fbpx

Co nemůžeme měřit, nemůžeme zlepšit. V KRIZI DVOJNÁSOB.

Workshopy pro manažery s ambicemi

Příprava manažerů na řešení krizových a nových situací ve firmě, s nimi spojené změny a opatření, která mohou zásadně ovlivnit pozici firmy na trhu.

Program

„Za jednu z klíčových dovedností manažera považuji schopnost vytvořit a číst reporty.“  Václav Novák

Veškeré workshopy manažerské akademie, které připravujeme v přímé spolupráci s panem Václavem Novákem, vycházejí z aktuálního dění ve společnosti a ve světě obchodu. Nadcházející období krize a změn klade kromě jiného velké nároky na finanční zprůhlednění firmy, nastavování nových a efektivních mechanismů i kontrolních systémů a vyžaduje mnoho změn, které není snadné systematicky zavést a stavět na nich.

Proto jsme oslovili zkušeného odborníka Ing. Jiřího Paštiku MBA, který sestavil program workshopu jako návod, ve kterém nás krok po kroku provede všemi důležitými oblastmi a základními pravidly pro správné nastavení firmy v tomto ohledu pro aktuální období krize i v následujících obdobích. Jeden celý blok bude věnován případovým studiím a řešení příkladů z praxe, stejně jako diskuzi nad konkrétními dotazy.

Příprava firmy na období krize a změn

Lektor

ING. JIŘÍ PAŠTIKA

Absolvent VŠCHT v Praze, MBA získal na PIBS při VŠE Praha.

Od roku 1998 se podílel na řízení firem na pozicích CFO nebo CEO pro skupinu Expandia a Energeticko průmyslový holding (dříve J&T investment). Za více než 20 let praxe to bylo 12 projektů, např. krizové řízení skupiny ČKD Blansko, obnovení těžby v černouhelném dole PG Silesia (PL), restrukturalizace a prodej firem Vlnap a.s. a SERW s.r.o.
Dále se věnuje poradenské činnosti (např. ČSA a.s., Česká spořitelna a.s., AŽD Praha s.r.o., Vítkovice Heavy Machinery, a.s.)
Je ženatý, má tři děti a k jeho koníčkům patří sport a ekologické zemědělství.

Program

26. listopadu 2021 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Po úspěšných workshopech Jiřího Paštiky v roce 2020 jsme připravili další workshop s aktualizovaným programem. Případovou studii, příklady z praxe připravil tento zkušený manažer na základě aktuálního dění ve firemním světě i na trhu.

Jak udělat vstupní „revizi“ a určit 2 – 3 klíčové parametry, které budeme řešit.

Sestavit business plán na to, jak minimalizovat ztráty a přitom neztratit klíčové kompetence.

Definovat si kompetence do budoucna a opustit kompetence minulosti. 

Použijeme U koncept nebo V koncept?

8:30 – 10:00

Když chci něco řídit, tak to musím umět měřit

Manažerský model firmy – základní pravidla
Demingův cyklus v praxi
Zaměřme se na to důležité

10:00 – 10:15

Coffee break

10:15 – 11:45

Produkt na hraně

– místo, kde se potkává interní prostředí firmy s externím trhem
Inventura produktového portfolia
Hodnocení produktu na základě dvourozměrné matice KPIs
Nastavení firemních projektů ve vazbě na produkt

11:45 – 12:45
Oběd
12:45 – 14:15

Zaměřeno na (spolu)pracovníky

– stanovení cílů, kontrola plnění, motivace
Každé ve firmě stanovené KPI musí mít svého jasného vlastníka
Nechte (spolu)pracovníkům prostor pro jejich iniciativu
Zaveďte pravidelné firemní rituály

14:15 – 14:30
Coffee break
14:30 – 16:00

Příklady z praxe

Sestavení ročního Business plánu aneb BUDGET je zákon
MRP a kapacitní výrobní plán, bez Excelu to většinou nejde
Operativní řízení Cash-Flow při krizovém řízení

Cena

4 700 Kč bez DPH

Fotografie z workshopu

Přihláška

7 + 9 =