fbpx

Kultura je důsledkem způsobu, jakým si vedete a jak řídíte firmu.

Larry Bossidy

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE

Seznamte se se specifiky v odlišných kulturních souvislostech

Interkulturní odlišnosti

Vysvětlíme, na jakém základě vznikají nedorozumění a jak je řešit.

Česká kultura

Seznámíme vás s typologií a specifiky české kultury s důrazem na pracoviště.

Kulturní standardy

Projdeme společně hodnoty a kulturní standardy vybraných kultur s orientací na komunikaci.

Praktické příklady

Uvedeme z praxe příklady přístupů při vedení a práci
v interkulturních týmech.

Každý mezinárodní tým má svá specifika, stejně jako každá společnost. Otevřeme společně témata, která jsou ve vaší firmě nejaktuálnější a podle toho sestavíme program kurzu.
Velmi často stačí opravdu málo a efektivita spolupráce i atmosféra ve firmě se zvednou. Stačí vědět, proč naši partneři reagují a řeší věci daným způsobem. Nemusíme s nimi souhlasit, ani se sami měnit. Jen vzít na vědomí jejich hodnoty a normy. I my máme své a i nás zásadně ovlivňují při komunikaci s okolím.
  • Uvědomíte si klíčová omezení i příležitosti při interkulturní spolupráci.
  • Naučíte se zvládat mezikulturní rozdíly i to, jak předejít
    nedorozumění.
  • Osvojíte si základní model pro porozumění odlišnostem
    mezi lidmi z různých kultur.
  • Poznáte základní předpoklady pro budování důvěry
    v interkulturních týmech.
Pro další informace zavolejte na +420 602 116 845 nebo pište na mkrausova@jazz-com.cz. Rádi se Vám budeme věnovat a připravíme pro vás kurz.

Stáhněte si náš aktuální katalog.