fbpx

Stalo se mi, že se můj syn Oliver zeptal po mé otázce „Bist du schon fertig?“ – „Co je fertig?“ Slovíčko automaticky a správně používá a najednou se na něj zeptal. Samozřejmě jsem mu ho přeložila a jelo se dál. 

Vlastně se nyní častěji ptá na to, co znamenají jednotlivá slovíčka, která používá a dle mého názoru i zná. Trochu mi to vrtalo hlavou a dnes přišla odpověď. Sama se učím anglicky díky komunikaci s lektory – rodilými mluvčími i českými při práci na programu a metodice kurzů.  Jsem přibližně na úrovni B1 a učím se pokud možno superlearningově. Dnes jsem psala jednomu z našich lektorů do skype větu: „No, thanks, I already …“ . Celou větu jsem napsala a po odeslání jsem si musela do slovníku naťukat slovíčko already, protože jsem si nebyla úplně jistá  jeho významem v českém jazyce. Ovšem použila jsem toto slovíčko naprosto správně.

Neděste se tedy, když Vaše dítě položí podobnou otázku jako syn mě. Mluvit a tlumočit jsou dvě různé věci, a pokud jazyk používáte a neanalyzujete (děti to tak dělají automaticky), může se i Vám, dospělým stát, že z Vás slovíčko nebo fráze automaticky vypadne a neumíte to doslova přeložit. – Informace pro dospělé: Zkuste letní intenzivní kurz – rádi Vám poradíme a sestavíme Vám kurz  na míru.  Vyhnete se překládání z češtiny a budete konečně mluvit.

Mgr. Michaela Krausová

Děti netlumočí