krizovém řízení.

Kouzlo řízení čehokoliv je v jednoduchosti procesu, jeho měřitelnosti a flexibilitě.

Cena

5 700 Kč bez DPH

Fotografie z workshopu

Přihláška