fbpx
Otestujte si své znalosti angličtiny a němčiny.

Anglický test

Lend and borrow

We can ‘borrow something’ [from someone] We can also ‘lend something’ [to someone] We can ‘lend someone’ [something]
LEND je nepravidelné sloveso BORROW je pravidelné sloveso
Pomůcky: Borrow jako „Brát“ Lend – Lendl má dost peněz a tak půjčuje druhým
1. Can I ________ your dictionary for a minute? a) borrow b) lend c) to borrow d) to lend 2. I can ________ you a few pounds if you want. a) borrow b) lend c) to borrow d) to lend 3. Where did you get the DVD? – Jack ________ . a) borrowed it to me b) borrowed me it c) lended me it d) lent it to me 4. Do you think he will ________ ? a) borrow his bike to me b) borrow me his bike c) lend his bike me d) lend me his bike 5. Dad, I need you to ________ some money. a) borrow me b) borrow to me c) lend me d) lend to me 6. Can you ________ the book after you’ve finished it? a) borrow me b) borrow to me c) lend me d) lend to me 7. Who gave it to him? – Well, nobody. I just ________ . a) borrowed it to him b) lended him it c) lent him it d) lent it to him 8. If you need a pen I can ________ mine. a) borrow to you b) borrow you c) lend to you d) lend you 9. If you need a pencil why don’t you ________ hers? a) borrow b) borrow from c) lend d) lend from 10. If you are in a hurry, ________ my car. a) borrow b) borrow from me c) end d) lend from me
Řešení 1a, 2b, 3d, 4d, 5d, 6c, 7d, 8d, 9a, 10a

Německý test

Doplňte „zu“, kde je to třeba.

1. Ich muss ______ lernen. a) 0 b) zu 2. Es ist nötig es ______ sagen. a) 0 b) zu 3. Es beginnt es ______ verstehen. a) 0 b) zu 4. Ich habe keine Zeit den Bericht ______ schreiben. a) 0 b) zu 5. Vergiss nicht ihn ______ besuchen. a) 0 b) zu 6. Du sollst ihn ______ fragen. a) 0 b) zu 7. Sie lässt sich das neue Kleid ______ nähen. a) 0 b) zu 8. Er will beginnen den Brief ______ schreiben. a) 0 b) zu 9. Er hat seinen Wagen vor dem Haus ______ stehen. a) 0 b) zu 10. Wir bleiben lieber im Wagen ______ sitzen. a) 0 b) zu
Řešení: 1a, 2b, 3b, 4b, 5b, 6a, 7a, 8b, 9a, 10a
Nedopadli jste úplně ideálně? Nevadí. Naši zkušení lektoři vás díky intenzivním kurzům dovedou k úspěšnému zvládnutí nejen těchto testů.
Změna a nejistota jsou jediné dvě jistoty v nejisté době

Změna a nejistota jsou jediné dvě jistoty v nejisté době

Mimořádný workshop pod vedením Václava Nováka. Workshop „Změna a nejistota jsou jediné dvě jistoty v nejisté době“ je dalším výjimečným školením, na které bych tě ráda pozvala, a které v září otevírá další cyklus Manažerské akademie pro top management. O své bohaté...