fbpx

Jaké překvapení připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí příjemci grantu – firmě a jeho dodavateli – jazykové škole, by nikdo z nás nečekal ani v pohádce.

Představte si, že se po úspěšně ukončeném výběrovém řízení obě strany zasedají k podpisu smlouvy. „Ještě než podepíšeme smlouvu,“ podotkne zástupce firmy, „musím Vás upozornit na jednu zásadní změnu! Včera nás informovali na Úřadu práce, že se mění podmínky fakturace. “ – A tak se jazyková škola dozví, že si nově smí i za výborně zrealizovaný skupinový kurz fakturovat 100% ceny jen v případě, že se ho zúčastní 100% účastníků. Přičemž firma samozřejmě neručí za 100% účast svých zaměstnanců. Nemoc, služební cesta, firemní audit, důležité jednání – to vše je ve firemní praxi běžná překážka neúčasti na kurzu.

Určitě jste si již spočítali, že Vám nepřítomnost byť jednoho účastníka kurzu může řádně zacvičit s rozpočtem. Pravděpodobnost, že zisk se bude rovnat nákladům, nebo že budete kurzy dotovat je poměrně vysoká.
Jazykové škole tedy zjevně nezbývá nic jiného, než vyslat na kurz jen poměrnou část lektora, která odpovídá procentu přítomných účastníků. Jinak si nové opatření zkušených úřadníků ministerstva vyložit nedokážu.

Takže kromě jazykové školy si otevřu ještě řeznictví. 