fbpx
99
Pokud máš někdy pocit, že tohle ti hlava nebere, nebo že se to snad nikdy nenaučíš, skutečně to tak může být. Ale můžeš to změnit a na podobné výroky zapomenout. Existují jednoduchá kriteria, podle kterých mozek rozhodne, které informace bude zpracovávat a které ne. Tedy pro nás, zda probíhá proces učení, nebo mozek řeší jinou vyšší prioritu.

Je totiž evidentní, že pokud respektujeme biologické zákonitosti, bude naše snažení efektivní – pokud ne, je to značné plýtvání časem i energií jak studenta, tak učitele.
Jak se mozek orientuje v záplavě podnětů
Když se něco učíme, nesmíme se cítit ohroženi. První kritérium.
Mozek vždy vyhodnocuje ohrožení jako prioritu. Ta musí být řešena přednostně. Jedna z momentálně naprosto zbytečných činností, kterou je třeba vyřadit, je učení se něčemu novému. V současném světě nezažíváme již tolik situace fyzického ohrožení. U nás spíše vnímáme to psychické. Phrd. Jana Nováčková, CSC. a nestorka české psychologie, shrnula ohrožení do dvou oblastí. Když někdo zpochybňuje naši hodnotu, a když cítíme ohrožení vztahů. Proto je tak důležité abychom měli pro učení, a nejen jazyků, jasné přesvědčení o našem cíli, přátelskou atmosféru a učitele, který nás umí motivovat a kterému důvěřujeme.
Druhým kriteriem je smysluplnost.
Podnětů je velké množství, nemůžeme se zabývat všemi. Proto to, co nemá význam, co nám nedává smysl, se dál nezpracovává. Smysluplnost podnětů je do velké míry individuální. Je závislá na motivaci, věku i předchozí osobní zkušenosti. Nepodceňuj tedy ani v nejmenším výběr kurzu, školené nebo tréninku. Vybírej si své kurzy, školení nebo tréninky tak, aby sis byl/a jist/a, že to, co se učíš, určitě použiješ. A nestačí jen vybrat si kurz angličtiny. Pokud jsi lékař, uč se slovní zásobu kontaktu s pacientem, pokud jsi účetní, účtuj i na kurzu.
Co z toho vyplývá pro nás a naši výuku? Aby byl tvůj kurz, trénink nebo školení efektivní, nesmíš se cítit jakkoliv ohrožen a to, co se učíš, musíš považovat za smysluplné.
Logistik ať si naordinuje kurz po skypu, který simuluje nejlépe telefonní hovor. Zdravotní sestřička bude navštěvovat kurz ve virtuálním prostředí, kde se snadno simuluje prostředí nemocnice, zranění i ošetření. Vedoucí manager se vrhne do kurzu prezentace v angličtině. A pokud ti nesedí tvůj lektor, nebo cítíš na kurzu napětí, změň lokál. Zkrátka udělej maximum pro to, aby tvůj kurz stál za to.