fbpx
VÝUKA JAZYKŮ METODOU SUPERLEARNINGU

INTENZIVNÍ JAZYKOVÉ PROGRAMY

V RÁMCI TALENT MANAGEMENTU VYBAVÍME VAŠE TALENTY PROFESNÍM CIZÍM JAZYKEM

Rychlé vyškolení

Společně stanovíme cíl, časový rozvrh a jazykový program.

Profesní jazyk

Slovní zásobu, fráze a situační rozhovory připravujeme dle profese a pozice.

Jazyk v praxi

Obklopíme účastníky na celý den cizím jazykem, učí se v reálných situacích.

Auditní hodnocení

Auditními testy určíme
úroveň studenta podle
Evrp. referenčního rámce.

Neustále začínáte a stále neumíte?

Spousta lidí tvrdí, že na jazyky nemá buňky. To je samozřejmě nesmysl. Většinou je problém v motivaci a intenzivní kurz vás skvěle nakopne. Každý člověk má také jiný styl učení, na což se ve velké skupině nebere ohled. V individuálním kurzu se lektor přizpůsobí vám. Lidé se taky často bojí mluvit. V tomto druhu kurzu mluvíte většinu času a tak rychle získáte jistotu.

Co je třeba udělat

Proč se chci učit?

Protože, dneska to bez angličtiny nejde. Tento důvod opravdu neobstojí, musí být konkrétní. Hoďte sami sebe do vody. Zkuste si objednat třeba zájezd do Londýna. Hned se bude učit líp, když budete vědět, že za půl roku budete balit kufry.

Rozhodněte se

Vyhodnoťte svoje časové, finanční a další možnosti a rozhodněte se. Sepište sami se sebou smlouvu, oznamte svoje rozhodnutí rodině, kamarádům a známým. Udělejte vše, abyste nemohli couvnout.

Vytrvejte!

Za žádnou cenu se nenechte zviklat. Myslete pozitivně a soustřeďte se na svůj cíl.

Rozhovor s Karlou Peldovou o jejích zkušenostech
s intenzivním kurzem angličtiny

A na nás je

Audit

Písemným testem a ústní zkouškou zjistíme, jak jste na tom se znalostmi cizího jazyka – začátečník, falešný začátečník, mírně pokročilý či pokročilý. Potom stanovíme vaši úroveň podle Společného evropského rámce A1 až C2.

Stanovení plánu

S ohledem na vaši časovou vytíženost vybereme nejefektivnější termíny výuky. Například jeden den v měsíci či týdnu, víkendový kurz… Rozhodnete se pro studium ve skupině (max. 3 účastníci) nebo individuální (doporučujeme).

Kvalitní lektor

Jazyková škola jazz-com spolupracuje pouze s lektory, kteří vystudovali daný obor a získali minimálně titul magistra.

Efektivní výuka

Výuka intenzivního kurzu a docházkového se liší. Lektor střídá intenzivní výuku s relaxací a odstraňuje vaše bloky v učení. Postupuje podle vašich schopností a využívá metodu superlearningu a sugestopedie. Pracuje s hudbou, kartičkami, speciálními materiály, simulovanými rozhovory atd.
Podívejte se jaký má názor na intenzivní kurzy student Lukáš Šafařík

Budete mluvit, mluvit a zase mluvit

V žádném případě vás nečeká šprtání slovíček. Naučíme vás rovnou celé fráze, které si hned vyzkoušíte v simulačních rozhovorech. Při individuálním kurzu, ale i v malé skupince (do 3 lidí) se vám pusa nezastaví. Ale nemusíte se bát dojde v malém množství i na gramatiku a písemný projev.
Jak probíhá kurz
Obsah a průběh kurzu je přizpůsoben danému studentovi, a proto se liší. Vezměme za příklad falešného začátečníka.

1. Navázání kontaktu

Student a lektor se navzájem představí, samozřejmě v cizím jazyce, a řeknou něco o sobě.

2. Nastínění programu

Lektor seznámí studenta s programem, přičemž se můžou dohodnout na přesnějším směřování výuky. Např. student se chystá na dovolenou do USA, čeká ho služební cesta do Rakouska, v zaměstnání začal telefonicky komunikovat se španělskými zákazníky nebo se maminka vrací z dovolené do německé firmy.

3. Práce s textem

Pečlivě vybraný materiál vás uvede do tématu. Prověří přesně vaše silné stránky, ale i mezery.

4. Poslech

Nahrávka, která se váže k danému textu, ukáže, jak daleko jste v porozumění mluveného slova. Objevují se zde také poslechové otázky, na které musíte odpovídat.

5. Oběd

Konečně. Odpočinu si. Bohužel. Během oběda probíhá konverzace v daném jazyce nejen s lektorem, ale i osluhujícím číšníkem.

6. Role play

Teď přijdou na řadu oblíbené simulační rozhovory, při kterých neustále měníte své role. Zopakujete si tak nové fráze a gramatiku.

7. Shrnutí

Zopakování a shrnutí učiva.
Rozhovor s paní Slavíčkovou po absolvování intenzivního jazykového kurzu

Přihlaste se

15 + 7 =