fbpx

Kdybych byla cizinec a někdo mi řekl, že se musím naučit česky, tak bych poměrně razantně odmítla s tím, že to se snad raději pokusím přeplavat La Manche. Dobrá zpráva tedy určitě je, že angličtina není nejtěžším jazykem na světě a rozhodně je jednodušší, než čeština. Nicméně i ona má svůj systém a ten je třeba respektovat.

Prostě angličtinu přijmi

A systém anglického jazyka je rozhodně jiný, než český. Někdy nás ten samotný fakt zabrzdí nebo dokonce zastaví. Možná ti někdy připadá, že anglický systém snad nikdy nepochopíš. Ale neměj obavy. Pokud opravdu budeš chtít, dříve či později si tvůj mozek zvykne i na ten anglický. Většinou opravdu stačí jen připustit a jednoduše přijmout, že je jiný. Věřím, že dnešní tipy, se kterými se typický Čech při učení angličtiny potýká, tomu výrazně pomohou.

  1. Jako první vysoký schod bych uvedla Výslovnost
    Tvá výslovnost a přízvuk jsou to první, čeho si rodilý mluvčí (Angličan, Američan, …) všimne. Přízvuk není žádné sprosté slovo, kterého je třeba se bát, jelikož přízvuk mají i Angličané, Skoti, Irové, Velšané a ostatní rodilí mluvčí. Čeho by ses ale měl/a snažit vyvarovat, jsou chyby ve výslovnosti, které budou bránit ostatním v porozumění tvého ústního projevu.

Mezi typicky české chyby ve výslovnosti patří následující:

  • Výslovnost “th” – vyslovuje se dvěma způsoby: tak, že strčíš jazyk mezi zuby a vyslovíš hlásku “s” (např. ve slovech “think” nebo “thick”), nebo tak, že dáš jazyk mezi zuby a vyslovíš hlásku “d” (např. ve slovech “this” nebo “that”). V žádném případě se nevyslovuje jako “s” nebo “f”. Kdyby se tak totiž vyslovovala, nemusela by přece vůbec existovat! Navíc vyslovovat “th” jako “s” nebo “f” může vést ke značným nedorozuměním – zamysli se např. nad slovy “thick” a “sick”, “think” a “sink” nebo “thought” a “fought”. Rozdíl, že ano?
  • Výslovnost znělých a neznělých hlásek na konci slov – v češtině se vyslovují stejně, např. “plot” a “plod” nebo “les” a “lez”. V angličtině však nikoli a je nutné je rozlišovat, protože jejich záměna může vést k nedorozuměním a omylům. Kombinace, na které je třeba si dávat pozor, jsou především: t-d, k-g, s-z, p-b, f-v. Vždy je nutné koncovou hlásku vyslovit přibližně stejně, jako kdyby byla na začátku slova. Příklady (uvedeny s jednoduchou výslovností pro všeobecné pochopení – pokud se chcete naučit správnou fonetickou abecedu, která se používá k zobrazení výslovnosti ve slovnících, najdete ji zde) but – bud (bat – bad) dock – dog (dok – dog) hiss – his (his – hiz) pup – pub (pap – pab) proof – prove (pruf – prův)
  • Výslovnost -ing – Češi rádi vyslovují koncovku -ing jako „ink“, z čehož nám pak vznikají podivné tvary typu „důink“ a „mejkink“… Rodilce to doslova tahá za uši. A přitom se stačí soustředit a hned je to pro nás poměrně jednoduché. Koncové “g” jednoduše vynechej a místo něj zakonči slovo nosovým “n”, jako byste měli rýmu, protože jedině tak je to správně.
  • Výslovnost hlásky “a” na začátku nebo uprostřed slova – Tato chyba se dá, myslím, připsat jen chybné výuce… Učil/a ses, že jablko se řekne “enepl”? Možná ano. Bohužel jablko opravdu není “epl”, stejně tak jako kočka není “ket”. Tato hláska je pro Čechy neobvyklá, i když ve skutečnosti vůbec není těžká. Stačí, když nastavíš pusu tak, jako by ses chystal vyslovit hlásku “e”, ale na poslední chvíli vyslovil “a”. Chce to jen trochu cviku, ale výsledky budou stát za to.

Výslovnost uvádím jako první díl série Nejčastější chyby, které Češi dělají v angličtině. Další dva díly budou věnované tématu False friends a typickým chybám Čechů v anglické gramatice. Doufám, že jsem tě dnes jednoduchým výčtem nadchla a pokud chceš ve svém nadšení z anglických pokroků pokračovat, objednej si svůj intenzivní jazykový program.

A pokud jsi již pokročilý/á, neváhej se přihlásit na Pokročilou angličtinu se soft skills. Kromě angličtiny zlepšíš své komunikační a vyjednávací techniky a zvýšíš své možnosti domluvit se s každým a dosáhnout očekávaného úspěchu.

Jaro na Hluboké se již pomalu probouzí a tak si jako student/ka našich intenzivních kurzů užiješ kromě angličtiny v praxi i jaro v zámeckém parku.