fbpx

Neztrácejte svůj jazyk

Když se král Dáreios dověděl, že Athéňané spálili Sardy, přikázal svému sluhovi: „Pamatuj si! Kdykoli zasednu k jídlu, budeš mi pokaždé třikrát připomínat:
Pane, nezapomínej na Athéňany!“

Investujete spoustu úsilí do studia cizího jazyka. Po čase ovšem zjistíte, že se nedomluvíte tak dobře, jak jste si mysleli. Ano všichni zapomínáme.

křivky-zapomínání

Napadne vás myšlenka: „Měl bych se přihlásit do nějakého kurzu. Ale do jakého? A kdy tam budu chodit? Vždyť nemám čas!“

Poslechněte si zkušenosti s SMS frázemi
Udělejte pro sebe alespoň minimum. Představte si, že každé ráno vám přijde jedna sms zpráva s frází. Tuto frázi si můžete opakovat po celý den. V autě, když čekáte na zelenou. Ve frontě v obchodě. V době reklamy, když sledujete televizi.

Za měsíc je to 20 frází a za rok… A tak si neustále připomínáte a udržujete svoje znalosti. S každým neznámým slovíčkem si rozšiřujete slovní zásobu. Pokud si nemůžete na nějakou frázi vzpomenout, snadno ji najdete ve svém mobilu.