fbpx

Opět jedno z nečekaných pozitivních překvapení byla automatická reakce našeho syna, když jsem mu vysvětlovala, co je blesk. Samozřejmě se Oliverek pohybuje převážně v českém prostředí a je obklopen češtinou. Myslím, že i v češtině není vždy snadné odpovědět dítěti na jeho zvídavé otázky. A aby bylo dítě i rodič spokojený s vysvětlením, sami víte, vždy neklapne. Přesto jsem se pokusila v němčině tento přírodní úkaz vysvětlit. Slovíčka mu byla známá, tak jen je dát do jasného a jednoduchého vysvětlení, co je to blesk.

Vždy, když se mi zdá, že říkám slovíčka, nebo věty, které se mi pro něj zdají komplikovanější, říkám je zřetelněji a pomalu a požádám ho, aby je po mě opakoval. Není to pro něj nic neobvyklého.  Já tím i podporuji to, že říká celé věty a jemu je tím přirozeně jasné, že německé věty říkat umí.

A teď to přijde – Při vysvětlování, „Co je blesk?“,  jsem mluvila pomalu a syn po mě každou větu pozorně opakoval, aniž jsem ho o to žádala a vysloveně se soustředil na to, aby to řekl správně. To nikdy předtím neudělal. Naší chvilku o blesku završil po krátkém zamyšlení otázkou: „Mami taky umím německy, viď? Dokonce vysvětlím i blesk! Hm.“

Je to další velký krok, kdy už se mnou syn začíná aktivně spolupracovat na podpoře jeho němčiny, protože si uvědomuje, že pokud se bude chtít pohybovat v němčině jako v češtině, je dobře ji používat. Jeho vlastní motivace mě nadchla.