fbpx

Minulý pátek, tedy 20. května, proběhl na Hluboké 9. ročník konference Management, znalosti a praxe, a protože měl opět naprosto mimořádnou atmosféru, ráda bych se k němu ještě vrátila a osvěžila, čím byl mimořádný a co nám přinesl.

Podtitulem letošního ročníku bylo téma “lokální česká inspirace”. Chtěli jsme se tak jako organizátoři setkání vyjádřit k současné situaci a jako vzdělávací společnost zároveň podpořit to, co považujeme nyní za důležité. Všichni vážení přednášející se skvěle zhostili tématu a my jsme v publiku doslova hltali jejich 40 minutová vystoupení, která zdaleka nestačila na to, aby se s námi podělili o vše, co nám ze svých zkušeností chtěli nebo mohli sdělit.

A o čem který z přednášejících konference hovořil?

Jako první vystoupil pan Ondřej Matyáš, který nás ve své přednášce vtáhl do systému řízení zlínského velikána Tomáše Bati. Zmínil vedle jeho zásad a pravidel i něco z jeho podnikatelských začátků a jak to zásadně ovlivnilo jeho další podnikání. Zaznělo tak mnoho inspirativních myšlenek nejen pro profesní, ale i osobní život. Ostatně i náš přednášející se začal o Tomáše Baťu zajímat ještě na vysoké škole, tedy ještě dříve než mohl sám jeho principy ve firemní praxi použít.

Pan Václav Novák se jako druhý přednášející opřel ve své originální přednášce o bohaté zkušenosti ze světa byznysu a jeho vlastní model úspěšně fungující firmy. Velmi netradičně postavil do kontrastu vedle sebe byznys model společnosti Tomáše Bati do roku 1938 a po roce 1945, a k tomu podnikání rodiny Lichtenstein, dříve nejbohatšího šlechtického rodu v České republice, také po roce 1945. Uvedl zajímavé srovnání, na čem stavěla společnost Tomáše Bati v různých obdobích a jak se jí dařilo, a na čem stavěla a staví rodina Lichtenstein. Zároveň názorně a pochopiteně vysvětlil jaké zákonitosti platí a jaká pravidla je třeba dodržovat, aby byla firma úspěšná.

Pan Daniel Přidal, který přijel z německého Schweinfurtu, kde je ve společnosti ZF Friedrichshafen AG v pozici VSP výrobního ředitele eMobility. Hovořil o svých zkušenostech s řízením různorodých týmů v nadnárodních koncernech v automobilovém průmyslu, a jak vlastně takové řízení funguje. Zajímavě a ze svého pohledu rozebral vývoj řízení a management výroby za posledních 100 let, ve kterém komentoval i firmu Baťa, a.s. v kontextu s dalšími společnostmi. Za zmínku stojí i to, že autenticitu a hodnověrnost uvedl jako nesmírně důležité esence pro úspěšné řízení firem v současnosti, bez ohledu na národnost.

Závěrečné přednášky se ujala Sara Polak, kterou Žebříček Forbes „30 pod 30“ (Forbes „30 under 30“) letos v únoru uvedl jako jednu z nejinspirativnějších Čechů do 30 let. A myslím že po jejím zapáleném vystoupení na Hluboké všichni rádi potvrdíme, že pokud nás chtěla nadchnout a zároveň nám vysvětlit, co vše je umělá inteligence, a jak nám může pomoci, tak se jí to podařilo. Zároveň představila projekt Science to go, jehož hlavním úkolem je srozumitelně zpřístupňovat vědu, vědecké skutečnosti i zajímavosti pro veřejnost, a jak jsem slíbila, zde na něj posílám odkaz. Věřím, že se se Sarou ještě na Hluboké setkáme, ať již na dalším ročníku nebo na společném workshopu.

Zlatým hřebem konference se i tento rok stala panelová diskuze, ve které všichni přednášející odpovídali na dotazy z publika. A protože odpovědi na byznysová témata doplnili i osobními komentáři, účastníci i přednášející se skvěle bavili.

Závěrečnou bohatou tombolou a pozváním na další ročník jsme uzavřeli letošní ročník, v řádném květnovém termínu a těšíme se na společné setkání na jubilejním 10. ročníku.

Kdy? Poznamenej si v kalendáři termín 19. 5. 2023 a přijeď se setkat s nejlepšími.

PS: A pokud bys měl/a chuť podpořit myšlenku “česká lokální inspirace”, zkus si jen tak pro sebe vyjmenovat významné české osobnosti, které něco dokázaly a jsou známé i za hranicemi naší republiky. Pochybuji, že ti budou stačit prsty na obou rukách… A to je skvělá zpráva.

Změna a nejistota jsou jediné dvě jistoty v nejisté době

Mimořádný workshop pod vedením Václava Nováka. Workshop „Změna a nejistota jsou jediné dvě jistoty v nejisté době“ je dalším výjimečným školením, na které bych tě ráda pozvala, a které v září otevírá další cyklus Manažerské akademie pro top management. O své bohaté...

Udělej skok ve své angličtině a němčině na Hluboké

Konečně už je tu krásné teplé počasí, kdy se téměř všechno zvládá lépe, a tak jsme k té báječné přírodní nabídce připravili na léto nové celodenní a celotýdenní kurzy angličtiny a němčiny na Hluboké. Navážeme tak na naše osvědčené a účinné jazykové programy a k nim ti...

Mluvit anglicky je jako jízda v Maserati

Myslím, že si všichni uvědomujeme, jak je nejen příjemné, ale i důležité mít sny. A určitě každý z nás nějaké máme, včetně těch jazykových. Pro jejich uskutečnění je velmi důležité o nich přemýšlet, do detailu si je představovat a hlavně je necenzurovat. To bohužel...