fbpx

prezentace v anglič

Pokud tě jakákoliv prezentace děsí a vyhýbáš se jí, jak to jen jde, můžeš s tím klidně přestat. Ráda tě přesvědčím o tom, že to ani není třeba.

Příběh Miloše
Náš student Miloš dostal nesnadný úkol. Jako zástupce ryze české firmy měl vystoupit s prezentací na velmi důležitém mezinárodním veletrhu v Holandsku. Vždy se takovému vystoupení vyhýbal, ale v němčině to mohl zvládnout ve firmě jen on. Pustil se do přípravy s vervou, za velké podpory kolegů i nás. Bylo to poměrně náročné a na přípravu bylo skutečně málo času. Nakonec z Holandska přivezl skvělou zakázku a další 2 následovaly. Po slavném návratu za mnou přišel s tím, že prezentace je pro něj obrovský stres a že by to chtěl změnit. Očekával, že po zkušenosti v Holandsku se jeho postoj k vystoupení před publikem změní, ale nestalo se tak.
Nové cíle neumí přinést výsledky, ale nové životní styly ano.
Jednou z chyb, kvůli kterým nemusíte dosáhnout pohody při prezentaci je cílení pouze na výsledek tj. zvládnutá prezentace. Samozřejmě, že je nezbytné přesně vědět, co je cílem tvé prezentace. Ale o tom nyní nemluvím. Mám na mysli to, že jsme přirozeně zaměřeni na výstupy a chceme výsledky: O kolik úrovní jsem se posunul/a v jazyce, o kolik procent jsme zvýšili výrobu, kolik nových zákazníků přinesla naše prezentace apod. Ovšem nové cíle nepřinášejí výsledky, ale nový životní styl, ano. Životní styl ale není výstup, je to proces. A tak by naše energie, tedy i Milošova, měla směřovat k vytváření nových rituálů, které změní náš životní styl. Nikoliv k nahánění lepších výsledků.
Prezentace jako životní styl
Vycházejme z toho, že prezentujeme všichni dnes a denně tím, že okolím sdělujeme své myšlenky, názory, cíle, pocity, zkrátka cokoliv. Přistupuj tedy ke každému sdělení, jako k malé prezentaci. Urči si vždy cíl (pochvala nadřízeného, obhájení nového kolegy, žádost o novou židli v kanceláři), připrav si úvod, kterým zaujmeš a tři argumenty, kterými své sdělení, či cíl podpoříš. Uvidíš, že efekt bude nečekaný a každodenním tréninkem se ti zažije důležitá struktura prezentace a bude z tebe zářit jasné přesvědčení o tom, co sděluješ. Díky tréninku tak nezapomeneš ani na důležitý tón hlasu, správná gesta a zaujmeš tak každé publikum. A angličtina?
Prezentace a cizí jazyk
Naordinuj si takovéto mini prezentace i v angličtině. Pokud prezentuješ v angličtině, je velmi důležité v ní také trénovat. Předstoupení před publikum je vždy spojeno s určitým napětím, které úměrně stoupá s tvou nejistotou. A pokud se k ní ještě přidá cizí jazyk, ve kterém nejsi jako doma, napětí se násobí. Opustit komfortní zónu češtiny je snadné pro ty, kdo jsou zvyklí prezentovat přímo v cizím jazyce. Při jednotlivých fázích prezentace jim naskakují ty správné fráze, když ztratí nit, dokáží vybruslit tím správným obratem. A co je navíc důležité – vědět, jak komunikovat s publikem i beze slov, tedy znalost těch správných gest, aby Ital neusnul a Angličan se neurazil.