fbpx

Program letního tábora 2017

Program letního tábora 2017

Anglický příměstský tábor 17.-21.7. 2016
Monday 17.7.
U1 At the adventure camp
Vše o mě a světě kolem mě. Moje rodina, kamarádi, záliby, kde bydlím a co mám rád/a.
Dopolední blok:
I can do / I can´t do /I want / I don´t want
Zopakování: questions, question word, description of people
Time to talk with HAPPY SOCKS
Odpolední blok:
Hra v parku – Naučíme se adverbs of frequency: never, sometimes, often, usually, always
Zopakování weather and seasons.
What can you do when it is sunny, raining, windy, snowing,…
Tvořivá dílna. Celotáborová hra.
Tuesday 18.7.
U1 Day of my dreams
Můj den snů. Jak chci strávit svůj den snů. Má denní rutina.
Dopolední blok:
My daily routine, my activities. Verbs in present, present continuous, Time. Large numbers.
Time to talk with HAPPY SOCKS
Odpolední blok:
Naučná stezka – Monday, Tuesday, … January, February, … Spring, Summer, …
Counting in English
Výlet do ZOO nebo na Vondrov.
Celotáborová hra.
Wednesday 19.7.
U3 At the castle
Kudy vede cesta k zámku. Na zámku.
Dopolední blok:
There is, there are, there was / wasn´t, there were / weren´t.
Description of parts of houses, phrases of orientation.
Time to talk with HAPPY SOCKS
Odpolední blok:
Odpoledne s rodilým mluvčím. Orientace ve městě a cesta do zámku Hluboká.
You have to, you can, you could, you should. Games in the park Hluboká.
Tvořivá dílna. Celotáborová hra.
Thursday 20.7.
U3 My favorit activities
Dopolední blok:
Moje oblíbené činnosti a koníčky. Proč mě baví, co k nim potřebuji.
Známá slovesa a jejich minulé časy. Jaká mají pravidla.
Ca I ask – Did? Didn´t ?
Time to talk with HAPPY SOCKS
Odpolední blok:
Koupání na Barborce – my favorite actvities, games with verbs, story telling
Celotáborová hra.
Friday 21.7.
Revision. My english week with Jitka and my friends.
Dopolední blok:
My next plans for holidays. Revision.
Time to talk with HAPPY SOCKS
Odpolední blok:
Celotáborová hra.
Tvořivá dílna. Překvapení pro rodiče.
Změny programu jsou vyhrazeny.
Aktivity venku a s nimi spojený výukový program plánujeme dle aktuálního počasí.