fbpx

NASTAVENÍ A MĚŘENÍ KLÍČOVÝCH PROCESŮ VE FIRMĚ V OBDOBÍ ZMĚN - PŘÍPADOVÁ STUDIE

Workshop s případovou studií strojírenské firmy Přednášející vás obohatí i zkušenostmi z dalších výrobních firem.

Celý den bychom se věnovali případové studii, jak krok po kroku postupovat v nastavování procesů při změnách ve výrobní firmě.

Program

Lektor

ING. JIŘÍ PAŠTIKA

Absolvent VŠCHT v Praze, MBA získal na PIBS při VŠE Praha.

Od roku 1998 se podílel na řízení firem na pozicích CFO nebo CEO pro skupinu Expandia a Energeticko průmyslový holding (dříve J&T investment). Za více než 20 let praxe to bylo 12 projektů, např. krizové řízení skupiny ČKD Blansko, obnovení těžby v černouhelném dole PG Silesia (PL), restrukturalizace a prodej firem Vlnap a.s. a SERW s.r.o.
Dále se věnuje poradenské činnosti (např. ČSA a.s., Česká spořitelna a.s., AŽD Praha s.r.o., Vítkovice Heavy Machinery, a.s.)
Je ženatý, má tři děti a k jeho koníčkům patří sport a ekologické zemědělství.

Účastníci na workshopech pana Paštiky oceňují:

  • Příklady z praxe
  • Zkušenost přednášejícího
  • Ověří si, jestli jejich řízení firmy je správné
  • Osvětlení problematiky firem v krizi
  • Volbu prostředků
  • Vysvětlení týdenního plánování – rolovací plán
  • Definování zbytečných činností ve firmě
Jiří Paštika

PROGRAM WORKSHOPU

Tvorba ročního Business plánu jako příležitost pro změnu výkonnosti firmy

2024 Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Struktura Business plánu – doporučené plánovací moduly

8:30 – 10:00

Klíčové procesy v oblasti výroby


Obchodně výrobní plán, sezonní křivka
Změna stavu zásob vlastní výroby
Plán tržeb, přímých a režijních nákladů

10:00 – 10:15

Coffee break

10:15 – 11:45

Klíčové procesy v oblasti personalistiky


Organizační struktura
Plán personálních nákladů
Kontrola kapacit a využití kooperace

11:45 – 12:45

Oběd

12:45 – 14:15

Klíčové procesy v oblasti ekonomiky a kalkulace


Krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů KP, Bod zvratu BEP
Plánování potřeby pracovního kapitálu

14:15 – 14:30

Coffee break

14:30 – 16:00

Shrnutí univerzálně použitelných obecných principů


Prezentace klíčových parametrů Business plánu
Reporting měsíčních výsledků
Propojení KPIs s motivačním systémem managementu

Cena:

4 700 Kč bez DPH

PŘIHLÁŠKA NA WORKSHOP NASTAVENÍ A MĚŘENÍ KLÍČOVÝCH PROCESŮ VE FIRMĚ V OBDOBÍ ZMĚN

9 + 4 =

Management, znalosti a praxe

8. ročník konference

Co vše musí zvládnout manažer v období krize a změn
 5. listopadu 2021
Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Program konference