fbpx

Angličtina pro děti

příměstský tábor

In search of the secret treasure
of Princess Pauline of Hluboká

15. – 19. července 2019

na ZŠ Hluboká nad Vltavou

Rezervujte

Za tajemným pokladem kněžny Pauliny z Hluboké.

 • Používáme učebnice a materiály Oxford University Press
 • Jsme partneři Britského centra
 • Naši malí studenti jsou úspěšní při Cambridge zkouškách YLE

Tři anglické skupiny

1. Pokročilejší angličtináři

 • Věk 10 – 13 let
 • Pod vedením naší lektorky Jitky Matějkové

2. Méně pokročilí angličtináři

 • Věk 8 – 10 let
 • Pod vedením naší lektorky Anny Hejnové, asistentka Petra Kůrková

3. Nejmenší angličtináři

 • Věk 6 – 8 let
 • Pod vedením naší lektorky Zuzany Raušerové
 • Vydáme se za tajemstvím pokladu Kněžny Paulíny a procestujeme Hlubokou i pěkný kousek světa.
 • Včetně dvou svačin a báječného oběda v restauraci Solidní šance na Hluboké.
 • Tábor probíhá v areálu ZŠ Hluboká.
 • Děti čeká týden plný tématických her venku i uvnitř, několik anglických filmů a příběhů, několik hodin s rodilým mluvčím a role v divadelním představení.
 • Naučíme děti mluvit anglicky, budou mít lepší známky ve škole.
 • Angličtinu si oblíbí a zároveň pochopí, k čemu ji potřebují.
 • Nastartujeme motor k dalším pokrokům v angličtině.

Cena: 2 500 Kč
Cena pro sourozence: 2 250 Kč

1. Vedený program 8:00 – 16:00, pro děti tu jsme 7:30 – 16:30

2. Nezapomeňte přezůvky

3. Přineste si láhev na pití

4. Potvrzení o bezinfekčnosti

5. Svačinky dopo i odpo zajištěny, oběd připravuje restaurace Solidní Šance

Program tábora

Monday 15.7.

Zahájení celotáborové hry, první indicie k cestě za pokladem kněžny Pauliny propojené všemi skupinami.
Představení mladičké asistentky, rodilé mluvčí z Texasu Amie Crockett ve všech skupinách

Dopolední blok:

Gramatika sk.3: I am, I’m not, I have got, I haven’t got, číslovky
Gramatika sk.2: slovesa činnosti, osobní zájmena
Gramatika sk.1: past simple, regular, irregular verbs
Lexika sk.3: Já a moje rodina, jednotliví členové.
Lexika sk.2: Já a moje rodina, jednotliví členové. Lidské tělo a jeho části.
Lexika sk.1: První kontakt. Představení sebe a své rodiny. Popis osoby. Reportáž.
Time to talk with HAPPY SOCKS

Odpolední blok:

Hra v parku a na hřišti – Šipkovaná s převapením.
Tvořivá dílna. Celotáborová hra za tajemným pokladem.

Tuesday 16.7.

Pokračujeme v odhalování indicií k cestě za pokladem kněžny Pauliny ve spolupráci mezi všemi skupinami.

Dopolední blok:

food – I like x I don´t like + mapa
Gramatika sk. 3: slovesa činnosti, osobní zájmena, I like x I don´t like
Gramatika sk. 2: slovesa činnosti, present simple, I like x I don´t like
Gramatika sk. 1: slovesné časy v praxi, past simple, past continuous
Lexika sk. 3: Práce s mapou, jednoduché pokyny a orientace
Lexika sk. 2: Práce s mapou zámku Hluboká a okolí, pokyny a orientace v mapě
Lexika sk. 1: Práce s mapou zámku Hluboká a okolí, popis cesty a orientace v prostoru města i zámeckého parku
Time to talk with HAPPY SOCKS

Odpolední blok:

Výlet na zámek Hluboká n./Vlt., návštěva zámecké věže s výkladem kastelána zámku, pana Martina Slaby.
Mapování Hluboké nad Vltavou a okolí.
Tvořivá dílna. Celotáborová hra za tajemným pokladem.

Wednesday 17.7.

Pokračujeme v odhalování indicií k cestě za pokladem kněžny Pauliny ve spolupráci mezi všemi skupinami.

Dopolední blok:

Gramatika sk. 3: předložky místa, předložky času pro vyjádření dnů v týdnu a měsíců v roce
Gramatika sk. 2: předložky místa, předložky času (časové údaje, dny v týdnu, měsíce v roce), slovesné časy v praxi, present continuous
Gramatika sk. 1: slovesné časy v praxi, verbs in present, present continuous, past simple, past continuous, předložky místa, časové údaje, large numbers
Lexika sk. 3: Příprava na jednoduchou reportáž o vybraném africkém zvířeti
Lexika sk. 2: Jednoduchá reportáž o vybraném africkém zvířeti, daily routines
Lexika sk. 1: Zvířata celého světa, určování zemí a kontinentů, daily routines
Time to talk with HAPPY SOCKS

Odpolední blok:

Výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou nebo na dvůr Vondrov.
Tvořivá dílna. Celotáborová hra za tajemným pokladem.

Thursday 18.7.

Pokračujeme v odhalování indicií k cestě za pokladem kněžny Pauliny ve spolupráci mezi všemi skupinami.

Dopolední blok:

Gramatika sk.3: tvorba základních otázek, simple present
Gramatika sk.2: tvorba otázek, simple present, negation
Gramatika sk.1: tvorba otázek, present and past, negation, question word
Lexika sk.3: Budovy ve městě, zjištění a podání jednoduchého popisu cesty
Lexika sk.2: Budovy ve městě, orientace v cizím městě, zjištění a podání jednoduchého popisu cesty
Lexika sk.1: Město snů a jeho popis, sestavení plánu návštěvy
Time to talk with HAPPY SOCKS

Odpolední blok:

Koupání na Barborce – games with verbs, story telling
Tvořivá dílna. Celotáborová hra za tajemným pokladem.

Friday 19.7.

Závěrečný boj o poklad kněžny Pauliny ve spolupráci mezi všemi skupinami.

Dopolední blok:

Gramatika sk.3: opakování základní gramatiky
Gramatika sk.2: modální slovesa, Can I have, …
Gramatika sk.1: podmínka I would, I could, I should, …
Lexika sk.3: Nakupování, objednávání, placení, opakování číslovek
Lexika sk.2: Návštěva restaurace, nakupování, objednávání, placení
Lexika sk.1: Prezentace vlastní restaurace, hudebního klubu nebo obchodu, interwiev
Time to talk with HAPPY SOCKS

Odpolední blok:

Hry v parku. Celotáborová hra za tajemným pokladem s vyhlášením vítěze.
Představení pro rodiče.

Změny programu jsou vyhrazeny.
Aktivity venku a s nimi spojený výukový program plánujeme dle aktuálního počasí.

Přihlaste svoje dítě

14 + 12 =

Přihlášením na příměstský tábor souhlasíte s použitím fotografií z anglického tábora k informativním účelům